phone local_post_office
Bioprodukter
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Bioprodukter Tallolja

Skogens förnybara mångsysslare

Talloil drops pine Södra Cell Bioproducts
Liquid Forest™ Tallolja är en miljöhjälte i det tysta som finns överallt omkring oss. I framställningen av biobränslen hjälper tallolja till att minska koldioxidutsläppen avsevärt och som tillsats i massor av vardagsprodukter ersätter den en rad fossila ämnen. Det är en förnybar mångsysslare som alltid är öppen för nya möjligheter.

Välj den gröna

Färg Södra Cell Bioproducts

Färgen i hinkarna är exakt densamma. Men det finns det en viktig skillnad. Den till höger är egentligen grön, eftersom den innehåller Liquid Forest™ Tallolja från Södra – tallolja som är helt förnybar och kommer från hållbart skogsbruk.

Tallolja är kanske den mest mångsidiga av skogens alla produkter. Den används t.ex. vid framställning av biobränslen och den kan fraktioneras till mängder av ämnen med vitt skilda egenskaper. 

Södras tallolja förekommer i nästan vilken produkt och process som helst, där den ofta ersätter fossilbaserade ämnen. Överallt i vår vardag finns talloljan – i såpa, lim, tejp, fasad- och väggfärger och otaliga andra produkter. Och tillsammans med våra kunder hittar vi fler användningsområden hela tiden. Med en förnybar råvara slutar möjligheterna aldrig att växa.

Så producerar vi tallolja

Beroende på vilken råvara som används vid våra massafabriker har Södra kapacitet att tillverka omkring 46.000 ton tallolja (råtallolja) per år.

Efter kokprocessen där vedråvaran blir massa förs den förbrukade kokvätskan, svartluten, till kemikalieåtervinning. I svartluten finns extraktivämnen som avskilts från veden och bildat såpa. Denna såpa kan i sin tur separeras från svartluten genom dekantering i luttankar.

Såpan behandlas sedan med syra för att återgå till olika organiska syror – och produkten är vad som kallas råtallolja. Begreppet tallolja används oavsett vilket trädslag som använts som råvara.

Talloljeprocessen Södra Cell Bioproducts

Tallolja med extra lång hållbarhet

Varje år hjälper Södras råtallolja till att minska biobränsleindustrins klimatpåverkan med omkring 90.000 ton koldioxid. Är det mycket undrar du kanske? Svaret är ja. Mängden sparad koldioxid motsvarar en bilresa fram och tillbaka till solen, två gånger om. 

En annan viktig miljöaspekt är att råvaran till vår tallolja redan finns inom vår vanliga produktion. Den är helt enkelt en produkt av ett maximalt resursnyttjande – hela trädet används – vid vår massatillverkning.

Råvaran kommer från våra medlemmars hållbart brukade skogar. Eftersom medlemmarna är tiotusentals småskaliga skogsägare, var och en med sina mål och visioner, bidrar det till variation och mångfald i den svenska skogen. Omkring 70 procent av våra medlemmar är certifierade enligt PEFC och/eller FSC®.

Technical data sheets

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}
Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.