phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Mångfald i skogen stärker samhället

Mångfald i skogen stärker samhället

Den 22 maj är FN:s internationella dag för biologisk mångfald, ett begrepp som gagnar samhället ur många aspekter. Södra har arbetat för att främja detta under lång tid.

Biologisk mångfald och samhällsnytta samspelar ur flera olika perspektiv. Ett sådant är det ekologiska. Vi känner inte till alla samband som finns i naturen och därmed behöver vi vara ödmjuka för att inte rubba den balansen. Men det finns också ett ekonomiskt perspektiv; nyttan av de olika tjänster som skogen ger oss så som rening av vatten och  mediciner som har sitt ursprung i naturen. Ett exempel är idegran där vissa beståndsdelar ligger till grund i cancermedicin.


- Mångfald i skogen kan även vara estetiskt vackert för ögat. Skogen bidrar till många människors välbefinnande och berikar deras liv. Det måste vi också ta hänsyn till i arbetet med biologisk mångfald, säger Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog.

Naturvård och produktion i balans

Södra har under 20 år arbetat systematiskt med naturvårdsarbete där biologisk mångfald har en naturlig och viktig plats. Resultatet är frivilligt skyddade områden med höga naturvärden och en produktionsskog där naturvärdena ökar. Samtidigt ser vi en ökad tillväxt i skogen, med större virkesförråd - med andra ord skogar där produktion och naturvärden går hand i hand. Idag avsätter våra medlemmar frivilligt 8 procent av skogsarealen för naturvård. Det motsvarar arealen av drygt 200 000 fotbollsplaner.


- Där vi väljer att skapa förutsättningar för nya områden med höga naturvärden kommer vi inte se resultat förrän om kanske 50 eller 100 år. Arbetet är långsiktigt och mycket viktigt för det etiska, ekologiska, ekonomiska och estetiska bidraget till samhället, avslutar Tomas Rahm.      

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.