phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter

Konsekvenserna av Århuskonventionen kan bli omfattande för det enskilda familjeskogsbruket, men kan också komma att innebära stora kostnader för staten. Det är stora värden som står på spel; klimatomställningen, arbetstillfällen och intäkter som ligger till grund för vårt lands välfärd. Därför är det förvånande att regeringen föregår sin egen utredning i budgetpropositionen. Det skriver Södras ordförande Lena Ek i ett öppet brev till riksdagens alla ledamöter.

Hej,

Det är med viss oro jag skriver dessa rader. 

Jag företräder 50 000 skogsägare, som är medlemmar i Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Den verksamhet vi bedriver är avgörande i klimatomställ­ningen. Allt som i dag görs med olja kan göras av den förnybara resurs som skogen utgör.

Skogspolitikens frihet under ansvar är en modell som fungerat bra och vi har kommit längre än vad lagstiftningen kräver i vårt naturvårdsarbete. Ett exempel är Södras initiativ till målklasser för att skydda och vårda skogens vatten. Våra gröna skogsbruksplaner har nu kompletterats med blåa körkort och våra fossilfria bioraffinaderier minskar samhällets koldioxidavtryck. 

Men nu till det som bekymrar mig. Sverige har skrivit under Århuskonventionen och för närvarande utredes det hur den ska tillämpas i svensk lagstiftning (dir 2015:121). Det är en delikat fråga att hantera. Konsekvenserna kan bli omfatt­ande och kostnaderna stora för den enskilde skogsägaren, men också för staten. Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att regeringen föregår sin egen utredning genom att kulturdepartementet (sic!) i budgetpropositionen för 2017 tagit grepp om skogspolitiken. Under kulturposten framgår att allmänhetens delaktighet i natur­vårdsarbetet ska stärkas, bland annat genom tillgång till miljöinformation, del­tagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. Det är just detta som utredningen ser över.  

Om det blir möjligt att överklaga normala skogsbruksåtgärder som avverkning, nya skogsvägar eller vilken typ av plantor som sätts undergrävs den förfoganderätt som följer med ägandet. Det riskerar också att leda till en överbelastning inom rätts­väsendet, som kan få komma att hantera en stor mängd överklaganden. Omkring 60 000 slutavverkningar anmäls varje år till Skogsstyrelsen. 

Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige, där drygt 220 domare arbetar. Belast­ningen är redan i dag omfattande. Under 2015 inkom totalt 127 631 mål till förvaltningsrätterna. 20 650 av dessa mål var så kallade övriga mål där skogs­vårdslagen ingår. 132 953 mål avgjordes 2015, varav 20 199 var övriga mål. Antalet mål som inte avgjorts uppgick 2015 till 33 760, varav 7 671 övriga mål. Det är ingen vild gissning att situationen försämras ytterligare med en utökad överklaganderätt. Det påverkar rättssäkerheten för medborgarna negativt, leder till ett sämre investeringsklimat och på sikt en sämre naturvård. Våra industrier, som inte bara producerar massa utan även el, fjärrvärme, textilmassa, råvara för for­donsbränsle och en rad andra produkter, måste ges rimliga villkor i form av ett jämnt flöde av skogsråvara. Om produktionen begränsas på grund av långa vänte­tider i rätten riskerar vi att förlora vår konkurrenskraft på den internationella marknaden.  

Som du förstår är min oro inte obefogad. Det är stora värden som står på spel; klimatomställningen, arbetstillfällen och intäkter som ligger till grund för vårt lands välfärd. 

Jag hoppas att du som medborgarnas främsta företrädare agerar för att det åt­minstone blir ordning och reda i processen. Det svenska utredningsväsendet är något att vara stolt över. Likaså finns det en anledning till att ansvarsområden i regeringen har en tydlig uppdelning. 

Med anledning av detta skulle jag uppskatta om jag tillsammans med några familje­skogsbrukare fick möjlighet att träffa dig och din riksdagsgrupp i början av nya året för att berätta mer om vårt arbete. 

Med vänlig hälsning  
Lena Ek 
Ordförande Södra

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.