phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Långsiktiga styrmedel för biodrivmedel välkomna - men undvik prishöjningar

Långsiktiga styrmedel för biodrivmedel välkomna - men undvik prishöjningar

Nu öppnas två spår för biodrivmedel i Sverige; ett snabbspår och ett framtidsspår. Det förslag som regeringen nu lagt kring ett nytt beskattningssystem för drivmedel med fokus på klimatnytta innehåller flera positiva delar. Det saknas dock fortfarande en tydlighet kring vad som ska gälla på längre sikt för de helt fossilfria alternativen.

Skogen är en grön industri, och dess potential är enorm när det gäller att bidra med nya, långsiktigt hållbara lösningar för produkter som tidigare varit begränsade till fossil råvara. En sådan är biodrivmedel. På Södra har vi redan startat arbetet, och bland annat tillsammans med en rad andra företag satt grön diesel[1] på marknaden. Men det behövs mer, mycket mer, om vi ska vända utsläppskurvan och nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Därför är vi glada att regeringen nu lägger fram förslag som tydliggör förutsättningarna på lång sikt för oss och andra aktörer i branschen.

Med ett kombinerat system, där så kallade ”låginblandade” biodrivmedel (drivmedel med låg andel förnybar råvara) får reduktionsplikt, och så kallade ”höginblandade” biodrivmedel (drivmedel med hög andel förnybar råvara) får skattelättnader öppnas två vägar; ett snabbspår och ett framtidsspår. Vi behöver både en successiv utökning av låginblandade bränslen, för det är dessa som på kort sikt kan ersätta stora volymer av helt fossila bränslen. Men vi behöver också en väg framåt för de höginblandade produkterna, för att satsningen på helt biobaserade drivmedel ska intensifieras. Här önskar vi att våra beslutsfattare tydliggör vad som ska gälla på lång sikt för de höginblandade produkterna, som i lagt förslag bara finns beskrivna med dispens till 2020.

Kostnadsfrågan behöver beslutsfattarna också se över. I det förslag som nu ligger skulle det bli en årlig prishöjning på 10 öre per liter från 2019. Det kommer att innebära stora summor för både företag och privata hushåll. Detta bör ändras så det nya systemet blir kostnadsneutralt jämfört med dagens system, vilket ju var regeringens ursprungliga ambition.

Vi i Sverige har alla möjligheter att förverkliga en progressiv framtidsutveckling på det här området – vi sitter på stora tillgångar av den mest fantastiska råvara man kan tänka sig i sammanhanget. En växande råvara. Skogen. Om vi får ett regelverk som är långsiktigt och stabilt kan vi som gröna producenter få förutsättningar för långsiktiga investeringar och utveckling. Får vi de förutsättningarna både kan och vill vi vara med och flytta Sverige in i en fossilfri framtid.

Henrik Brodin, affärsutvecklare biodrivmedel, Södra

[1] Genom företaget Sunpine gör vi grön diesel från tallolja

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra

Nyhet

Ämnen: Om Södra

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.