Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Wood

Våra insatser för ett fossilfritt Södra

Nedan kan du läsa mer om våra olika projekt och insatser i omställningen mot en ännu mer hållbar verksamhet.

Första stora eltrucken i skogsindustrin

I samarbete med Kalmar Industries testar vi under 2019 en eltruck vid vårt sågverk i Värö. Eltruckar har funnits länge i de mindre klasserna men tar nu även plats bland tyngre truckar. Eltrucken i Värö är den första i sin storlek inom skogsindustrin.

Utmaning

 • Brist på biodrivmedel​
 • Lokal arbetsmiljö (partiklar från dieselutsläpp)​

Lösning​

 • I samarbete med Kalmar Industries testar vi en eltruck vid vårt sågverk i Värö. ​

Effekt​

 • Eltrucken har lägre buller och vibrationer vilket ger en bra komfort.​
 • Samma energi som driver våra anläggningar driver även våra maskiner. Det medför att vi kan bli självförsörjande på energi till våra truckar.​
 • Inga utsläpp från trucken.

Unikt samarbete kring grönare flyg​

Från flis till flygplan i Småland. Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel har KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet undertecknat en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har beviljat konsortiets ansökan om förstudien.​

Utmaning​

 • Att kunna resa till våra internationella kunder på ett hållbart sätt.

Lösning​

 • Anslutit till KLM Corporate Biofuel Program.
 • Finansiering har beviljats av Energimyndigheten för en förstudie kring förutsättningarna för att utveckla ny teknik och förbättra tillgången till hållbart bioflygbränsle.

Effekt​

 • Alla Södras resor med KLM och Air France görs på biojet.​
 • Förstudie påbörjad om lokal produktion av bioflygbränsle i småland.

Centralt avsatta medel för omställning till fossilfritt

För att klara omställningen av transportsektorn krävs både nya lösningar och en förändrad marknad. Som ett led i att nå målet om fossilfrihet 2030 satsar Södra nu 20 miljoner kronor dedikerade till de merkostnader som uppstår i att välja nya hållbara transportlösningar.

Utmaning

Att ställa om till fossilfritt innebär ofta merkostnader.

Lösning

Vi satsar 20 miljoner kronor för att stimulera efterfrågan till att bli fossilfria.

Effekt

 • Merkostnader drabbar inte en enskild enhet internt.
 • Stimulerar medarbetare att komma med nya lösningsförslag.
 • Inbjuder till samarbeten för att lösa utmaningar.

Våra plantskolor är 100 procent fossilfria

Södras plantskolor är sedan 2018 helt omställda till fossilfri drift. Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi. 

Utmaning​

 • Värma växthusen på ett hållbart sätt.​
 • Driva tunga fordon på landsbygden fossilfritt​

Lösning​

 • Växthus, produktionslokaler och personalutrymmen värms upp med pellets från våra egna sågverk i Långasjö och Värö eller med bergvärme samt bioolja.
 • Elen som används är grön och produceras i våra massabruk.​
 • Alla maskiner och fordon körs med fossilfri diesel, HVO.​

Effekt​

 • Södras plantskolor är sedan 2018 helt omställda till fossilfri drift.​
 • Såväl uppvärmning som maskiner och fordon drivs med förnybar energi.

 

Fossilfri hamn i Mönsterås

Redan hösten 2017 blev Södras hamn i Mönsterås helt fossilfri. Alla arbetsfordon och kranar i hamnen drivs nu med HVO.

Utmaning​

Stora maskiner med tunga och höga lyft vilket kräver mycket kraft.​

​Lösning​

Alla arbetsfordon och kranar i hamnen drivs nu med HVO-diesel.​

​Effekt​

 • Miljövänligare, minskade utsläpp av koldioxid.​
 • Fått krantillverkare att vilja samarbeta och hitta nya lösningar för att bli fossilfria.​

 

Skogsmaskiner körs med HVO

Utmaning​

 • Merkostnad pga. skattestyrning till förmån för fossil diesel.​
 • Maskinerna är ute i skogen på nya platser varje vecka.​
 • Svagt intresse hos maskintillverkarna.​

Lösning​

Ställa om våra egna skogsmaskiner till HVO för att visa att det går.​

Effekt​

 • Minskade utsläpp.​
 • Visa vägen för våra externa entreprenörer. ​
 • Visa för maskintillverkare att det finns en efterfrågan.​

 

Egna tankstationer med biodiesel

Utmaning​

 • Bränslekostnaden är en hög del av totalkostnaden i en pressad bransch.​
 • Hitta ett hållbart alternativ till diesel för tunga lastbilar.​
 • Behov av att kunna tanka på flera olika platser.​
 • Arbetsmaskiner behöver kunna drivas hållbart.​

Lösning​

 • Egna tankstationer vid våra verksamheter.​
 • Ställa om vårt eget åkeri för att visa vägen.​
 • Erbjuder enbart HVO och RME, även för externa åkerier.​

Effekt​

 • Möjliggöra att åkare kan köra på biodrivmedel.​
 • Ökad efterfrågan förnybara drivmedel.​
 • Krav på lastbilstillverkare att kunna köra på förnybara drivmedel.​

 

Produktion av biodrivmedel genom Silva Green Fuel

Silva Green Fuel AS, ägs till 49 procent av Södra och 51 procent av norska Statkraft. Företagets uppgift är att hitta en kostnadseffektiv teknologi för lönsam storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserat på skogsråvara.

Utmaning​

 • Finns inte tillräckligt med biodrivmedel. ​
 • Finns ingen färdig teknisk lösning för biodrivmedel från skoglig biomassa.​

Lösning​

Vi bygger en demoanläggning tillsammans med Norska Statkraft för att utveckla en ny teknik.​

Effekt​

Tillgängliggöra mer biodrivmedel på marknaden.

 

Biodiesel genom Sunpine

Utmaning​

Fanns inte tillräckligt med biodrivmedel och ingen färdig teknisk lösning för avancerade biodrivmedel​.

Lösning

Samarbete med Preem, Sveaskog och uppfinnaren Lars Stigsson i gemensamt ägt bolag.​

Effekt

 • Minskade utsläpp från vanliga dieselfordon.​
 • Få ut mer biodrivmedel på marknaden.

Sunpine AB, som ägs till cirka 25 procent av Södra, har som affärsidé att ur svensk skogsråvara från ett hållbart skogsbruk utvinna produkter som möjliggör en grön omställning av samhället. Ur råtallolja utvinns talldiesel, harts och bioolja. Talldiesel framställs av restprodukter från Södras massabruk och är ett biodrivmedel med låga utsläpp av koldioxid och låg energiåtgång.

 

Metanolrening vid massabruket i Mönsterås

Utmaning

 • Råmetanolen i processen innehåller höga halter svavel och terpentin, eldas därför internt.
 • Brist på biobaserad metanol.

Lösning

Utvecklat en teknik för att rena metanolen till kemikaliegrad.

Effekt

 • Bättre resursnyttjande
 • Mer biodrivmedel på marknaden

 

Östersjöns hållbaraste fartyg

Utmaning

 • Inga styrmedel kring CO2 för sjöfart.
 • Lågt intresse bland rederier att förändra ger lågt intresse bland motortillverkare att ta fram alternativ.

Lösning

Genomförbarhetsstudie med rederi, motortillverkare och IVL kring hur vi kan få Östersjöns mest hållbara fartyg.

Effekt

 • Vi vet att det är möjligt att göra en omställning.
 • Omställning ger låga utsläpp av CO2, Nox, svavel och partiklar.

 

Biogas i Åstorp

Utmaning

Behov av gas till impregnering gjorde att Södra Wood inte var helt fossilfria.

Lösning

Bytte till biogas.

Effekt

Södra Woods produktion är helt fossilfri.

Kontakta oss
Vill du också vara med i omställningen mot fossilfritt och har frågor eller förslag till fler lösningar?
Hör av dig till Henrik Brodin, 0470-85624.

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.