phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Nyheter Gemensamt förhållningssätt till klövviltsförvaltningen

Gemensamt förhållningssätt till klövviltsförvaltningen

Svenskt skogsbruk och Svenska Jägareförbundet har kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring för klövviltsförvaltningen.

Förklaringen har som syfte att skapa ett bra samarbetsklimat och utgöra ett stöd för den regionala och lokala förvaltningen av klövvilt, där beslut om mål och åtgärder fattas. 

”Markägare och jägare har i grunden en gemensam syn på att bruka skog och vilt utan att förbruka och i många stycken är det mer som förenar än tvärtom. Därför är avsiktsförklaringen ett viktigt steg för att förbättra samarbetet på alla nivåer i viltförvaltningen. Södra välkomnar att det nu finns ett gemensamt förhållningssätt kring skog och vilt mellan markägar- och jägarsidan. Det stärker familjeskogsbruket, säger Södras ordförande Lena Ek.  

I avsiktsförklaringen betonas att klövviltsförvaltningen måste vila på vetenskaplig grund. Svenskt skogsbruk och Svenska Jägareförbundet står gemensamt bakom riksdagsbeslutet om att ”skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna”. 

”Avsiktsförklaringen ger oss ett kvitto på vad vi eftersträvar från organisationerna, nämligen en plattform för fortsatt dialog på lokalnivå. Älgförvaltningen ska bygga på fakta och därför är det avgörande att man nu är överens om samtliga sju inventeringsmetoder inklusive älgbetesinventeringen ÄBIN”, säger Södras viltexpert Johan Frisk, som deltagit i framtagandet av överenskommelsen.

Avsiktsförklaringen

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Om Södra, Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.