phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Trä Egenskapsbaserat virkesflöde

Egenskapsbaserat virkesflöde från skogen till sågverken

Skotare
Att redan i skogen bestämma egenskaper på stocken är ett projekt som Södra är delaktig i via forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Det är ett viktigt fokus för Södra, att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att effektivisera tillverkningsprocessen i sågverken.

Södra vill nyttja digitaliseringens möjligheter för skogsbruket och därigenom bidra till omställningen av en cirkulär bioekonomi genom digitalisering längs hela skogsbrukets värdekedja​. 

-Många delar i skogsbruket är redan digitaliserade, men vi vill nyttja det ur ett egenskapsperspektiv och optimera materialanvändningen utmed hela värdekedjan. Vi såg möjligheter att tidigt i skogen avgöra vad träden ska användas till och på så sätt effektivisera och vara mer resurssmarta, säger Tinh Sjökvist, Specialist på Södra Innovation. 

Vad innebär projektet? 

Projektet går ut på att utvärdera en egenskapsmodell utvecklad av Skogforsk, som är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Projektet samlar in skoglig data från Södras medlemmars skogsbruksplaner och skördedata för att sedan genom modellen räkna ut hållfastheten för varje timmerstock. Projektet är delfinansierat av Mistra som är en statlig finansierad stiftelse för miljöstrategisk forskning. 

- Projektets potential för Södra är vår möjlighet att jobba från planta till planka då vi har kompetens i hela värdekedjan inom företaget, säger Tinh Sjökvist 

Analysera användningsområdet redan i skogen 

Målet med projektet är att  nyttja informationen från skogen hela vägen in till sågverket. Att redan vid avverkningen kunna välja vilket timmer som har rätt kvalité för exempelvis tillverkning av KL-trä.  

- Visionen är att när timret anländer till sågverket finns det redan en plan för vad den ska sågas till. Det innebär att vi kan göra smartare val redan i skogen och att varje träd används till det som det är bäst lämpat för, säger Tinh Sjökvist.

Kontakt

Tinh Sjökvist
Specialist 
Telefon: 0340-633 568

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.