Laddar...
phone local_post_office
Bioprodukter
Till startsidan
account_circle Logga in som close

 

A bond for the future

Ett hållbart samhälle kräver nya sätt att både arbeta och samarbeta. Vi behöver hitta nya sätt att ta vara på de naturresurser som vi har till vårt förfogande. Därför strävar alltid vi på Södra efter att vår träråvara ska göra så stor nytta som möjligt för omställningen till ett grönare samhälle. Lignin är ett exempel. Det är trädets eget bindemedel som nu skapar nya starka band för framtiden, där vi tillsammans med dig kan ersätta fler fossila material och bidra ytterligare till den gröna omställningen. Vill du vara med på resan? 

 

 

 

Lignin

En ny förnybar råvara

 

Näst efter cellulosa är lignin naturens vanligaste polymer. Och cellulosa och lignin är huvudbeståndsdelarna i skogsråvaran vi använder för att göra pappers- och dissolvingmassa. I våra fabriker bryter vi ned ligninet genom kokning så fibrerna kan frigöras från varandra och bli till massa. Det innebär att det hela tiden skapas stora volymer lignin hos våra bruk. Miljoner ton varje år, om vi pratar rena siffror. Ligninet används sen för att generera ånga och elektricitet för att driva fabrikerna och i takt med vårt ständiga arbete med att bli mer energieffektiva så är vi nu redo att låta andra använda ligninet, en perfekt förnybar råvara med en mängd användningsområden. Att låta skogsråvaran arbeta för klimatet är en av Södras viktigaste uppgifter. Därför är lignin helt naturligt för oss att satsa på, och vi undersöker nu hur vi bäst skulle kunna investera i dess hantering och förädling. 

 

Lignin-samarbete

Var kan vårt lignin göra mest nytta?

Precis som i trädet fungerar lignin idag oftast som bindemedel inom kemisk industri, och då framför allt i olika typer av lim. Men lignin kan också vara en start för olika råvaror, dess fenolstruktur är utmärkt som en start för kemikalier och råvaror som idag kommer från fossilt ursprung. 
Vi ser nu hur marknaden för sulfatlignin ökar och vi planerar att göra stora volymer redo för marknaden. Men för att ge våra insatser en tydligare riktning letar vi nu nya samarbeten och fler svar på frågan: Var kan vårt lignin göra mest nytta? Och hur skulle lignin kunna göra skillnad för dig när det kommer till att ställa om till ett mer fossilfritt samhälle?

People behind the pulp Lindell family Members in Södra

Från familjeskogsbruket med kärlek

För dig som inte känner oss är Södra ett av Sveriges största skogsföretag. Vi består av 52.000 småskaliga familjeskogsbruk, som sedan 1938 arbetar tillsammans för att skogsråvaran ska användas så klokt och effektivt som möjligt.

På Södras massabruk och sågverk, men också i forsknings- och utvecklingsprojekt, ser vi till att ta vara på alla delar av trädet. Vi stöder oss dels på den mest avancerade tekniken, dels på expertkunnande och decennier av erfarenhet.

Södras förnybara skogsråvara omvandlas till trävaror, pappers- och dissolvingmassa, byggelement, bioprodukter och drivmedel. Alla är de viktiga delar i byggandet av ett hållbart samhälle, där vi inte längre är beroende av fossila material. Nu tror vi att lignin kan bli ytterligare ett värdefullt bidrag till det arbetet.

lastning av pappersmassa på Södras båt Timbus

loading paper pulp bales on Södra's ship, Timbus

Stabilitet och trygghet ingår i leveransen

Södra är en av världens största leverantörer av massa från skogsråvara, med kunder över stora delar av världen och ett globalt logistiknät. Våra massabruk tillverkar både pappersmassa för papperstillverkning och dissolvingmassa för textilindustrin. I vår egen process OnceMore® återvinner vi textilfibrer i stor skala och möjliggör cirkulära flöden inom textilindustrin.

Som produkter från massatillverkningen framställer vi även biometanol, tallolja och terpentin – skog i flytande form – som bidrar till ett ansvarsfullt utnyttjande av vår råvara. Planerna kring att göra vårt lignin tillgängligt för marknaden, i stora kvantiteter och i jämn kvalitet, är det senaste exemplet på den strävan vi haft i decennier: Ingen del av trädet ska gå till spillo.

Lignin, Södra - och du?

Södra har redan en framåtlutad dialog kring lignin med ett flertal företag. Samtidigt är lignin fortfarande en ny och till stora delar outforskad råvara, och nu söker vi dig som vill påbörja dialogen om hur vi tillsammans kan ställa om till ett fossilfritt samhälle. Vill du utforska ligninets potential tillsammans med oss? Skulle lignin kunna vara ett framtida råmaterial för dig och din verksamhet? Fyll i formuläret här nedan, så återkommer vi!

Kontakta oss

Södra Cell International Johannes Bogren
Johannes Bogren
Vice President Södra Bioproducts Telefon: +4676-840 07 10
Viktor Odenbrink vikod
Viktor Odenbrink
Sales Director Telefon: +4673-097 55 87
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.