phone local_post_office
Om Södra
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Om Södra Grafisk manual Användning

Trycksaker och val av papper

Inom Södra används en rad olika trycksaker. Allt från enkla vykort och inbjudningar till mer omfattande broschyrer och rapporter. Trycksakerna produceras främst av interna resurser men även av externa samarbetspartners.

För att uttrycket ska bli enhetligt vart man än möter Södra, är det viktigt att hålla sig till de regler som tagit fram. Reglerna skapar konsekvens i layout, bildval och format. Målsättningen är att trycksakerna ska förmedla ett sammanhållet uttryck för Södra. Dessa regler finns samlade under Grafisk profil > Designsystem - Grid. Här finns även mallar att ladda ner för Indesign som dessutom innehåller styckeformatmallar.

Pappersval

Val av papper är en stor del av vilken känsla trycksaken ska ge. För Södra är det även viktigt att pappet är tillgängligt för FSC™ - The mark of responsible forestry. www.fsc.org. Södras trycksaker trycks på olika typer av standardpapper, obestruket och bestruket, beroende på vilken produkt som tas fram. Se nedan.

Munken Polar  Som standard till broschyrer, foldrar och medlemsutskick används  Munken Polar. Munken Polar har en obestruken mjuk yta och den distinkta klarvita nyansen lyfter fram bilder på bästa sätt och ger trycksaken en exklusiv och naturlig känsla. Munken Polar tillverkas av Arctic Paper. Trycksaken kan med fördel märkas med nedan exempeltext. Pappret finns tillgängligt för FSC™. 

Scandia 2000 White  Till tidningarna Södran och Södrakontakt används Scandia 2000 White. Scandia 2000 har även ett matchande kuvertsortiment. Scandia 2000 är svanenmärkt och FSC™-certifierat och tillverkas på anrika Lessebo bruk. Trycksaken kan med fördel märkas med nedan exempeltext.

Gmund Till visitkort och korrespondenskort används pappret Original Gmund Digital Vergé Creme. Ytvikt: visitkort 275 g, korrespondenskort 150 g.    

Gmund kan även användas för exempelvis inbjudningar och tackkort för mer karaktär. Finns även matchande kuvertsortiment.

Arctic Volume White och Arctic Silk+ Hög bulk, opacitet och styvhet gör papperet idealiskt för ekonomiska raporter, affischer och trycksaker som kräver något bättre slitstyrka. Pappret finns tillgängliga som FSC™.

Rekommenderade ytvikter Omslag 240-300 g Inlaga 130-150g Lösblad samt foldrar 4 sidor 170 g.

För att kunna märka våra trycksaker med nedan exempeltext är det viktigt att de tryckerier vi samarbetar med känner till våra krav gällande tillämpning av FSC™. Kontakta gärna Kommunikationsavdelningen om du är osäker vad det innebär.

Exempeltexter:
Grafisk produktion: Södra Kommunikationsavdelningen, ÅÅÅÅ-MM-DD. Foto: Södras bildbank. Tryckt hos "Tryckeri AB" på FSC-certifierat papper, från Södras kund Arctic Paper, omslag: Papper 000 g, inlaga: Papper 000 g.

Grafisk produktion: Södra Kommunikationsavdelningen, ÅÅÅÅ-MM-DD. Foto: Södras bildbank. Tryckt hos "Tryckeri AB" på FSC-certifierat papper, från Södras kund Arctic Paper, Munken Polar 130 g.

Skyltar

Södra har ett koncept kring skyltar för olika syften. Att hålla en enhetlig linje gör att vi skapar igenkänning och tydliggör ett Södra.

Vi delar in skyltar i olika kategorier
- För hänvisningar exteriört och interiört
- För fasader
- För marknadskommunikation

Skyltar för hänvisningar exteriört och interiört
Skyltar för hänvisningar används till att visa vägen och hitta (till och) inom anläggningen. Skylten ska vara tydlig. Den kan innehålla riktad information eller samlad information. Dessa skyltar har ett rent och tydligt uttryck. Här ingår även orienteringstavlor, välkomstskyltar etc.

Texten skrivs i Frutiger Roman samt Frutiger Bold. Grundprincipen är att textens olika nivåerna har en bra kontrast mot varandra. Till sin hjälp kan man använda sig av storlek och vikt, det vill säga man arbetar med tydlig hierarki, detta kan göras genom att: 

 • Kombinera vikterna Bold och Regular i samma storlek
 • Ha storleksskillnad mellan nivå ett och två men i samma vikt
 • Vid tre nivåer särskiljer sig genom att vara satt i samma vikt men i mindre grad.

Skylta med måtta och undvik hänvisningsskyltar när det går.

Skyltar på fasader
Fasadskyltar används till att tydligt se vart Södras verksamhet finns. På fasader används med fördel Södras logotyp fristående. Alternativ 1: LED-belyst fristående logotyp i grönt. Alternativ 2: Obelyst fristående logotyp i grönt som kan belysas med spotlights.

Här finns fler alternativ, kontakta Kommunikationsavdelningen för rådgivning.

Skyltar för marknadskommunikation
Skyltar för marknadskommunikation används när verksamheten externt (kan även förekomma internt) informerar om produkter, tjänster och sin verksamhet. Exempel på användningsområden skogsdagar, besöksrundor på våra anläggningar, mässor, kundevent, utbildningar.

Kontakta Kommunikationsavdelningen när du behöver en skylt för hänvisning, till fasaden eller till din verksamhet.

Profilprodukter

Profilprodukter som varumärkesbyggare

Syftet med Södras profilprodukter är att göra vår koncern mer synlig och därmed också mer känd. Profilprodukter används också som gåvor. Genom ett väl genomtänkt och målgruppsanpassat utbud bidrar profilprodukterna också till att stärka den positiva attityden till vår koncern. Ett annat syfte är att stärka känslan av samhörighet och stolthet hos alla de som är eller har varit kopplade till vår koncern. Här tänker vi på våra ägare, medlemmar och kunder, våra medarbetare och samarbetspartners, med flera. Stolta bärare och användare av våra profilprodukter är viktiga varumärkesambassadörer.

våra profilprodukter ska kommunicera

 • Ett Södra, ett varumärke
 • En enhetlig och sammanhållen skogskoncern

Övergripande kriterier för val av profilprodukter

Tips inför beställning av profilprodukter:

Ha alltid god framförhållning.
Leveranstiderna kan ibland vara långa.

Beställ bara profilprodukter av upphandlade leverantörer. Kontakta Kommunikations-avdelningen för information om gällande avtal.

Södras bassortiment för profilprodukter hittar du via intranätet.

Begär alltid materialprov och provtryck före beställning.

Titta alltid på materialprover eller provtryck i dagsljus.

Undersök alltid möjligheten till att göra sambeställningar. Stora upplagor är nästan alltid billigare än små.
 • Välj alltid produkter av hög kvalitet både avseende hållbarhet och design
 • Välj så långt det är möjligt miljövänliga produktalternativ
 • Välj produkter med logisk koppling till Södra och den verksamhet vi bedriver
 • Välj profilprodukter för målgruppen (både vad gäller produkten i sig och eventuellt försäljningspris)
 • När det gäller gåvor är det extra viktigt att produkten anpassas efter mottagarens personlighet och intressen. Information om vilka beloppsgränser som gäller för gåvor till externa mottagare kan du läsa mer om i riktlinjer för representation på intranätet
 • Välj gärna produkter som är unika för Södra och stärker bilden av oss som nytänkande och ansvarstagande
 • Välj profilprodukter där produktens varumärke inte är framträdande
 • Beställ bara profilprodukter av upphandlade leverantörer

De profilprodukter som visas är utvalda för att illustrera de regler som ska beaktas vid framtagning av profilprodukter. De är inte rekommendationer kring vilka profilprodukter som ska tas fram. Vi uppmuntrar till kreativitet och nytänkande.

logotyp

Ovan visas exempel på Södras logotyp samt textbaserad avsändare. Som textbaserad avsändare används Frutiger som är ett kraftigare typsnitt än Mercury som syns bättre när det används i liten grad. Notera att regeln för textfärger ska följas.
 • Tänk på följande när du tar fram profilprodukter med Södras logotyp:Grundregeln är att Södras logotyp (symbolen + texten Södra) ska finnas med på samtliga profilprodukter.
 • Använd bara godkänd logotypvariant (se regler i Grafiska profil > Logotyp).
 • Undvik att göra logotypen mindre än 4 mm hög (symbolens höjd).
 • Går det inte att säkerställa att symbolen framträder tydligt är det möjligt att använda sig av en textbaserad avsändare. Då ska texten "www.sodra.com" skrivas i Frutiger 55 Roman Gemen.
 • Om materialet du ska trycka logotypen på har struktur (till exempel kanvas) kan det krävas att logotypen görs något större än vad riktlinjerna säger. Rådgör med aktuell leverantör och beställ alltid provtryck
 • Södras logotyp får bara förekomma i färgerna Södra Grön, negativ (vit) och vissa fall svart där färg inte finns som ett tillgängligt alternativ.
 • Frizonen runt logotypen ska alltid vara minst lika bred som symbolen.
 • Placera alltid logotypen horisontellt. Logotypen får inte placeras snett eller vridas åt något håll.

Typografi

På profilprodukter/kläder används Södras typsnitt enligt tabellen nedan. Godkända textfärger är svart och vitt (negativt). Var uppmärksam på läsbarheten – typografera inte i för små grader (storlek på texten). Att sätta text i för stor grad på små produkter kan också göra texten svårläst. Överväg därför alltid grad noga. Följ de typografiska inställningar som är framtagna, se Typografi under Grafisk profil.

Exempel till vänster (passerkort) där mönstret appliceras med symbol och textkommunikation. Exempel tii höger (flasketikett) där piktogram illustrerar sammanhanget med produkten och texten.  Notera att regeln för textfärger ska följas. 

Typsnitt Skärning Används till
Mercury Display Roman eller Semibold, versalgemen Rubrik eller budskap
Frutiger LT Std LT Std Bold 65, versal eller versalgemen Underrubrik och mindre texter
Frutiger LT Std LT Std Bold 65, versal eller versalgemen Längre texter

färger

Använd endast Södras godkända färger och färgkombinationer.

Grundregeln är att undvika svarta profilprodukter. Svart är enbart tillåten om produkten av praktiska skäl behöver vara en mörkare färg och om produkten inte finns i t ex grått. Det kan exempelvis handla om olika typer av väskor, ryggsäckar och arbetskläder.

Det kan vara svårt att hitta material (exempelvis kläder, väskor, pennor) som har rätt profilfärger. Undvik att ta fram produkter med nästan rätt färg. Välj då hellre ett vitt alternativ. För att säkerställa exakt rätt färgåtergivning av Södras profilfärger rekommenderas att dessa trycks eller målas på materialet. Välj produkter i material och färger som matchar Södras färgskala. Regler för användandet av våra färger (se Grafisk profil > Färger) gäller även för profilprodukter.

Arbeta gärna med färgerna som färgserier. Istället för att ta fram enbart blå muggar är det t ex bättre att ta fram en serie muggar i olika färger. Allt för att undvika att Södra upplevs som det ”blå” eller ”gröna” företaget. Regler beträffande användandet av våra färger (se Grafisk profil > Färger) gäller även för profilprodukter.

Symbolen och Grafiska element

Symbolen
Använd gärna symbolen vid produktion av profilprodukter.
Notera följande regler:
• Enbart symbolen får förekomma, men då på produkter där formen särskilt lämpar sig för det såsom pins, smycken, manschettknappar etc. Symbolen används då som ett dekorelement.
• Symbolen kan användas i någon av Södras profilfärger eller vit (negativ). Symbolen kan inte användas i rött eller svart, men får gärna utsättas för specialbehandling.

Södras mönster
Mönstret (positivt/negativt) bör inte användas om det konkurrerar med andra grafiska element eller när formatet understiger 50 mm höjd. Se riktlinjer för Södras mönster under Grafisk profil > Grafiska element. Notera att mönstret inte gör sig i för små format (>50 mm).

Piktogram
Piktogram används för att illustrera ett sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap i vår kommunikation. Välj piktogram utifrån vilket syfte och budskap för tilltänkt målgrupp profilprodukten har. Om piktogrammet endast får i uppgift att vara ett dekorelement använd då istället symbolen, se ovan.

Profilkläder

Rekommenderad färg på kläder är i första hand vitt. För bästa tydlighet och läsbarhet rekommenderas svart textfärg på vita kläder och vit textfärg på mörka plagg. Våra profilfärger får förekomma, exempelvis på västar när våra representanter lätt behöver identifieras. Södras logotyp ska finnas med på samtliga kläder. Placera logotypen på vänster bröst eller på vänster ärm. Enbart symbolen kan med fördel placeras i nacken. Se skisser nedan.


Exempel på placering av logotyp, text och symbol på t-shirt.

Logotypens storlek och färg

Logotypens maxhöjd är 15 mm (symbolens höjd) samma storlek gäller för symbolen. Använd logotypen i Södra Grön eller vit mot mörk bakgrund. För arbetskläder gäller andra regler, se Arbetskläder.

Bilprofilering

Bilprofileringen är utformad för att vara flexibelt och passa så många olika typer av bilmodeller som möjligt. Därför bygger det på principer och proportioner istället för fasta mått. Logotypen placeras och måttanpassas så att frizonen kan tillämpas.

Bilens högra sida.

logotypens placering

Bilens vänstra sida.

På bilens högra sida placeras logotypen med en symbols frizon från baklycktans skarv, en symbols frizon från bakskärmens undre skarv och/eller en halv symbols frizon mot ovan ojämnhet. Frizonen definerar därmed logotypens storlek. Se skiss ovan. 

På bilens vänstra sida placeras logotypen istället med en marginal om en symbols frizon från baklyktans högra skarv.

Logotypen placeras åt vänster på den bakre delen bilen.

För placering av logotypen på den bakre stötfångarens vänstra sida delas stötfångaren vågrät på hälfen. Logotypen centreras med hänsyn till stötfångaren eventuella detaljer så som skarvar och ojämheter. Frizonen åt vänster bör vara minst två symboler. Minsta möjliga frizon höjdledes är en halv symbol. Känslan ska vara att logotypen är centrerad i höjdled och placerad åt vänster. Se skiss till höger.

Om det råder platsbrist plockas logotypen på den bakre stötfångaren bort.

Eventflagga

Eventflagga.

Logotypen och symbol anpassas efter enhet och behov. Flaggan kan göras i valfri profilfärg, förutom röd.

 

 

 

 

Flagga

Södras flagga.

Södras flagga är vit med centrerad logotyp. Logotypens friyta gäller för alla flaggor.

 

 

 

 

Arbetskläder

För att visa tillhörighet till Södra ska Södras logotyp finnas med på våra arbetskläder. Logotypen ska alltid användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras. Logotypen kan användas i två färgvarianter, södragrön eller vit. Den södragröna versionen används mot ljus bakgrund och den vita versionen mot mörk bakgrund. Använd alltid den version av logotypen som har bäst kontrast mot bakgrunden. Storlek och placering av logotypen beror på vilket plagg det är. 

Logotypens storlek och placering

Jackor, tröjor och västar
Logotypen placeras på vänstra bröstet. Storlek 18 mm hög. Logotypen kan med fördel även placeras på övre delen av ryggen. Storlek 63 mm hög.

Om plagget redan har en märkeslogotyp på vänster sida fram placeras logotypen på höger sida fram för att inte konkurrera med Södras logotyp. Eventuell tilläggstext placeras då under logotypen med hänsyn tagen till frizonen (se regler för logotypen).

Byxor
Logotypen placeras på byxans högra eller vänstra bakficka. Logotypen kan även placeras under knät. Storlek 18 mm hög.

Hjälm
Logotypen placeras centrerad framtill. Hjälmar bör ha logotypen screentryckt. Storlek 12 hög mm.

Textens placering och storlek

Om det ska finnas annan text på kläderna, till exempel affärsområdes- eller enhetsnamn, bör den i första hand appliceras på plaggets högra sida för att inte konkurrera med Södras logotyp. Texten ska sättas i svart eller vit färg. Använd den färg som ger bäst kontrast mot bakgrunden. Texten ska alltid sättas rak - inte i en båge eller vriden åt något håll.

Enhetsnamn skrivs med versala bokstäver i typsnittet Frutiger Roman, storlek 26 pkt (höjd ca 7 mm). Om texten skrivs på två rader, bör textblocket ej vara större än logotypens höjd, det vill säga 18 mm. Se exempel ovan.

Samarbeten

Södra samarbetar med en rad olika aktörer inom olika områden. Detta innebär att varumärket Södra uppträder tillsammans med andra varumärken vilket är utvecklande och positivt för Södras varumärke men innebär också en risk. Det är därför viktigt att hantera samarbetet på ett sätt som innebär att riskerna minimeras och nyttan av samarbetet maximeras.

1. Val av samarbetspartners ur ett varumärkesperspektiv

Alla samarbeten bör ha potential att stärka bilden av Södra. För att avgöra om ett samarbete ska inledas tänk på följande:

 • samarbetet ska stärka bilden av Södra genom att vi förknippas med partnern eller aktiviteten
 • samarbetet ska vara relevant för våra målgrupper
 • det ska finnas en handlingsplan för genomförandet
 • samarbetet och ansvarsområdena ska regleras i avtal

2. Kategorier av samarbeten

För att avgöra hur ett samarbete ska hanteras är det viktigt att fastställa vilken typ av samarbete det rör sig om.

Södra som huvudavsändare Som huvudavsändare är Södra den tongivande parten i samarbetet. Det kan till exempel röra sig om ett projekt som initieras av Södra, och där andra parter deltar. Huvudprincipen är att Södra i dessa fall ska vara den huvudsakliga avsändaren av samarbetet. I praktiken innebär detta att kommunikationen kring samarbetet sker i Södras identitet, med Södras logotyp som avsändare. Det är inte tillåtet att "blanda" Södras identitet med delar eller element från andra parters identitet. Samarbetspartners får i denna typ av kommunikation endast förekomma med namn och/eller logotyp. Kommunikationen utformas i enlighet med gällande riktlinjer för Södra. 

Södra som likvärdig avsändare Som likvärdig avsändare uppträder Södra med två eller fler jämbördiga parter. I dessa fall ska ingen av parternas visuella identitet användas i kommunikationen, det kan då bidra till otydlighet och oklara bilder av vem som är avsändaren. I de flesta fall ska därför kommunikation av jämbördiga samarbeten vara "neutral" i sitt visuella uttryck, det vill säga inte präglas av någon av parternas identitet. Ett alternativ till detta, vid långsiktiga och permanenta samarbeten, är att skapa en separat identitet för samarbetet. Skapande av separata identiteter ska ske med stor försiktighet, eftersom det kräver att den separata identiteten underhålls.

Södra som partner till en annan huvudavsändare Denna typ av samarbeten drivs av en annan part, med Södra som medaktör. I dessa sammanhang är det viktigt att utvärdera samarbetet, särskilt avseende eventuella risker för varumärket, eftersom Södras varumärke kommer att uppträda i sammanhang som inte kontrolleras av Södra.

Det är inte tillåtet att använda andra element från Södras grafiska identitet i sammanhang då en annan part är avsändare. Södra kan uppträda med namn och/eller logotyp i samarbeten som drivs av andra parter.

Användning av Södras logotyp av annan part ska alltid regleras i avtal mellan parterna. Användningen bör överenskommas vid varje enskilt tillfälle (det vill säga inga generella tillåtelser ges att under lång tid i obegränsat antal sammanhang använda Södras varumärke).

3. utseende

Det är viktigt att säkerställa att samarbetet följer vår visuella identitet. En konsekvent användning av de visuella riktlinjerna skapar en tydlighet och ska göra samarbetet enkelt att förstå. De visuella riktlinjerna är indelade i de tre roller vi kan ha i samarbeten; huvudavsändare, likvärdig avsändare och partner.

Södra som huvudavsändare

 • Södras visuella riktlinjer tillämpas genomgående
 • Södras logotyp bör placeras i något av de övre hörnen
 • Samarbetet uttrycks primärt i text (Frutiger) som placeras i något av de nedre hörnen
 • En text ska alltid finnas med som förklarar relationen mellan oss och våra partners, förslagsvis "I samarbete med"

Det kan finnas tillfällen då vi istället för text exponerar vår partners logotyp. Dessa tillfällen är när:

 • Samarbetet stärker bilden av Södra eller medför ökad nytta för vår målgrupp
 • Sannolikheten är låg att partnern associeras med något negativt
 • Samarbetet är relevant för vår målgrupp
 • Partnerlogotypen ska vara svart eller vit beroende av bakgrund och ca 70% av Södras logotyp

likvärdig avsändare

Text om den här bilden.
 • Ingen av parternas varumärke ska vara mer framträdande, likvärdig partner kan vara flera
 • Neutral design används genomgående, det vill säga inga av parternas designelement är tillåtna
 • Södras logotyp ska användas. Säkerställ att riktlinjer för frizon etc. efterlevs
 • I vissa fall kan en förklarande text användas, exempelvis "En gemensam satsning av"

södra som partner till annan huvudavsändare

 • Partnerns visuella riktlinjer tillämpas genomgående
 • Endast Södras namn eller logotyp ska användas
 • Säkerställ att riktlinjer för frizon etc. efterlevs
 • Vår logotyp placeras frånskilt huvudavsändaren, ex. i separat hörn
 • En text som förklarar relationen mellan oss och våra partners ska alltid finnas med, förslagsvis
  "I samarbete med"

Det kommer finnas tillfällen då vi istället bör uttrycka vårt partnerskap i text.
Vi uttrycker partnerskapet i text när:

 • Samarbetet varken stärker bilden av Södra eller medför ökad nytta för vår målgrupp
 • Samarbetet kan bedömas som riskfyllt
 • Samarbetet är inte relevant för vår målgrupp och snarare förvirrar än förtydligar

Rörlig bild

Ladda ner Södras instruktioner för video

ANIMATIONer

Södras animationsmanér är en förlängning av illustrationsmanéret. För att fungera bra i alla lägen som animation har detaljnivån i illustrationer ökats ett steg i vissa lägen (ill.1). Det är viktigt att behålla den enkla och tydliga känslan som finns i illustrationerna.

Trädplanta
Rundade informationsrutor mjukar upp.

Då illustrationsmanéret kan upplevas som kantigt när det blir en så pass stor mängd illustrationer som animationerna kräver så behöver rörelserna i animatiorna vara mjuka och följsamma. Till exempel rundade informationsrutor (ill.2) mjukar upp känslan. 

Typografi och texter
Texter skrivs med Georgia, bortsett från texter som skrivs inuti illustrationerna skrivs med Open Sans. Texterna sätts varierat i info-rutor och fritt i lediga utrymmen i scenen, detta för att skapa dynamik och bibehålla tittarens intresse filmen igenom.

Trädplanta
Exempel på texter inuti en illustration.

Intro och outro
Intro och outro görs i enlighet med övriga Södra filmer, dock alltid mot vit bakgrund och med möjlighet att fortsätta viss animering in i avslutningsscenen.

Animatiorerna görs generellt mot vit bakgrund.

Trädplanta
Exempel på outro med animation i slutscenen.

Piktogram i rörligt media 
Piktogram skapar igenkänning i Södras kommunikationsarbete och används för att illustrera ett sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap. Piktogram bör inte användas som dekorelement, utan ska fylla en funktion i att förstärka sammanhanget och förenkla budskapet.

 • Piktogrammen får användas i Södras profilfärger (förutom röd)
 • Piktogram får inte användas som logotyp eller sättas samman med Södras logotyp
 • Piktogram får inte fyllas med bilder eller innehålla olika färger
 • När fler än ett piktogram används tillsammans ska avstånd hållas mellan dessa så att de uppfattas som egna piktogram samt alltid vara i samma storlek
 • Piktogrammen bör ej zoomas in/ut, snurra eller döljas av andra grafiska element eller text. Piktogrammet får inte fyllas med bild eller färg
 • Piktogrammen får inte kombineras för att skapa nya piktogram

Har du frågor kring animationer och film, vänligen kontakta om du har frågor.

Allt material som publiceras ska följa Södras grafiska riktlinjer.

Webb och digitalt

Du hittar riktlinjer för användning av grafiska element i webb och digitala kaneler på webbplatsen för Södra Unity - vårt webbkoncept.

Södra Unity (länk till annan webbplats)

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.