phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Grafisk manual Grafisk profil

Grafisk profil

Logotyp

Södras logotyp är företagets viktigaste visuella kännetecken. Logotypen används i allt koncerngemensamt material och i alla sammanhang där hela eller delar av koncernen ska kännas igen. Genom att konsekvent följa reglerna för hur vi använder vår logotyp blir det tydligt vad som är Södra och vårt varumärke stärks.

Versioner

Logotypen finns i tre versioner - en Södra Grön version som används mot ljus bakgrund, en vit version som används mot mörk bakgrund och en svart version som endast används vid svartvitt tryck. Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden. Då blir Södra en tydlig avsändare i alla typer av kommunikativa sammanhang. Förhållandet mellan symbol och namn är fast och storleksförändring ska ske proportionerligt. Logotypen ska användas i sin helhet utan ingrepp eller åverkan.

Ladda ner logotypen

Varför kan jag inte öppna/infoga logotypen som är i formatet eps?

För att kunna öppna logotypen som är i eps behöver du programmen Photoshop eller Illustrator. Eps är ett filformat för framförallt vektorgrafik som gör att du kan storleksförändra logotypen utan att den förlorar i kvalitet och formatet används för tryck. Välj istället att använda logotypen i png eller jpg.

I mappen du laddar ner finns logotypen i ovan versioner i filfomat eps, png och jpg.

Södras logotyper eps, jpg, png 

Storlekar
För att hålla en enhetlig linje används fasta storlekar av logotypen i trycksaker så som broschyrer, rolluper och skyltar, se nedan. Storleken utgår från symbolens höjd.

• A3: 14 mm
• A4: 10 mm
• A5: 8 mm
• A6: 6 mm
• Rollup: 50 mm
• Skylt, 70x100: 35 mm
• Skylt, 50x70: 25 mm

Minsta storlek för logotypen är 4 mm.  

FRIYTA

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen ska till ytan vara minst en symbols diameter runt om hela logotypen. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel texter eller andra grafiska element. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen placeras. Syftet med frizonen är att logotypen ska bli tydlig och att text, adresser, dekorelement eller bilder inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. 

Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Placering

Logotypen ska alltid placeras i ett av de fyra hörnen.

För att Södra ska framstå som en tydlig avsändare ska alltid vår logotyp placeras i ett av de fyra hörnen. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen. Logotypen får aldrig vridas åt något håll.

Vid vissa tillfällen kan frizonen ej tillämpas då enbart logotypen exponeras. Rekommendationen är då att frizonen till ytan är halva symbolens diameter. Dessa tillfällen ska godkännas av Kommunikationsavdelningen.  

 

Symbol

Södras symbol (ringen och granen) får som huvudregel inte förekomma ensam. Hela logotypen med både symbol och text ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Detta gör att vi på ett tydligt och enkelt sätt förklarar för våra målgrupper att Södra står som avsändare. I vissa sammanhang finns det ändå anledning att frångå huvudregeln och enbart använda symbolen. Dessa undantag är på begränsade ytor där logotypen inte ryms eller i digitala sammanhang såsom sociala medier. 

Ett annat undantag är då symbolen används i profilskapande och dekorativa syften. Då är det viktigt att sammanhanget alltid förklarar och förstärker kopplingen till Södra, till exempel att Södras logotyp finns med som en avsändare av informationen. Dessa tillfällen ska godkännas av Kommunikationsavdelningen. 

Det är inte tillåtet att koppla affärsområde eller verksamhetsnamn till symbolen och på så sätt bilda nya logotyper. Symbolen ska användas i sin helhet utan ingrepp eller åverkan.

Symbolen används i någon av Södras färger eller vit (negativ). Läs mer om färgkombinationer under Färger. Symbolen kan inte användas i rött, men får gärna utsättas för specialbehandling såsom prägling, foliering eller lackning. Färgkombinationer där kontrasten blir för låg ska undvikas med undantag vid specialbehandling då man kan använda sig av ton-i-ton med bakgrundsfärg.

Ladda ner Södras symbol
Via länken nedan kan du ladda ner Södras symboler. I mappen som du laddar ner finns symbolen i Södras profilfärger i filfomat eps, png och jpg.

Ladda ner södras symbol

Typografi

typsnitt för tryckt media
Vår typografi är en viktig del av Södras grafiska profil. Södras profiltypsnitt för tryckt media heter Mercury. Genom de riktlinjer vi tagit fram för typsnittet skapar vi igenkänning. Som kompletterande typsnitt i tryckt media använder vi oss av Frutiger. Konsekvent användning av typsnitten hjälper oss att stärka profilen för Södra.

Två versioner av Mercury används - Display och Text G1. Mercury är speciellt framtagen för magasindesign och lämpar sig särskilt bra för längre texter. Mercury ritades av Jonathan Hoefler och Tobias Frere-Jones, 1997. Det är en modern antikva.

Mercury Display Roman används vid större grader och som rubriksnitt, bör ej användas mindre än 16 pt.
- Samma kägel som storlek tillämpas. 
- Vänsterjusterad. 
- Ordmellanrum: 90%. 
- Optisk tillriktning: -25
- Rubriker sätts alltid versalgement.

Mercury Text G1 används för ingress, brödtext, underrubrik samt för mellanrubrik. 
- Radavstånd/kägel +3 pt som storlek
- Vänsterjusterad
- Ordmellanrum: 100%
- Optisk tillriktning: -25

Underrubrik sätts i första hand med Mercury Text G1 Semibold och versaler, samma grad som brödtext. Vi behov av flera nivåer kan nivå 2 till exempel sättas utan versaler och vid nivå 3 kan exempelvis Mercury Text G1 Roman tillämpas. Ingress sätts med Mercury Text G1 Italic. För indrag gäller samma punkt som teckenstorlek.

Exempel på skärningar att tillämpa
Mercury Display Roman - för större grader än 16 pt och rubriker
Mercury Text G1 Roman - brödtext
Mercury Text G1 Roman Italic  - ingress
Mercury Text G1 Semibold - underrubrik

Användning
En huvudprincip är att i alla fall använda så få olika vikter och variationer som möjligt. 
- Text sätts med svart färg. 
- När bakgrunden består av en mörk färg eller ett fotografi kan texten sättas i vitt (negativt). 
- Välj det som ger bäst läsbarhet.  

Ladda ner typografiinställningar som InDesign-mall
Via länken nedan kan du ladda ned styckeformatmallar som InDesign-mall anpassade för formaten A5, A4 och A3 för InDesign CC 2015.0. Även filer sparade som idlm för tidigare versioner av InDesign finns att tillgå. Mallarna är redskap för Södras interna grafiska produktion, reklambyråer och andra som Södra samarbetar med.  

Typografiinställningar för Mercury

Typsnitt i  i officemiljö och vår digitala kommunikation

Officemallarna innehåller andra typsnitt än Södras övriga kommunikationsbärare. Mercury och Frutiger ersätts med Georgia (alternativt Times New Roman) och Arial. Dessa fonter kräver inga speciella licenser utan finns som standard på alla datorer. Typsnitt för sodra.com, digtiala banners, appar och övriga digitala kanaler ska följa Unity. Södras intranät använder sig av Microsofts standardtypsnitt. 

Georgia
Södras primära typsnitt för webb och Officemiljö heter Georgia. Det är en transantikva som designades för att ha en hög läsbarhet på skärm, även vid liten storlek. Georgia används som rubriksnitt för presentationer i Powerpoint och i vissa mallar i Word. 

Open Sans och Arial
Som kompletterande typsnitt i Officemiljö används Arial, för web används Open Sans. Arial används främst som rubriksnitt och ska användas i tabeller och diagram i våra officedokument.

Times New Roman
Times New Roman används som brödtexttypsnitt för PM och affärsrelaterade dokument främst i Word. Lämplig storlek för brödtext är 9-12 pkt. Mallar är under upparbetning och kommer att finnas i din Södradator inom kort.

Färger

Södras verksamhet spänner över många områden och vårt behov av att informera och kommunicera ser olika ut.  En flexibel färgpalett möjliggör att alla våra affärsområden ryms inom vårt gemensamma varumärke. Samtidigt bidrar färgerna till att Södra har ett visuellt uttryck som hänger ihop.

Profilfärger

Vår färgpalett består av totalt 12 färger. Södra Grön används främst i Södras logotyp och enskilda element, den binder samman och tydliggör identiteten men blir för tung om den är alltför dominant. De 4 profilfärgerna (Södra Limegrön, Södra Gul, Södra Blå och Södra Röd) används som identitetsskapande färger för att lätta upp och skapa balans. Alla färger kan även användas i 50 procent tint, förutom röd som endast används i 100 procent och för att accentuera och används sparsmakat. Södra Röd ska aldrig tävla med övriga färger om utrymme. För respektive färg finns tydligt angivna färgkoder för PMS, CMYK och NCS.

Basfärger

Svart, vit och grå utgör basfärger. Svart färg används i första hand för text, när bakgrunden består av en mörk färg eller ett fotografi kan texten sättas negativ (vit). Den grå färgen används som bas/bakgrund i till exempel plattor.  

Färgkoder

 

 

Södra Grön
1. Pantone C 356 C / Pantone U 356 U / CMYK 100_0_100_15 / NCS S 3065-G10Y
2. Pantone C 2247 C / Pantone U 2247 U / CMYK 50_0_50_7 / NCS S 3040-G10Y

Lime Green
3. Pantone C 375 / C Pantone U 375 U / CMYK 35_0_100_0 / NCS S 0580-G30Y
4. Pantone C 2282 C / Pantone U 2282 U / CMYK 17_0_50_0/ NCS S 0550-G40Y

Gul
5. Pantone C Yellow C / Pantone U Yellow U / CMYK 0_1_100_0 / NCS S 0580-Y
6. Pantone C 0131 C / Pantone U 0313 U / CMYK 0_0_50_0 / NCS S 0530-G90Y

Blå
7. Pantone C 2985 C / Pantone U 2985 U / CMYK 53_0_5_0 / NCS S 0540-B.
8. Pantone C 290 C / Pantone U 290 U / CMYK 26_0_3_0 / NCS S 0530-B

Röd
9. Pantone C Warm Red C / Pantone U Warm Red U / CMYK 0_75_80_0

Svart
10. CMYK 0_0_0_100

11. White

Grå
12. CMYK 3_0_0_6

Färgkoder web

Färgkoder webb

Södra Grön
1. HEX #00854a | 2. HEX #7fc2a4
Limegrön
1. HEX #acc84e | 2. HEX #d5e3a6
Gul
1. HEX #ffeb46 | 2. HEX #fff5a2
Blå
1. HEX #64c5d9 | 2. HEX #b1e2ec
Röd
1. HEX #e4624a | 2. HEX #f1b0a4

För att skapa samma färgintryck i våra digitala kanaler finns en färgpalett för webben med HEX-värden för respektive färg. För Södras webbar, tjänster och appar finns ett separat designramverk. Kontakta Kommunikationsavdelningen för mer information.  

 

 

Färgkombinationer  


Här visas tillåtna och icke tillåtna kombinationer av Södras färger. Försök att alltid jobba så kontrastrikt som möjligt. Den röda färgen ska endast användas som accentfärg i till exempel diagram. Den får aldrig användas på stora ytor. Samma gäller för svart som vi i princip endast jobbar med som textfärg.  

Användning av färger

Vår färgpalett möjliggör att vi kan vara mer eller mindre färgglada beroende på sammanhang. Se färgpaletten som en volymknapp som kan skruvas upp eller ner efter behov. Färgpaletten är tillgänglig för samtliga affärsområden inom Södra.

En del av våra verksamheter har behov av att erbjuda tydlig information. I sådana sammanhang kan behovet av en rik färganvänding vara begränsad. För verksamheter som befinner sig på konkurrensutsatta marknader kan behovet av en rikare färganvändning vara större. Viktigt att komma ihåg är att dessa huvudprinciper utgör riktlinjer och inga regler. Det kommer finnas behov för formell information att vara färgrik, liksom det kommer finnas behov för kommunikativt material att vara sparsmakad i sin färganvänding. Verksamheterna har frihet att använda sig av färgerna efter behov. Dock får en enskild färg inte konsekvent knytas till en enskild verksamhet och toningar mellan två olika färger får heller inte användas.

Observerar att färgerna främst är framtagna för Södras grafiska uttryck och används med försiktighet vid exempelvis målning. Text sätts med svart färg. När bakgrunden består av en mörk färg eller ett fotografi kan texten sättas i vitt (negativt). Välj det som ger bäst läsbarhet. Vit är också en viktig del i det grafiska uttrycket. Var inte rädd för vita ytor.  

Färgsystem

PMS = Pantone Matching System Används vid dekorfärgtryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att färgen i en logotyp framställs exakt. U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper. C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.  RGB = Röd, Grön, Blå Används vid inläsning av en färgbild. Även de kulörer som datorns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK. RGB-färger beskrivs med ett värde, 0-255, för varje färg.

CMYK = Cyan, Magenta, Yellow och K (svart) Används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker och affischer. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg. U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper. C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

HEX = Hexadecimal Används som definition av HTML-färger att använda till digitala lösningar som ska visas i webbläsare.

NCS = Natural Color System Används på fordon, för färg på väggar. Använd med fördel den ljusare färgen.  

Grafiska element

Våra grafiska element är ytterligare verktyg som hjälper oss att skapa igenkänning i Södras kommunikationsarbete. Här hittar du information om när och hur du använder vad.

Piktogram

 

Piktogram används för att illustrera ett sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap i vår kommunikation. Piktogram bör inte användas som dekorelement, utan ska fylla en funktion i att förstärka sammanhanget och förenkla budskapet. Södras piktogram får inte användas som logotyp eller sättas samman med Södras logotyp. De får heller inte kombineras med varandra till nya piktogram eller fyllas med bilder.

Om fler än ett piktogram används skall avstånd hållas mellan dessa så att de uppfattas som egna piktogram samt håller samma linjetjocklek vid klustring. Piktogrammen ska heller inte placeras på fotografier. Piktogram får användas i färgerna Södra Grön, Södra Blå, Södra Gul samt vit. För färgkombinationer, se avsnittet för Färger/Färgkombinationer.

Svartvitt: När färg inte finns som ett alternativ, vid exempelvis svartvitt tryck i annonser, görs piktogrammet i 50 procent av svart.  

Linjer  

Linjer är något som används genomgående i Södras visuella identitet. Kontrasten mellan den tjocka och den tunna linjen skapar dynamik och igenkänning. Södras typsnitt Mercury med tjocka uppstaplar och tunna hårstreck, piktogrammen med sina två linjetjocklekar och linjerna som vi placerar under och över textstycken i. Linjerna får ej sättas samman utan skall vara var för sig.

Linjerna kan användas på en rad olika sätt, men ska konsekvent alltid bestå av en topplinje med 0,5 pt tjocklek, samt en bottenlinje med 5 pt tjocklek. Avståndet mellan linjer och text bör som regel alltid vara 4 mm, men kan behöva anpassas vid större textgrader.

Linjerna har flera användningsområden: tillsammans med enskilda rubriker, ingresser, kombination av rubrik och brödtext, faktarutor, sprängcitat och som grafiska element. Undvik att blanda flera användningsområden i en och samma produktion, välj ett sätt och var då konsekvent genom hela produktionen. Se nedan exempel.

Södras mönster

Södras mönster inspireras av granens årsringar och hjälper till och binder ihop vår visuella identitet i alla våra kanaler. Blå och grön linje sätts i 80-90 procent av bakgrundens färg, gul sätts i 50 procent. Beroende på tryckteknik kan färgen på linjerna behöva att justeras.

Södras mönster kan även användas med enbart linjerna. Linjerna används då i 100 procent av Södras färger. På ett A4 används 1 pt linjetjocklek och 4 mm mellanrum. Efterlikna samma proportioner när mönstret appliceras på större eller mindre ytor, utgå från A4 och anpassa procentuellt. Exempelvis för A5 förminskas mönstret till 71%. Mönstret (positivt/negativt) bör inte användas om det konkurrerar med andra grafiska element eller när formatet understiger 50 mm höjd.

Designsystem - grid

Södras grid är ett hjälpmedel för att skapa sammanhållen och följsam layout. Griden hjälper dig att konsekvent hålla vissa avstånd, som exempelvis mellanrum mellan bilder, textspalter och övriga element. De exempel vi visar här är utformat i A4-format (210x297 mm) och utgår ifrån följande mått: 

- Sidmarginaler 20 mm
- Antal spalter 6 st
- Spaltmellanrum 5 mm
- Antal rader 12 st
- Radmellanrum 5 mm

Södras grid är lätt att anpassa till både A5 och A3 format. För A5 blir sidmarginalen 15 mm, och för A3 25 mm. I övrigt följs samma mått. 

 • Griden tillämpas på allt kommunikationsmaterial om inget annat anges.
 • Storleken på logotypen varierar med formatet på trycksaken. Under Grafisk profil > Logotyp hittar du vilket mått som gäller för vilket format. Måttet anger symbolens höjd.
 • Använd max två rubrikstorlekar inom samma trycksak.
 • Var inte rädd för att låta rubriken ta plats.
 • Lämna alltid minst en tom grid-rad mellan rubrik och ingress/brödtext (se exempel nedan), för att skapa luft och balans.
 • Skapa luft och harmoni i uppslagen. En bra tumregel är att försöka hålla bilder för sig, och text för sig.
 • Låt bilderna ta stor plats och försök att jobba med få, men så bra bilder som möjligt.
 • Faktarutor färgsätts i någon av Södras matta nyanser. Lämna alltid 5 mm luft runt om texten.
 • Ingresser kan sättas med Södras linjer (se Grafisk profil > Grafiska element för riktlinjer).
 • Mindre rubriker kan med fördel sättas med Södras linjer. Även här gäller det att försöka hålla sig till max två olika varianter inom samma trycksak.
 • Nedan ser du exempel på hur griden kan anpassas efter innehåll.
Uppslagen visas med gridlinjer.
 

LADDA NER GRIDMALLAR SOM INDESIGN-MALL
Via länken nedan kan du ladda ned gridmallar för Indesign CC 2015.0 anpassade för formaten A5, A4 och A3, filer sparade som idml för tidigare versioner av Indesign finns även att tillgå. I mallarna finns de typografiska inställningarna under fliken Styckeformat, de får givetvis anpassas efter behov. Mallarna är redskap för Södras interna grafiska produktion, reklambyråer och andra som Södra samarbetar med.

Gridmallar för Södra

Bilder

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och används för att förtydliga eller förstärka det vi vill förmedla. Våra bilder ska präglas av ett och samma manér för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla. Bildernas budskap påverkar hur vi uppfattas av vår omvärld och ett gemensamt bildspråk hjälper oss att profilera Södra.

Bildmanér

Vårt bildspråk beskriver den känsla som ska återspeglas i alla våra bilder och präglas av dokumentär känsla, naturlighet, nyfikenhet och nya perspektiv samt en tydlig form. 

Dokumentär känsla.

Dokumentär känsla
Våra bilder ska ge en spontan och naturlig känsla. Detta förmedlar liv och ger en trovärdighet. Välj verkliga miljöer och undvik motiv som känns arrangerade. Bilden ska ha "en fluga på väggen"-känsla.   Naturlighet I våra bilder söker vi olika former av naturlighet. Detta gör vi för att skapa en autentisk känsla i våra budskap. Våra bilder ska ha ett naturligt och befintligt ljus och förmedla en känsla av värme, ärlighet och närhet.

Naturlighet.

Naturlighet 
I våra bilder söker vi olika former av naturlighet. Detta gör vi för att skapa en autentisk känsla i våra budskap. Våra bilder ska ha ett naturligt och befintligt ljus och förmedla en känsla av värme, ärlighet och närhet. 

Nyfikenhet och nya perspektiv.

Nyfikenhet och nya perspektiv
Våra bilder ska spegla det vackra och poetiska i vardagen och ge en nyfiken känsla. Välj både abstrakta och föreställande bilder. Sök efter nya perspektiv på vår verksamhet. Kontraster skapar en dynamik. En färgbild som är en översiktsbild blir ännu mer spännande om det är en svartvit bild bredvid som visar en abstrakt detalj. Använd gärna detaljbilder som kan förmedla en visuell spänning.

Tydlig form.

Tydlig form
Komposition och ljus ska ge känsla av kvalitet. Välj i första hand bilder med rak horisont. Undvik vidvinkelbilder om inte motivet kräver det. Bilder med kort skärpedjup kan ofta ge spännande bilder av vardagliga motiv. Variera bildutsnitt med detaljbilder, helbilder etc. Bilder ska ha en sober, mjuk och varm färgskala och en mjuk kontrast. Bilder kan även vara svartvita.

Illustrationer
Illustrationer kan användas i olika sammanhang. Dels för behovet av komplex information och dels för ett mer dekorativt syfte. Till skillnad mot piktogram har illustrationer samma status som fotobilder. Då ett fotografi inte har möjlighet att visa det vi vill uppnå, kan istället illustrationer användas för att förklara och förtydliga teknisk komplex information. Ett tecknat illustrationsmanér kan med fördel användas. 

Södras Bildbank

Vår bildbank finns på imagebank.sodra.com (inget www i webbadressen). Här finns bilder från Södras verksamhet och skogsbilder. Här finns även pressbilder att ladda ner. För att få tillgång till bildbanken krävs att du är inloggad på Södra eller att du har ett personligt lösenord. Kontakta , om du behöver hjälp med bilder eller om du behöver ett lösenord.

Upphovsrätt och medgivande
Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har en upphovsman rättsligt skydd till sin bild. Lagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning.

 • Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer och collage. Om du vill göra ändring i bilder, tänk på att först be om upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder.
 • I redaktionella- och informationssammanhang ska fotografens eller illustratörens namn sättas ut, i reklamsammanhang bör namnet sättas ut. Upphovsmannen äger alltid rätten till bilden.
 • När du beställer en bild köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang, exempelvis en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning, eller för publicering på internet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär nytt tillstånd och ny ersättning.
 • Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i till exempel tidningar, trycksaker, som fotokopia eller på nätet.
 • Du kan friköpa bilder. Friköpta bilder innebär att du köper alla rättigheter utom den ideella rättigheten som fotografen alltid behåller.

Människor på bild
Identifierbara människor på bild kräver extra varsamhet. Om en person kan identifieras på bild eller film ska fotografen inhämta medgivande till att bilden används i Södras kommunikation.

Profiltexter

För att ge ett konsekvent och samstämmigt intryck finns nedan profiltexter som är sammanfattande beskrivningar av Södra. Texterna finns i tre versioner, svenska och engelska, med varierande längd och uppdateras vid behov.

Kort

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 150. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Kort - engelska

Södra was founded in 1938 and is the largest forest-owner association in Sweden, with a membership of 53,000 forest owners. We engage in modern and responsible forestry, and operate state-of-the-art mills in which we process our raw material. Net sales in 2019 were 23 SEK billion and there were 3,150 employees. Through value-generating relationships and a long-term approach, Södra is leading the way for the future of sustainable forestry.

Medellång

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 150 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Medellång - engelska

Södra was founded in 1938 and is the largest forest-owner association in Sweden, with a membership of 53,000 forest owners. Södra is also an international forest industry Group, with 3,150 employees around the world. Net sales in 2019 were 23 SEK billion. Balancing production efficiency with nature conservation guides everything that we do. We produce timber, pulp for paper and textiles, and green energy. We use every part of the tree, and are always looking to develop new products from this fantastic, renewable raw material. Södra is a world-leading producer of market pulp and also owns one of the largest sawmill operations in Europe. Through value-generating relationships and a long-term approach, Södra is leading the way for the future of sustainable forestry. 

Lång

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 53 000 skogsägare som medlemmar. Vi erbjuder våra medlemmar skogliga produkter och tjänster av hög kvalitet från plantering och skogsvård ända fram till slutavverkning. Produktionseffektivitet i balans med naturvård finns med i allt vi gör. Sverige är ett föredöme när det gäller att ta vara på skogen och Södra har en stor roll i det. Medlemmarnas skogsgårdar försörjer våra industrier med skogsråvara. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 150 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi har en av Europas största sågverksrörelser där vi producerar trävaror. Bygghandeln är vår största kundkategori och cirka 80 procent av försäljningen exporteras. Södra är en världsledande producent av massa och i våra massabruk producerar vi pappers- och textilmassa och grön energi. Våra bruk är ledande inom modern och effektiv industri, och nu investerar vi ytterligare i dem för att öka vår kapacitet. Överskottet av den gröna energin bidrar till flera orters energiförsörjning. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar kontinuerligt nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Innovation är ett centralt område för oss, och genom vår forskning har vi bland annat tagit fram material såsom biodrivmedel, som kan ersätta fossila produkter. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Lång - Engelska

Södra was founded in 1938 and is the largest forest-owner association in Sweden, with a membership of 53,000 forest owners. We provide high-quality services for our members, from planting and forest management advice to final harvesting. Balancing production efficiency with nature conservation guides everything that we do. Sweden is a leader in terms of utilizing the forest in a sustainable way, and Södra plays a major role in this respect. The forest estates of our members provide the raw material for our mills. Södra is also an international forest industry Group, with 3,150 employees around the world. Net sales in 2019 were 23 SEK billion. We have one of the largest sawmill operations in Europe, in which we produce sawn timber. The building trade is our largest customer category, and exports account for some 80 percent of sales. Sawmill production has increased in recent years. In our pulp mills, we produce pulp for paper and textiles and green energy. Södra is a world-leading producer of market pulp with modern and efficient mills. We have invested significantly to increase their production capacity. The excess is used to supply several communities with green energy. We use every part of the tree, and we are continuously developing new products from this fantastic, truly sustainable raw material. Innovation is key for us, and our research has led to the development of biofuels and alternative to fossil-fuel products. Through value-generating relationships and a long-term approach, Södra is leading the way for the future of sustainable forestry.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.