phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Textil Viskoslabbet

Vi erbjuder unika labbmöjligheter för viskosfiber

Viskosfibrer. Viskos.
Södra har etablerat något så ovanligt som ett eget viskoslabb för att utveckla en jämn och bra kvalitet på dissolvingsmassan och förbättra prestandan i produktionen.

Södra har en lång tradition av att producera dissolvingmassa som kommer från träfiber och används i textilindustrin för att tillverka viskos och lyocell. Sedan 2019 erbjuder Södra också OnceMore®, världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial. Dess egenskaper vad gäller renhet, kvalitet och övriga egenskaper är likställda med dissolvingmassor och används för viskos- och lyocellproduktion.

Catharina Fechter
"Vi är en massaproducent med processkunskap och labbutrustning för alla processteg med syfte att testa viskosegenskaper. Eftersom vi gör det här för våra kunder, vill vi gärna också dela med oss av vår kunskap och stötta våra kunder i optimering av deras processer, säger Catharina Fechter, teknisk produktchef."

Ett fåtal kommersiella viskoslaboratorier i hela världen

Det nya viskoslabbet är ett flerårigt utvecklingsprojekt som drogs igång på Södras innovationsavdelning i samband med Catharina Fechters industridoktorandstudier. Labbet återspeglar alla processteg i kedjan utom själva fiberspinningen, från alkalisering till filtrering av viskoslösningen, där alla kända processparametrar övervakas. Det är ovanligt med egna labbmöjligheter och det finns endast ett fåtal kommersiella viskoslaboratorier i hela världen.

-Vi är ett kunskapsbaserat företag som vill ha kontroll på våra produkter och vår process, därför har vi utvecklat vårt eget labb. Med ett eget labb kan vi utveckla produkten och optimera processen, vilket innebär ett ständigt lärande för våra medarbetare. Det här är speciellt viktigt nu eftersom vi nu har OnceMore®, som är en ny typ av massa. Labbet är helt enkelt en styrka och trygghet för våra kunder, säger Catharina.

Vi utreder frågor i hela viskosprocessen - gärna med kunder

I labbet finns det möjlighet att utreda frågor i hela viskosprocessen.

-Vi kan till exempel variera råvara, tider, temperaturer, kemikalier och utvärdera samtliga styrparameterar. Vi kan dessutom göra standardanalyser, berättar Catharina.

Catharina implementerade labbet och lämnade över det i drift för drygt ett år sedan till Anna Palme, specialist, som idag är ansvarig för viskoslabbet och som till sin hjälp har fyra kvalificerade medarbetare.

-Det här är mycket komplicerade processer, så det ställer höga krav på våra kompetenta medarbetare, säger Anna Palme.

Förutom att ha koll på de egna produkterna och processen berättar Anna att Södra gärna vill driva utvecklingsprojekt tillsammans med kunder.

Anna Palme
"Vi vill att kunder berättar om sina problem och idéer, så kan vi studera det i vårt labb för att tillsammans optimera processen. Vi kan jämföra olika massor eller olika massablandningar, säger Anna."

Helena Claesson, projektledare för OnceMore® och ansvarig för färdplanen när det gäller utvecklingen av Södras dissolvingmassa berättar:

-Styrkan i att ha ett eget viskoslabb visades tydligt då vi i början utvecklade OnceMore®. Vi var tidigt bekväma med att skala upp volymen från gram till ton, så snabbt som vi gjorde. Detta tack vare att vi hade gjort försök i vårt viskoslabb som visade på att OnceMore®-massan gav likvärdig kvalitet som vår vanliga dissolvingmassa. Vi är mycket stolta övre vårt labb och hoppas att kunder vill driva projekt med oss och ta del av vår kunskap.

Relaterade länkar

OnceMore®

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.