phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Forskningsstiftelsen Beviljade projekt

Beviljade projekt

Sedan starten 1995 har 300 miljoner kronor tillförts stiftelsen och drygt 260 miljoner har delats ut till 200 olika projekt. Resultatet är framsteg på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin, med bland annat nya möjligheter till fossilfria produkter.  

Beviljade projekt 2023-11-29

 
Projekt Kontaktperson Organisation Tid
Hitta lämnad hänsyn med dagens och framtidens laser- och optiskadata Magnus Persson Skogsforsk  
Framtagning av kvalitetsbeskrivning av sågad björk Jimmy Johansson Linnéuniversitetet  
Döda träd i fullvuxna tallbestånd – Orsakat av insekter och svamp i samarbete? Mats Jonsell SLU  
Resultat från ett mångfacetterat skogsbruk präglat av hårt viltbete - Lärdomar inför stundande klimatomställning genom ökad andel lövskog i södra Sverige Martina Wallgren Skogforsk  
Etablering av ny 'super test site' på en av Södras fastigheter i södra Sverige till nytta för framtidens skogliga forskning och undervisning Johan Fransson Linnéuniversitetet  
Förbättrad mekanistisk förståelse för utbytesstyrande omvandlingar av kolhydrater under sulfatmassakok Merima Hasani Chalmers  
Optiska metoder för att analysera fiberegenskaper i solidved Dusan Petrovic RISE  
Stubbehandling mot rotticka i slutavverkning - fältförsök Mattias Berglund Skogforsk  
Inkrustering vid industning av svartlut och dess påverkan av ligninguttag Erik Karlsson RISE Innventia AB  

 

Rapporter från forskningsstiftelsens projekt

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Kontakta oss

Administrativa frågor:
Görel Karlsson, administratör
Telefon: 0340-633 789

Forskningsrelaterade frågor:
Henric Brage
Telefon: 0340-633 403

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.