phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Innovation Energi Kalkförbränning

Ny metod inom kalkförbränning

Södra Cell Mönsterås Sammer Alqusee David Blom Sara Löfgren
Bättre vitlut med mindre mängd kalk och mindre bränsleförbrukning? Ja, det kan bli möjligt med ny teknik. Södra har under 2021 deltagit i ett kalkprojekt finansierat av Energiforsk och Södras forskningsstiftelse där man tittat på en ny mätmetod med kamera som skulle kunna öka effektiviteten.

Ända sedan man började tillverka kemisk pappersmassa har kalkbränning i mesaugnar varit viktigt. Bra kalk ger bra vitlut och bättre produktion, och sparar dessutom energi och pengar. Mesaugnarna slukar energi och ju bättre kalkbränningen fungerar, desto mindre kalk behöver brännas. Men det finns fortfarande mycket att lära.

I sin tjänst på Södra gjorde Henric Dernegård, före detta energisamordnare på Södra och numera miljöchef på Holmen, ett akademiskt arbete om hur mesaugnarna kan fungera bättre. Han kom fram till att om kalkpartiklarna ut från mesaugnen ser ut ungefär som spelkulor i storlek, så blir också kvaliteten på vitluten bra. Och det var utifrån denna kunskap som det nu genomförda projektet gjordes. Men hur kan vi veta att vi får just de kalkspelkulor som vi vill ha?

Ny kunskap gynnar alla

-    Idén med projektet var att testa en speciell kamera som filmar kalken när den kommer ut ur mesaugnen och som med matematisk behandling läser av partikelstorlekarna i princip varje sekund. Då kan vi hela tiden ha koll och kan göra ändringar för att motverka om storleken ändras. I dagsläget har vi inte en sådan ständig koll på hur våra ”spelkulor” ser ut, utan vi tar kalkprov med jämna mellanrum och analyserar i labb och får då enbart en fördröjd ögonblicksbild. Eftersom det här är kunskap som inte bara är viktig för Södra, så kände vi att det inte var någon anledning att driva projektet själva, utan gärna dela kostnader och resultat med andra. Det här är ny kunskap som gynnar alla, säger Jonas Wetterling, ansvarig för projektet.

Försök på mesaugnen i Mönsterås

Projektidén diskuterades i Energiforsks Skogsindustriella program, där Södra sitter med och som arbetar med branschgemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt för kemikalieåtervinning och energieffektivisering i massabruken. Grupperingen beslöt att skjuta till pengar till ett projekt och SCA och Billerud Korsnäs valde att aktivt ansluta sig. En teknikleverantör, Optimation, togs in för att tillhandahålla kameran som mäter partikelstorleken och för att organisera stora delar av genomförandet. Projektet fick också ekonomiskt bidrag från Södras forskningsstiftelse.

- Vi på Södra tog lead på att genomföra försöket på mesaugnen i Mönsterås. Syftet var att se om vi kan använda kameran som ett verktyg för att styra en jämn storleksfördelning. För att vi skulle få resultat som vi kan lita på planerades en försöksperiod där vi varierade bland annat temperatur och rotationshastighet för att påverka kalkbränningen och partikelstorleken. Vi monterade kameran i slutet av mesaugnen och under försöksperioden tog operatörerna täta prover, för att kunna kontrollera resultatet från kameran. Resultaten visar att kameran har bra potential att ge just den storleksinformation om kalkpartiklarna som vi behöver, säger Jonas.

I projektet hade man stor nytta av att Mönsterås redan investerat i ett nytt, modernt styrsystem för mesaugnarna. Styrsystemet gör att operatörerna får mycket bättre kontroll på hur de ska köra ugnen och man kunde därför genomföra försöken mycket bra. Sekunduppdaterad vetskap om kalkpartiklarnas storlek kan då bli ytterligare en pusselbit för att ännu bättre förstå hur ugnen ska köras för att bli så effektiv som möjlig. Nu när projektet är avslutat har den inhyrda kameran lämnats tillbaka, men det finns möjlighet för bruken köpa in och installera sådana permanent.

Intern kunskapsuppbyggnad

Sven Hermansson som är senior specialist och ansvarig för Arena Energi på Södra innovation har varit med och initierat och följt projektet. Han tycker det här sättet är ett bra exempel på hur Södra vill jobba med kunskapsuppbyggnad inom ett område. 

-    Jag är mycket nöjd med projektet och att vi använt Energiforskgruppen för att genomföra det i stället för att Södra helt själv skulle ha lagt ner stora resurser. Alla i branschen drar nytta av detta, men det är på Södra som kunskapen främst hamnar eftersom vi tog lead och kunde göra försöken i Mönsterås. Vi på Södra Innovation är glada över att kunna hjälpa med den här typen av insatser, hela vägen från forskning till konkreta verktyg, säger Sven.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar.

Kontakta oss

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.