phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Papper Samarbeten driver utvecklingen framåt

Samarbeten driver utvecklingen framåt

Södra Cell Mörrum Sandra Månsson och Stefan Ragnarsson
Produktutveckling handlar inte bara om Södras egna processer, utan även om kundernas behov. Att skapa lösningar som gynnar kundernas processer är en viktig del av utvecklingen. Inom området pappersmassa pågår även flera forskningsprojekt inom bland annat kemikalieåtervinningen och mjukpappersområdet tillsammans med universitet och andra samarbetspartners.

Vidarutveckling utifrån kundens behov

Inom området pappersmassa pågår projekt för att vidareutveckla Södras produkter och processer för att skapa en jämnare och högre kvalitet samt mer resurseffektiva fabriker. En central del i produktutvecklingen handlar om samarbetet med kund, där kundernas behov driver utvecklingen och ställer viktiga krav på Södras produktportfölj. Ofta sker samarbeten genom olika tekniska projekt där fokus ligger på implementering av nya eller förbättrade produkter eller processoptimeringar i kundens egen process. 

- Vi har flera bra exempel på nya produkter som förbättrar kundens process. Exempelvis att vi kan ersätta baltråden som tidigare var av metall med ett pappersband. Det är en viktig lösning som har förenklat kundens process genom att det manuella arbetet av att kapa metallband försvinner. Det har även minskat risken för skador, säger Madeleine Parkås, projektledare Södra Innovation.

Södra har även utvecklat ett eget system för kvalitetsuppföljning och kvalitetsdata till kund. Systemet tar data tillsammans med modeller för prediktion av pappersegenskaper som sedan skapar ett frekvent och robust system för direkt återkoppling till både egen produktion och kunder.  

- Det är ett system där kunder kan, både i realtid och tillbaka i tiden, titta på egenskaper som sticker ut eller visar felvärden när de producerar sina produkter. Det effektiviserar processen genom att ta bort tidigare manuella provningar av slutprodukten. Systemet kan även användas internt, där vi kan följa upp processen genom att ha koll på våra fiberegenskaper, säger Madeleine Parkås. 

Projekt tillsammans med universitet och forskningsinstitut

Inom forskarskolan ”Resurssmarta processer” bidrar Södra tillsammans med andra företag och Vinnova till en gemensam företagsforskarskola. Forskarskolan koordineras av Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i nära samarbete med forskningsplattformen Treesearch och har som mål att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

På Södra har vi lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med universitet och forskningsinstitut i olika projekt som skapar framtida förbättringar och effektiviseringar. Det är viktiga samarbeten för oss, säger Madeleine Parkås 

Södra bidrar också till branschgemensam grundforskning via RISE Bioeconomy, inom en rad olika områden som till exempel frågeställningar som berör sulfatmassaprocessen, kemikalieåtervinningen och mjukpappersområdet. 

- Vi har sedan många år tillbaka ett strategiskt forskningssamarbete tillsammans med Chalmers i form av Avancell som startades upp 2005. Fram tills nu har vi bidragit till utbildning av ett tjugotal nya forskare inom cellulosaområdet, säger Henric Brage Chef Strategisk Utveckling, Södra Innovation

 

 

Relaterat innehåll

Kontakt

Madeleine Parkås
Projektledare
Telefon: 0340-633 465

Henric Brage
Chef Strategisk Utveckling
Telefon: 0340-633 403

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.