phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Prövningstillstånd i tjäderfall

Debatt: Prövningstillstånd i tjäderfall

Mark- och miljödomstolen gav Skogsstyrelsen rätt att begränsa en avverkning i Bollebygds kommun. Orsaken till myndighetens beslut är att det finns en spelplats för tjäder 400 och 800 meter från den anmälda avverkningen. Nu ska domen prövas av Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

Mark- och miljödomstolen i Växjö ansåg att det kan finnas en rätt till ersättning, men då måste markägarna stämma staten i en separat talan.

– Det är glädjande att målet nu prövas av den högsta instansen, det behövs en vägledande dom. Att markägare ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda är en fullständigt orimlig ordning, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Det är dessutom inte enbart spelplatsen som skyddas. Som domstolen uttrycker det: ”alla lämpliga biotoper inom närområdet till en lekplats ska anses utgöra ett fortplantningsområde…”.

– Det kan röra sig om områden upp emot en kilometer från varje spelplats, om Skogsstyrelsens rekommendationer följs. Om det skulle tillämpas överallt skulle det få enorma konsekvenser för skogsbruket, säger Södras bolagsjurist David Malmkvist.

Det är nu två parallella fall som nu överprövas av Mark- och miljööverdomstolen, där de lägre instanserna kommit fram till olika beslut.  Förutom tjäder-målet är det ”lavskrikedomen”, där Skogsstyrelsen fått prövningstillstånd. I fallet lavskrikan upphävde Mark- och miljödomstolen i Östersund Skogsstyrelsens beslut, eftersom myndigheten bland annat ansågs ha agerat utanför sitt mandat.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.