phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Kemikalier Gröna Kemikalier

Framtidens gröna kemikalier

Liquid forest bottles
Det var längesen skogen användes enbart till att skapa byggnadsmaterial. Idag används råvaran från Södras familjeskogsbruk inom en stor variation av användningsområden som ett grönt alternativ. Eftersom Södra tar hand om alla delar av trädet, så förvandlas biprodukterna bland annat till biokemikalier som ersätter en rad olika fossila material.

Framtidens innovativa produkter

Det finns en stor potential att ersätta fossila produkter med biprodukterna, det vill säga det som inte används vid tillverkning av trävaror och pappersmassa som grenar, bark med mera från Södras massabruk och sågverk. Lignin, som är naturens eget bindemedel, är ett exempel på en biprodukt som i framtiden kan ersätta fossilbaserat material. Idag används ligninet som grön energi på Södra som driver våra fabriker och energiöverskottet säljs. Men ligninet har stora möjligheter som ersättningsprodukt i en mängd olika användningsområden som ett alternativ till fossilbaserade kemikalier. Exempelvis i plaster, limmer och andra bindemedel. Bark är en annan biprodukt som underutnyttjas och har en intressant framtid som ersättare för miljöfarliga ämnen. 

- Om vi ska gå mot en värld där fossila råvaror ska fasas ut kommer inte bara drivmedel och energi behöva tillverkas från biomassa/gröna råvaror utan även baskemikalier och material. Med tanke på de globala begränsningarna i råvara måste man även avgöra vart den gröna råvaran gör bäst nytta, säger Jim Parkås, specialist på Södra Innovation

Vi ser möjligheter i biprodukterna

På Södra är vi beredda att satsa på nya innovativa lösningar för att skapa mer hållbara produkter som hjälper våra kunder, deras kunder och samhället till en grönare omställning. Vi har flera bra exempel på produkter som kan ersätta kemikalier. Till exempel var vi först i världen med att producera biometanol på kommersiell nivå av våra restströmmar. Vi tillverkar även terpentin och tallolja av skogens restprodukter som ersätter fossila material. 

- Vi tittar alltid på nya lösningar och hur vi kan bruka skogsråvaran på bästa möjliga sätt. En tydlig trend senaste åren är att betydligt fler värdekedjor vill ta in gröna råvaror för att reducera koldioxidavtryck på sina produkter, inom vissa sektorer skapas en ökad efterfråga tack varje lagar och regler men inom den renodlade kemiindustrin är det snarare företagen och vi slutkonsumenter som driver på omställningen. Vi ser att det finns en god och stabil långsiktig underliggande efterfråga på många av de produkter vi producerar idag, men också för framtida produkter och initiativ, säger Viktor Odenbrink, Sales Manager Bioproducts Södra

De kategorier som har kommit längst med högst bioandel inom EU är kosmetika och ytaktiva ämnen. Där ligger bioandelen på 50 procent. Det beror troligen på köpkraften inom applikationen kosmetika och att ytaktiva ämnen till stor del tillverkas från fettsyrorna i växtoljor. Övriga områden har en mycket lägre bioandel, under 10 procent. 

Södra har stor tillgång på grön råvara, infrastruktur och välinvesterade industrier med god energibalans, vilket gör att vi är väl rustade för innovativa möjligheter inom gröna alternativ.

- På Södra strävar vi efter fossilfrihet och detta inkluderar även våra egna insatskemikalier. Här ser vi gärna gröna alternativ till dessa och vi ser även positivt på att andra aktörer bidrar med biokemikalier, säger Jim Parkås.  

 

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.