phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Skogsstyrelsen gynnar särintressen

Debatt: Skogsstyrelsen gynnar särintressen

Ragnar Löfstedt, Professor of Risk Management, King´s College London, riktar stark kritik mot Skogsstyrelsens digitala publiceringar av avverkningsanmälningar i en ny rapport.

Löfsteft anser att myndighetens informationsgivning har stora brister. I Svenska Dagbladet (2018-05-08) skriver han att de som främst vinner på öppenheten är professionella kritiker med intresse och resurser att använda informationen för egna syften:

”I det aktuella fallet är det grupper som vill bevara skogar och som vänder sig mot pågående skogsbruk. Myndigheten har genom sin informationsgivning gynnat ett särintresse, och samtidigt motverkat ett annat - det vill säga det privata skogsbruket. Då den svenska skogspolitiken till stor del bygger på samverkan och dialog mellan skogsägare och myndigheter kan målen bli svårare att nå om förtroendet sviktar.”

Södra har tillsammans med LRF Skog, Mellanskog, Norrskog, Norra skogsägarna under lång tid uppmanat Skogsstyrelsen att upphöra med sina digitala publiceringar av avverkningsanmälningar.

En markägare, som Södra bistått, fick rätt mot myndigheten i Förvaltningsrätten i höstas. Men tidigare i år gavs Skogsstyrelsen rätt av Kammarrätten att fortsätta med sina digitala publiceringar, utan markägarnas samtycke.

Ragnar Löfstedts rapport har delvis finansierats av Södras forskningsstiftelse.

- Exponeringen av skogsägarnas verksamhet är integritetskränkande. Ingen annan näringsverksamhet är utsatt för en sådan närgången övervakning i Sverige. Samtidigt visar Ragnar Löfstedts rapport att informationsgivningen från svenska myndigheter överlag har stora brister. Det behövs uppenbarligen en bredare diskussion om det offentliga informationsuppdraget, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.

 

Ragnar Löfstedts artikel i Svenska Dagbladet kan läsas här.

Rapporten ”Transparens på Skogsstyrelsen: Hur ser det ut i praktiken?” kan läsas här.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.