phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Pressrum Debatt: Tjäderdom överklagas med stöd av Södra

Debatt: Tjäderdom överklagas med stöd av Södra

För ett år sedan begränsade Skogsstyrelsen en avverkning i Bollebygds kommun i Västra Götaland, på grund av att det finns en spelplats för tjäder 400 och 800 meter därifrån. Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu meddelat dom och ger Skogsstyrelsen rätt. Södra bistår nu markägarna i en överklagan.

Om domen vinner laga kraft innebär det att markägarna går miste om ett virkesvärde om cirka 450 000 kronor.

Mark- och miljödomstolen anser att det kan finnas en rätt till ersättning, men då måste markägarna stämma staten i en separat talan.

- Det är en helt orimlig ordning, som inte bara vållar skada och bekymmer för markägarna utan även belastar rättsväsendet i onödan. Markägare ska inte behöva stämma staten separat för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, säger Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Det aktuella domslutet går stick i stäv med ”Lavskrikedomen” som meddelades av Mark- och miljödomstolen i Östersund den 6 oktober, där domstolen upphävde Skogsstyrelsens beslut eftersom myndigheten ansågs ha agerat utanför sitt mandat.

- Självfallet måste Skogsstyrelsen och andra myndigheter beakta grundlagens egendomsskydd och äganderätten när beslut fattas om avverkningsförbud eller begränsningar. Det borde även Mark- och miljödomstolen i Växjö ha gjort i stället för att skjuta frågan ifrån sig. Södra anser att fallet är principiellt viktigt för Sveriges skogsägare och kommer därför att bistå markägarna att överklaga domen, säger Göran Örlander.

Domstolen slår fast att det inte spelar någon roll om tjäderns population är hotad eller inte. Stora områden kan komma att undantas från brukande, utan att markägare ges någon ersättning, då alla vilda fåglar skyddas av artskyddsförordningen.

Det är inte enbart spelplatsen som skyddas. Som domstolen uttrycker det: ”alla lämpliga biotoper inom närområdet till en lekplats ska anses utgöra ett fortplantningsområde…”. Det kan röra sig om områden upp emot en kilometer från varje spelplats, om Skogsstyrelsens rekommendationer följs.

- Domstolens synsätt kan få långtgående konsekvenser för svenskt skogsbruk, liksom för många andra verksamheter. Regeringen bör snarast göra en översyn av artskyddsförordningen. Tjädermålet visar att lagstiftningen varken är effektiv, förutsägbar eller rättssäker, avslutar Göran Örlander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.