phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Södra diskuterade markintrång i riksdagen

Södra diskuterade markintrång i riksdagen

Torsdagen den 21 september hölls en hearing i Sveriges riksdag angående teknikval, genomförande och dialog när ny infrastruktur påverkar mark, människor och företag. I synnerhet var planerna på en ny kraftledning i sydöstra Sverige intressant.

På programmet i riksdagen stod ett tiotal kortare föreläsningar från olika intressenter, bland annat Södra och LRF som tillsammans med kommunerna Nybro, Tingsryd och Emmaboda även arrangerade hearingen. Värdar och moderatorer för dagen var riksdagsledamöterna Monica Haider (S) och Anders Åkesson (C).

– Jag är nöjd och glad över att vi fick till den här dagen, säger Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra. Det var en unik tillställning med många kvalificerade aktörer närvarande och en bra mix. Vi hade också flera intresserade riksdagsledamöter bland åhörarna.

Faktaruta

Svenska Kraftnät lämnade i juni in koncessionsansökan för att bygga en 18 mil lång och luftburen 400 kV-ledning från Ekhyddan utanför Oskarshamn via Nybro till Hemsjö i Blekinge. Ledningen kommer att påverka cirka 800 markägare genom intrång i olika omfattning. Södra har tillsammans med LRF, berörda kommuner och flera lokala nätverk under lång tid önskat en mer marksnål teknik, en öppnare dialog, en översyn av ersättningsmodellen vid markintrång samt att hänsyn tas till samhällsekonomiska konsekvenser av de val som görs.

 

Bland föredragshållarna fanns konsultbolaget Pöyry som gjort en samhällsekonomisk analys av det aktuella kraftledningsprojektet, ABB som är världsledande inom teknik för kraftöverföring, Svenska Kraftnät som berättade om vad man har att ta hänsyn till vid exempelvis teknikval, E.ON som redogjorde för hur företaget arbetar med markägarkontakter, Trafikverket som gick igenom utmaningar och behov när ny infrastruktur förändrar ett befintligt landskap, samt Energimarknadsinspektionen som berättade om hur man behandlar en koncessionsansökan och vilka krav man ställer på den. Även Södra, LRF samt kommunalråden från Nybro och Tingsryd höll anföranden. Under en avslutande frågestund fick deltagare och åhörare, inte minst från de lokala nätverken, möjlighet att få svar på sina frågor.

Arrangörerna av hearingen, från vänster: Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost, Monica Haider, riksdagsledamot, Anders Åkesson, riksdagsledamot, Mikael Jeansson, kommunalråd Tingsryd kommun, Christina Davidsson, kommunalråd Nybro kommun, Björn Galant, LRF, Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra, Bo-Eddie Rossbol, Emmaboda kommun.

– Dagen gav väldigt mycket, även om detta naturligtvis handlar om stora politiska frågor där det gäller att ligga på under lång tid för att åstadkomma förändring, kommenterar Mats Blomberg. Vi fick inblickar i ny teknik och ABB berättade att allt i princip är tekniskt möjligt om man bara är beredd att betala för det. En annan intressant fråga som kom upp var möjligheten till en så kallad innovationsupphandling, det vill säga att en upphandlande enhet främjar innovation genom att söka nya lösningar i upphandlingsprocessen. Trafikverket berättade om sina erfarenheter av sådant arbete med elväg på E16, där man eftersträvar tekniska framsteg tillsammans med bland annat industriella partners som Volvo och Scania. Det är inte omöjligt att Svenska Kraftnät skulle kunna ha liknande ambitioner.

Mats Blomberg avslutar:

– Jag tycker att hearingen mycket tydligt visade att det finns anledning att bejaka ny teknik, se över ersättningsprinciperna vid markintrång och ha en mycket öppnare och tidigare dialog i sådana här projekt. Jag är också glad att vi kunde mötas och samtala i Sveriges riksdag. Det finns en symbolik i det, eftersom det är här man fattar de stora besluten om framtiden

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.