phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Vattenhushållning i skogens värdekedja

Hult, Odensjö, Kronobergs län. Ägare Conny och Roger Eliasson. Tfn0372378310
SWEREF99 TM
    6299770.297, 414978.694 Skog i Odensjö i Småland
Den som vill ansöka om bidrag från Södras forskningsstiftelse ska komma ihåg den 4 maj. Vårens utlysning fokuserar på vattenhushållning och vattentillgång i skogens värdekedja. Därför välkomnar vi ansökningar som belyser olika aspekter av vattenhushållning och vattentillgång i skogens hela värdekedja.

Vattenhushållning i skogens värdekedja

Vattnet är avgörande både för skogens tillväxt och vid förädling av råvaran vid industrin.  Därför är de utmaningar som kommer med klimatförändringarna ur ett vattenperspektiv särskilt bekymmersamma där resurshushållning blir en avgörande framgångsfaktor.

Skogen och många arter i skogslandskapet kommer sannolikt att påverkas av att vatten allt oftare blir en bristfaktor för tillväxt, konkurrenskraft och överlevnad. Målsättningen för skogsbruket är att den skog vi anlägger idag ska vara vital och motståndskraftig mot skador och ha en god tillväxt under hela omloppstiden. Under de förändrade förutsättningarna ska skogsbruket också verka för att den biologiska mångfalden bevaras och förstärks. 

Vidare använder skogsindustrin stora mängder vatten och har därför också under åren höjt resurseffektiviteten markant både sett till förbrukning och sett till utsläpp genom effektiv vattenhantering. Faktum kvarstår dock att denna optimering gjorts under förutsättningar där tillgången till färskvatten varit väldigt god. Givet nya förutsättningar bör målsättningen framåt vara att radikalt minska vattenförbrukningen genom högre cirkularitet och genom banbrytande processutveckling.

Det är av stor vikt för skogen, skogsindustrin och för hela samhället att forskningen tar sig an de utmaningar som vi står inför. Därför välkomnar vi ansökningar som belyser olika aspekter av vattenhushållning och vattentillgång i skogens hela värdekedja.  

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.