phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Storsatsning på hållbart skogsbruk

Storsatsning på hållbart skogsbruk

Skogsnäringen och det statliga forskningsrådet Formas har tecknat avtal om ett nytt ramprogram för Skogforsk, åren 2017-2020. Satsningen omfattar totalt 356 miljoner kronor, och innebär en fortsatt satsning på utveckling av det hållbara skogsbruket och dess nytta för samhället.

– Det här är ett strategiskt bra beslut för Södra, som är den enskilt största intressenten i Skogforsk. Vi har nått en samsyn om vikten av att utveckla ett produktivt och skonsamt skogsbruk. Det ger oss bättre möjligheter att förverkliga Södras nyantagna och ambitiösa hållbarhetsmål, säger Södras skogsstrateg, tillika Skogforsks ordförande, Göran Örlander.

Avtalet innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande ramprogram. Ökningen sker i två steg med tio miljoner kronor per år för 2017 och 2018, och sedan ytterligare sex miljoner kronor per år för 2019 och 2020. 

– Vi är glada över att ha kunnat teckna ett nytt avtal med Formas. Det säkerställer fortsatt tillämpad forskning och innovationer för ett hållbart svenskt skogsbruk till nytta för samhället. Det tar också tillvara Skogforsks styrka att snabbt omsätta forskningsresultat till praktisk användning, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

Hög vetenskaplig kvalitet och god förståelse för skogsbrukets behov är enligt avtalet fortsatt viktiga förutsättningar för att säkerställa snabb tillämpning av nya resultat.

– Den här formen av samfinansiering mellan oss som forskningsfinansiärer och skogsägarna är viktig för att vi ska kunna säkerställa en långsiktig kunskapsförsörjning inom en sektor som är väldigt viktig för Sverige, säger Ingrid Peterson, generaldirektör på forskningsrådet Formas. 

Skogforsk ska under perioden utveckla förädlat skogsodlingsmaterial för framtidens klimat. Behov av råvara, skötsel av skog för olika mål, effektiva och skonsamma driftssystem, digitaliseringens alla möjligheter, värdekedjor och råvaruanvändning som möjliggör en växande bioekonomi är andra uppgifter som prioriteras. Utöver det innebär det nya avtalet en ökad satsning på forskning och kommunikation kring skogens och skogsbrukets nytta för ett hållbart samhälle. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.