phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Viktig delseger för markägandet

Debatt: Viktig delseger för markägandet

I dag meddelade Mark- och miljödomstolen i Östersund att Skogsstyrelsen måste ta hänsyn till grundlagens egendomsskydd och äganderätten när beslut fattas om avverkningsförbud. Fallet rör en markägare som fått sin avverkning stoppad på grund av det finns lavskrikor i området.

Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

- En tydlig signal till svenska myndigheter om att det inte godtyckligt kan stoppa avverkningar med hänvisning till artskyddsförordningen, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander med anledning av fredagens dom i det så kallade lavskrikemålet.

För ett år sedan stoppade Skogsstyrelsen även en avverkning i södra Sverige, på grund av att det finns en spelplats för tjäder på grannens mark. Fallet prövas nu av mark- och miljödomstolen och har stora likheter med målet om lavskrikan. Södra är ombud för markägarna i Bollebygd. I båda rättsfallen har utgångspunkten varit att markägaren inte ska få någon ersättning.

- Mark- och miljödomstolen konstaterar i sitt domskäl att Skogsstyrelsen hanterat frågan utöver sitt mandat. Det är ett exempel på att artskyddförordningen inte fungerar på ett rättssäkert eller effektivt sätt, säger Göran Örlander.

- Vi har under lång tid önskat en översyn av artskyddsförordningen, i linje med vad såväl Skogsstyrelsen som Naturvårdsverket själva uttryckt. Vi förväntar oss att regeringen snarast startar en sådan översyn, avslutar Göran Örlander.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.