phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Energi Framtida bioelektrobränslen

Forskning för framtida bioelektrobränslen

Kvinna tankar en lastbil med biodrivmedel från skogen Södra Cell Bioproducts
Södra har tillsammans med RISE och fyra andra partner deltagit i ett forskningsprojekt om framtida biobränslen i kombination med el, så kallade bioelektrobränslen. Projektet avslutades nyligen och här berättar Sven Hermansson, Södra och Erik Furusjö, RISE om resultatet

Under 18 månader var Södra tillsammans med RISE och fyra andra partner involverade i ett projekt med namnet bioelektrobränslen. Målet med projektet var att ge en allmän bild av möjligheter, fördelar och nackdelar som integrerad elektrifiering kan ge vid biodrivmedelsproduktion. 

För att klara klimatmålen måste en mängd olika fossila produkter fasas ut och ersättas med förnybara. Inom transportsektorn och industrin framställs ofta biobränslen och elektrifiering som konkurrerande alternativ i omställningen. Men i verkligheten kommer de att behöva kombineras på olika sätt för att täcka all den efterfrågan som förväntas. 

Vad innebär bioelektrobränslen? 

 Bioelektrobränslen innebär att man tillför elektrisk energi i form av vätgas, direkt till produktionen av biodrivmedel. Vinsten är då att kol som annars kan gå förlorat också blir till drivmedel.  
- Resultaten visar att biodrivmedelsproduktion är bra både för att klara dagens utmaningar och för framtidens, säger Sven Hermansson, specialist och forskningsledare på Södra Innovation. Det bekräftar att vi på Södra är inne på rätt spår både på kort och lång sikt kring att göra biodrivmedel från skogens restprodukter. 

Viktigt med insikter i framtida, hållbara lösningar 

Man ser nämligen att biodrivmedel är ett energi- och resurseffektivt spår utifrån de förutsättningar som råder idag.  I framtiden kan dessutom försättningarna förbättras ännu mer genom att då tillsätta vätgas från el till tillverkningen. Då skulle råvaran räcka till ännu mer. Men resultaten bekräftar också att det i dagsläget är mest effektivt att el och biodrivmedel används var för sig.  
–Kortsiktigt är det billigare att förbruka en del av råvaran för att få energi till processerna. Och eftersom det är biogent koldioxid kostar det heller inget att släppa ut det. Men det är viktigt att vi lyfter frågan och ser till att vi får mer långsiktigt hållbara lösningar med högre resurseffektivitet. Det gäller både befintliga skogsindustrier och nya framväxande bioraffinaderier, säger Erik Furusjö, forskare på RISE och ledare för RISE fokusområde Bioraffinaderi och förnybara drivmedel.  
 
Det genomförda projektet är ett bra exempel på hur Södra jobbar inom energiområdet med forskning tillsammans med olika institut och universitet. För Södra är det alltid viktigt att ha insikt i nya framtida lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.  
 
- Vi är överens med forskningen att vi måste vara förbereda inför en omställning och tänka långsiktigt. Frågan är bara hur och i vilka etapper. Resultaten från den här studien ger oss viktig input kring hur vi ska vara rustade både för dagens och morgondagens lösningar, avslutar Sven Hermansson.  

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.