phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Frågor och svar: EU-kommissionens utredning

1. Vad är det som har hänt?

EU-kommissionen genomförde den 13–16 oktober 2021 platsundersökningar hos ett antal massaproducenter i flera europeiska länder, däribland Södra.

Vad som utlöst undersökningen vet vi inte. Kommissionens utredning omgärdas av sekretess, men misstankarna rör prissättning av barrmassa och konkurrensbegränsande samarbeten eller ageranden kopplat till detta. Vi tar dessa frågor på stort allvar och samarbetar fullt ut med EU-kommissionen. Vissa medier har spekulerat kring att utredningen även skulle avse prissättning av massaved, men några sådana misstankar har myndigheten inte framfört.

2. Varför utreds detta?

Informationen vi fått är att detta är en del i att undersöka om EU:s konkurrensregler efterföljs.

Om EU-kommissionen misstänker en överträdelse kan de genomföra en platsundersökning. Det betyder inte att man gjort sig skyldig till några lagöverträdelser, utan är ett inledande steg i en konkurrensrättslig utredning.

3. Varför omfattas Södra i utredningen?

EU-kommissionens utredningar är konfidentiella och icke-transparenta, även för oss.

Södra har en ledande roll på barrmassamarknaden i världen och det är därför naturligt att vi ingår i en granskning av denna marknad. Vi samarbetar fullt ut med myndigheterna för en så smidig process som möjligt.

4. Hur ser Södra på misstankarna?

Vi tar detta på stort allvar och samarbetar fullt ut med myndigheterna, men har ingen insyn i de exakta misstankarna på grund av EU-kommissionens sekretess.

Våra regler tydliggör för alla medarbetare att inte befatta sig med konkurrensbegränsande samarbeten eller ageranden. Vi är måna om att alla processer sköts korrekt och tar därför detta på stort allvar.

5. Hur lång tid kommer utredningen att pågå?

Det är en fråga för EU-kommissionen. Under tiden jobbar vi för att bistå EU-kommissionen i utredningen. Men Södras löpande verksamhet kommer inte påverkas under utredningstiden.

6. Vad riskerar Södra att dömas för?

Det är en fråga som endast går att spekulera i. Den här typen av utredningar kan ta lång tid och vi vet ännu inget om det närmare innehållet eller utfallet. Därför jobbar vi tillsammans med myndigheterna för att lösa frågan och understödja utredningen, och beaktar den riskexponering en utredning av detta slag kan innebära.

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.