phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Trä Innovation inom trä

Innovation inom trä

Bilder från stomresning vid Lagerkransen
Användandet av Södras träprodukter ger ett viktigt bidrag till att minska samhällets miljöpåverkan och långsiktigt kunna bidra till en framtida bioekonomi.

En viktig del i arbetet handlar om att vidareförädla träråvaran från familjeskogsbruken i en effektiv produktion och underlätta för kunderna att använda trä i sina processer.

Korslimmat trä ger flera klimatfördelar

Södra startade 2019 den första fabriken för produktion av korslimmat trä (KL-trä) i Värö och fortsätter nu att växa inom massivträbyggandet. Det finns en stor potential i förädlingsvärdet för trävaror inom det här området med stark och växande efterfrågan. Byggande med KL-trä innebär fördelar i byggprocessen med mindre utsläpp av koldioxid, lättare transporter och kortare byggtider jämfört med byggnation i stål och betong.

-Det enda sättet att få ner CO2-avtrycket vid byggnation är att bygga i trä, därför är det viktigt för oss på Södra att fortsätta utveckla byggsystem av trä, säger Urban Blomster, marknad- och försäljningschef SBS, Södra

Forskningsprojekt för nya lösningar

Södra deltar i flertalet forskningsprojekt inom träområdet, både för kompetensuppbyggnad och för att hitta nya lösningar. Södra är även aktiv part inom CBBT, Centrum för byggande och boende i trä. En forskningsstiftelse som har som mål att främja forskning och utveckling inom trä som byggnadsmaterial.  Men även i kombination med andra material. Framförallt inom byggnation av flervåningshus, industrilokaler, sporthallar med mera där trä idag har liten marknadsandel.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.