phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Energi Framtidens energi

Hur ser framtidens energi ut?

Södra El - kampanj
Elektrifiering, vätgas, koleffektivitet och koldioxidinfångning. Framtidens behov kring klimat och energi skapar både möjligheter och utmaningar inom energifrågan. Klart är att skogsnäringen har stor potential att bidra till klimatomställningen med skogen som förnybar råvara.

Ingen har gått miste om att framtidens energi måste komma från förnybara källor för att kunna ställa om till noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Södra är eniga med forskning och elkraftindustrin att den trend som vi ser idag kommer att fortsätta och vara drivande för utvecklingen inom energi i Sverige och på global nivå.

- För att klara de utmaningar vi står inför måste nya innovativa lösningar skapas. Vi ser att framtidens elproduktion till stor del kommer baseras på ren och förnybar el framför allt från vindkraft. Det ger en väldigt fin möjlighet för skogsindustrin att kunna använda förnybar el som en kompletterande råvara. Samtidigt kan vi fortsätta att producera och leverera vår el på ett smart sätt som kan balansera upp elkraftsystemet som vi redan nu ser blir mer ojämn, säger Sven Hermansson, Senior specialist inom energi på Södra

Smart elektrifiering minskar klimatutsläpp och ger mer förnybar råvara

En del av lösningen till ett klimatneutralt samhälle är elektrifiering. Det innebär att man ersätter exempelvis fossila bränslen med förnybar elkraft. Inom initiativet Fossilfritt Södra jobbar Södra med att elektrifiera virkestruckar, transporter och andra arbetsmaskiner för att minska fossila utsläpp. Södra tittar även på processer för att omvandla lignin, bark och spån till drivmedel och kemikalier som ersättare till fossila råvaror. 

- Genom att elektrifiera delar av produktionen som idag använder dessa strömmar till energi, skulle vi kunna ta ut mer förnybara produkter till den viktiga klimatomställningen. Som ett komplement skulle vi även kunna producera vätgas från el och använda i bioraffinaderiprocesser och nyttiggöra en ännu större andel av skogsråvaran. Men allt detta förutsätter att tillgängligheten på förnybar el ökar väsentligt i framtiden, säger Sven Hermansson

- Ett annat område som vi tittar på är gradvis elektrifiering för en ökad koleffektivitet när efterfrågan på förnybara kolbaserade produkter ökar. Det gör vi genom egna analyser och omvärldsbevakning med vårt specialist-team men också i samarbete med marknadsaktörer och forskare, säger Sven Hermansson

Flexibilitet tillsammans med förnybar energikälla är framtidens elsystem

Södra är nettoproducent av el och bidrar redan idag med viktig planerbar stabilitet till elsystemet. När Sverige går mot ett helt förnybart system kommer den här typen av elproduktion att bli ännu mer viktig.

- Vi undersöker hur vi direkt kan anpassa produktion och användning för kortare och längre perioder med hög och låg efterfrågan på el. Södra har även initierat forskning inom området för att kunna möta upp framtidens behov, säger Sven Hermansson

I ett samarbete med Chalmers där Simon Ingvarsson, doktorand på Chalmers, forskar om hur samspelet mellan skogsindustrins energisystem i framtiden kan bidra med flexibilitet i ett dynamiskt elsystem med hög andel el från förnybara energikällor. Det kan till exempel handla om att lagra energi under längre perioder i form av batterilager, vätgas eller fasta biprodukter. Eller genom att styra grupper av motorer eller större delar av viss produktion efter tillgången på el. Målet är att det ska resultera i kunskap om hur skogsindustrin på bästa sätt kan skapa mer värde och nytta.

- Samarbetet med Chalmers är ett bra exempel på hur vi jobbar med forskningen kring frågor som vi vet kommer bli viktiga för oss i framtiden, men som vi inte har möjlighet att bedriva helt själva just nu utan väljer att göra det med samarbetspartners, säger Sven Hermansson. 

Njord banar väg för koldioxidinfångning 

Södra Innovation var tidigt ute med att analysera möjligheter och utmaningar med koldioxidinfångning. IPCC:s forskare menar att koldioxidfångning kommer att behövas för att nå klimatmålen och det är Södra enig om. Södras satsning på Njord, samarbetet med Equinor och Verdane, kommer bygga värdekedjan för grön koldioxid från koldioxidinfångning via transport och lagring till marknad. Det gör att Södra kommer kunna erbjuda en pålitlig och klimateffektiv lösning till marknaden innan det första spadtaget tas. Vid sidan av Njord jobbar dessutom Södra med att lösa den energibalans som krävs för att fånga in och göra produkter av koldioxid kan lösas.

- Koldioxidinfångning kommer att bli en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Om vi först använder skogsråvaran effektivt för att skapa innovativa produkter, så kommer infångning av den resterande koldioxiden sluta cirkeln och bidra med ökad cirkularitet av kolet. Men här behöver vi samtidigt ha fokus på hur energiförsörjningen av detta ska kunna ske, säger Sven Hermansson       

Kontakt

Sven Hermansson
Senior Specialist 
Telefon: 0340-633 468

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.