phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Det här är innovation på Södra

Foto på Mats Helge och Agneta Helge, samt deras fastighet i Sännås Höjden Smålandsstenar
Sedan Södra bildades 1938 har vi fortsatt att skapa nya innovationer. Med kraften från 52 000 familjeskogsbruk bidrar vi till ett mer hållbart samhälle genom produkter som kan ersätta fossilt material. Från familjeskogsbruken till den globala marknaden.

Vi ser långsiktigt på utvecklingen av innovativa lösningar

På Södra ser vi långsiktigt på utvecklingen för att identifiera de större strukturförändringar som påverkar vår verksamhet. För oss är det viktigt att vara med och påverka för att skapa bästa förutsättningar att genomföra nya innovativa lösningar som måste till för att sänka klimatpåverkan. Men också för att se till att skogsråvaran används på bästa möjliga sätt och att vi fortsätter att ta vara på allt från trädet. 

Det kanske inte är unikt att vi gör affärer och skapar värde av idéer. Men det som är unikt för oss på Södra är den förnybara råvaran skogen, som vi skapar nya och innovativa sätt att använda den. Nya idéer som bidrar till att sänka utsläppen, men även effektiviserar processer och befintliga produkter.

Våra strategiska innovationsområden

Vi är övertygade om att tillsammans kan vi hitta bättre lösningar på utmaningar och driva innovationer framåt. Det innebär att vi ofta arbetar tillsammans med kunder, forskningscenter, universitet och andra företag för att tillsammans skapa en lösning på ett problem eller behov som finns i omvärlden eller hos en kund.

Här på Södra har vi kompetensen att utveckla befintliga och nya hållbara, klimatsmarta produkter. Vi arbetar efter en effektiv innovationsprocess från idé till affär och vill vara en naturlig partner både för interna och externa samarbeten inom våra strategiska områden. 

Sex strategiska områden

Vi har identifierat sex olika områden inom vilka vi arbetar med innovation. Inom dessa områden har vi konkreta mål och satsningar som vi fokuserar på för framtida lösningar som svarar på omvärlden, kundernas och slutkonsumentens behov. Områden är Skog, Trä, Papper, Textil, Kemikalier, Energi. Södra har även en Forskningsstiftelse vars uppgift är att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. 

Innovativa satsningar just nu

Vi vill driva den gröna omställningen i samhället och ta fram lösningar som är hållbara och fossilfria. En mängd olika projekt är i gång och ett exempel inom området energi är Njord Carbon, som är en satsning där vi i ett internationellt samarbete tittar på möjligheterna att bilda en komplett värdekedja för infångning och lagring av biogena utsläpp.

Inom området papper har vi nyligen gjort en satsning på pappersmassa gjord på lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Den nya blandningen innebär att mer pappersmassa kommer kunna skapas från varje träd och stärka familjeskogsbrukens lönsamhet. 

Att ta vara på ligninet är ett projekt inom området kemikalier, där vi ser på möjligheterna hur vi kan använda ligninet i framtiden i stället för fossila material. Lignin är trädets egna bindemedel och har många möjligheter som biobaserat material i exempelvis limmer, asfalt och andra områden. Och på så sätt minska ner användandet av fossila kemikalier och andra ämnen. 

Inom området Skog har vi startat ett investmentbolag för att investera i nya innovativa bolag som gynnar familjeskogsbruken. Där första investeringen var inom naturturism. 

Inom textil har vi på Södra utvecklat en teknik för att återvinna textilier, OnceMore®. En unik teknik där vi är först i världen med att återvinna textilfiber med ursprung från blandmaterial i storskalig process. 

Att vi redan i skogen kan bestämma vad varje stock ska gå till är ett projekt inom trä som vi tillsammans med forskningsinstitut arbetar med. Här vill vi utveckla digitaliseringen och för att kunna göra smarta val redan i skogen som effektiviserar. 

Allt med skogsråvaran från familjeskogsbruken som grund.

Relaterade länkar

Innovation

Kontakta oss

Catrin Gustavsson Chef Innovation och Nya affärer
Catrin Gustavsson
Chef Innovation Telefon: 0340-633 500
Andreas Hörnefeldt Södra Innovation Chef Nya affärer
Andreas Hörnfeldt
Nya affärer Telefon: 0340-633 878
Platsledning, HR och fack på Södra Cell Värö Dan Oscarsson dabjo
Dan Oscarsson
Chef Process- och Produktutveckling Telefon: 070-948 34 43
Henric Brage
Henric Brage
Chef Strategisk Utveckling Telefon: 076-832 96 37
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.