phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Energi Framtidens energi

Hur ser framtidens energi ut?

Södra El - kampanj
Elektrifiering, vätgas och koleffektivitet. Framtidens behov kring klimat och energi skapar både möjligheter och utmaningar inom energifrågan. Klart är att skogsnäringen har stor potential att bidra och måste vara redo att ta rätt kliv i rätt tid. Södra arbetar därför aktivt inom dessa områden och bevakar trender och kommande möjligheter i samband med samhällsförändringar och nya krav.

Ingen har gått miste om att framtidens energi måste komma från förnybara källor för att kunna ställa om till noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Södra är eniga med forskning och elkraftindustrin att den trend som vi ser idag kommer att fortsätta och vara drivande för utvecklingen inom energi i Sverige och på global nivå.

-        För att klara de utmaningar vi står inför måste nya innovativa lösningar skapas. Vi ser att framtidens elproduktion till stor del kommer baseras på ren och förnybar el framför allt från vindkraft. Det ger en väldigt fin möjlighet för skogsindustrin att kunna använda förnybar el som en kompletterande råvara. Men är även viktigt för vår stabila och planerbara elproduktion, för att balansera upp elkraftsystemet, säger Sven Hermansson, Senior specialist inom energi på Södra

Södra arbetar aktivt med att titta på hur vi kan utveckla vår produktion och användning av el för att i framtiden få bästa möjliga energi- och resurseffektivitet och samtidigt bidra till samhällets utmaningar.

Smart elektrifiering minskar klimatutsläpp och ger mer förnybar råvara

En del av lösningen till ett klimatneutralt samhälle är elektrifiering. Det innebär att man ersätter exempelvis fossila bränslen med förnybar elkraft. Inom initiativet Fossilfritt Södra jobbar Södra aktivt med att elektrifiera virkestruckar, transporter och andra arbetsmaskiner.  Södra undersöker också hur vi kan gå längre än så. När processer för att omvandla lignin, bark och spån till drivmedel och kemikalier växer fram ökar deras värde kraftigt.

- Genom att elektrifiera delar av produktionen som idag använder dessa strömmar till energi, skulle det innebära att vi kan öka utbytet ytterligare och få fram ännu mer förnybara produkter till den viktiga omställningen. Som ett komplement skulle vi även kunna producera vätgas från el och använda i bioraffinaderiprocesser och nyttiggöra en ännu större andel av råvaran. Men allt detta förutsätter att tillgängligheten på förnybar el i framtiden är stor och rejält mycket billigare än idag, säger Sven Hermansson

- Gradvis elektrifiering för en ökad koleffektivitet i takt med att efterfrågan på förnybara kolbaserade produkter, är ett område som vi på Södra följer väldigt aktivt. Det gör vi både genom egna analyser och omvärldsbevakning med vårt specialist-team och i direkt samverkan med marknadsaktörer och de bästa forskarna

Flexibilitet är framtidens elsystem

Södra är nettoproducent av el och bidrar redan idag med viktig planerbar stabilitet till elsystemet. När Sverige går mot ett helt förnybart system kommer den här typen av elproduktion att bli än mer viktig.

-         Vi undersöker hur vi direkt kan anpassa produktion och användning för kortare och längre perioder med hög och låg efterfrågan på el. Södra har även initierat forskning inom området för att kunna möta upp framtidens behov, säger Sven Hermansson

Simon Ingvarsson är doktorand på Chalmers och forskar om hur samspelet mellan skogsindustrins energisystem i framtiden kan bidra med flexibilitet i ett dynamiskt elsystem med hög andel el från förnybara energikällor. Det kan till exempel handla om att lagra energi under längre perioder i form av batterilager, vätgas eller fasta biprodukter. Eller genom att styra grupper av motorer eller större delar av viss produktion efter tillgången på el. I samarbetet med Chalmers bidrar processingenjörer och specialister från Södra med kunskap om skogsindustrins energisystem samt teknik att använda i sina modeller. Målet är att det ska resultera i kunskap om hur skogsindustrin på bästa sätt kan skapa mer värde och nytta.  

-        Samarbetet med Chalmers är ett bra exempel på hur vi jobbar med forskningen kring frågor som vi vet kommer bli viktiga för oss i framtiden, men som vi inte har möjlighet att bedriva helt själva just nu säger Sven Hermansson. Det gör att vi ändå är på tårna för vad som ligger framför oss, samtidigt som vi kan fokusera på det som vi behöver göra här och nu.

Infångning och användning av koldioxid

Södra Innovation var tidigt ute med att analysera möjligheter och utmaningar med koldioxidinfångning. IPCC:s forskare menar att koldioxidfångning kommer att behövas för att nå klimatmålen och det är Södra enig om. Men det finns även andra utmaningar som måste lösas. Exempelvis är det mycket energikrävande att fånga in, transportera, lagra och använda koldioxid till olika produkter. Det går helt enkelt åt stora mängder el eller ånga som annars hade blivit till el, biodrivmedel eller kemikalier.

-        Koldioxidinfångning kommer att bli en viktig pusselbit för att nå klimatmålen, och innan vi nått dit är det viktigt att vi gör allt vi kan. Att använda skogsråvaran för att skapa innovativa produkter med hög koleffektivitet, som biodrivmedel och lignin, det kan vi göra redan idag. Och när vi nått så långt som möjligt inom det området, så kommer infångning av den resterande koldioxiden sluta cirkeln och även det måste göras på ett energismart sätt, säger Sven Hermansson       

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.