- Vi ser inga tecken på avmattning - snarare tvärtom, säger Magnus Björkman, VP Marketing and sales Södra Cell. Vi får förfrågningar rörande extravolymer från flera marknader, något som ytterligare stärker vår övertygelse.

För mer information, kontakta:
Magnus Björkman, VP Marketing and Sales Södra Cell,
Tel: 070-265 75 22
Henrik Wettergren, Sales Director Europe,
Tel: 073 069 70 12

Visa allt innehåll för ämne:

Massa, Om Södra