phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Trä Trä som byggmaterial

Trä är framtidens byggmaterial

Bilder från stomresning vid Lagerkransen
Intresset för att bygga i trä ökar kontinuerligt sedan flera år tillbaka. Fördelar som lägre klimatavtryck, snabbare montage och tystare arbetsmiljö är några av fördelarna som allt fler upptäcker med korslimmat trä. Därför satsar Södra på ny fabrik som tillverkar korslimmat trä.

Det finns ett stort intresse för att ställa om till ett hållbart byggande och eftersom klimatavtrycket måste sänkas krävs det att man förändrar sättet att bygga på. Byggnader av trä blir alltmer viktigt i framtiden. 

-Det enda sättet att få ner Co2-avtrycket vid byggnation är att bygga i trä. Det är dessutom det enda förnybara materialet som går att bygga högt med. Byggnation i massivträ öppnar även upp för en större möjlighet till återbruk, då det kan demonteras och återbyggas på ny plats. Tror absolut på ett behov av både cement och betong, men vill poängtera vikten av att använda rätt material på rätt plats, säger Urban Blomster, marknad- och försäljningschef SBS, Södra

Allt fler segment ökar inom träbyggnationer

Intresset för träbyggnation växer inom samtliga segment, så som flerbostadshus, skolor, hallar med mera. Södra klev in på marknaden under 2019 och sedan dess har intresset ökat konstant. Mest märkbart är det inom skolor och förskolor. Även vid byggnation av sjukhus diskuteras trä som material allt mer. Framför allt på de vårdande avdelningarna, för att ta värde av den positiva hälsoaspekten som materialet bidrar med. Vid andra avdelningar kan exempelvis maskinutrustning ställa kvar på andra materialval. Ett bevis på att en kombination av material ger styrka och att trä ska användas där det gör som mest nytta.   

-Flera byggbolag och byggherrar visar ett allt större intresse för träbyggnation. Framför allt de större bolagen har börjat inse behovet av kompetenshöjning inom området, för att fortsatt vara del av marknaden och dess utveckling mot ett mer hållbart byggande. Att en omställning sker blir allt tydligare sedan klimatdeklarationer och nya krav introducerats. Det ger ett ytterligare tryck i förflyttningen till att trä blir alltmer aktuellt som byggmaterial. Både i rena träbyggnader, men även i hybrider, där material kombineras i byggnaden, säger Urban Blomster

Flera fördelar att bygga i trä

Fördelarna med att bygga i korslimmat trä är flera. Montaget går snabbare, det är mer eller mindre en halverad byggtid beroende på nyttjade förutsättningar. Det kräver enbart en femtedel av transportkapaciteten jämfört med andra material, såsom betong och stål. Andra fördelar är en bättre arbetsmiljö, exempelvis lägre bullernivå på byggarbetsplats. Och ur hälsoaspekten bidrar trä till ett behagligt inomhusklimat, både under byggnation och för framtida personer som vistas i byggnaden.   

-Jag är övertygad om att när väl byggbranschen ökat sin kunskap inom träbyggnation kommer det i framtiden vara billigare att bygga med trä än med andra material, såsom betong och stål. Redan idag är vi ekonomiskt jämlika med ett traditionellt byggande om vi får vara med tidigt i processen, säger Urban Blomster

Höghus av trä är möjligt

Det kommer vara möjligt att bygga ännu högre byggnader i trä i framtiden än vad vi bygger idag. Det finns redan bevis på det i andra länder. Idag bygger vi flervåningshus mellan 3–8 våningar som standard. 

-Det stora segmentet inom bostäder 3–8 våningar kommer fortsatt vara den vanligaste formen där KL-trä ersätter dagens lösningar. Men vi kommer se högre byggnation av trä än så i framtiden, säger Urban Blomster

 

Kontakt

Urban Blomster
Marknad och Försäljningschef, SBS
Telefon: 0340-633 732

Kristoffer Segerholm
Senior Specialist
Telefon: 0340-633 839

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.