phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Klimatpositiv verksamhet Ett fossilfritt Södra

Ett fossilfritt Södra

x
Södra har som mål att utsläppen i scope 1,2 och 3 ska vara 50 % lägre 2030 jämfört med basåret 2020.

Vi kan påverka mycket, men vi kan inte lösa det här själva. För att klara utmaningen jobbar vi med att stimulera såväl utbud som efterfrågan och vi vet att det krävs modiga politiska beslut för att styra utvecklingen åt rätt håll.

Vi jobbar parallellt i tre tidsfaser där vi ställer om det som går idag, vi går gärna först med de lösningarna som är nära att ta sig in på marknaden och vi bedriver forskning och utveckling för att få helt nya lösningar som kan implementeras i framtiden. Vi tror mycket på att jobba i partnerskap med andra företag i olika delar av värdekedjan.

 

Fossilfri produktion

Vi har kommit långt när det gäller att uppnå fossilfri produktion i våra massabruk, på våra sågverk, KL-träanläggning och plantskolor. 2021 var vår produktion till 99,4 procent och nu jobbar vi med att få bort de sista fossila energislagen.

Vi har bytt ut fossil olja och gas till bioolja, biogas, pellets och våra egna restprodukter i våra produktionsprocesser och vi har inlett ett arbete med att testa eldrivna motorsågar och röjsågar. Vi tror nämligen på att om vi ska lyckas skapa en grönare värld tillsammans behöver vi titta på många olika lösningar i både stort och smått.

 

Från eltruck till HVO – så ställer vi om logistiken

I vår strävan att få fossilfria transporter jobbar vi på flera fronter. Dels genom att samarbeta med fordonstillverkare och andra i branschen för att skapa skillnad på lång sikt, men också genom att hitta lösningar inom vår egen logistik. Här har vi exempelvis infört eltruckar och på våra tankstationer kan man enbart tanka förnybara alternativ i form av HVO och RME.

Vi samarbetar med kunder, leverantörer och myndigheter för att kunna flytta över mer gods till järnväg. Vi effektiviserar transportbehovet genom specialbyggda vagnar och driver på för tyngre och längre fordon. Vi driver på för att ställa om varje transportslag till att drivas av förnybar energi. Vi tror nämligen på att om vi ska lyckas ställa om transportsystemet måste vi stimulera efterfrågan av hållbara transporter.

 

Effektivt resursnyttjande och innovation – så skapar vi utbud

Vi ser en stor utmaning i tillgången på hållbar förnybar energi för att kunna ersätta all fossil som används idag. Genom att vi energieffektiviserar vår verksamhet och kombinerar det med att våga satsa på innovativa lösningar kan vi skapa utbud. Vi har idag en positiv elenergibalans i vår industri, det gör att vi kan bidra i omställningen till en elektrifierad fordonsflotta.

Vi tror fortfarande att lagringsbar energi kommer behövas i transportsystemet. Vi var redan 2009 först med att producera biodrivmedel från tallolja i vårt delägda bolag SunPine.

För omställningen kommer kräva många olika tekniska lösningar som behöver olika energiformer och vi på Södra är beredda att bidra. Men vi är öppna för mer, en dag kanske vi fraktar pappersmassan med bränslen gjorda av vår egen biogena koldioxid från massabruken. 

 

Laddstolpar och bioflygbränsle – även våra medarbetare reser hållbart

Vi vill att våra medarbetare själva ska kunna välja var de bor. Vi tror på att mötet mellan människor är viktigt för att skapa förändring och på globaliseringens möjligheter. Därför är vi övertygade om att vi även i framtiden kommer behöva medarbetare som pendlar till jobbet i bil och vi inser att vi kommer fortsätta möta kunder, leverantörer och nya partners med fantastiska idéer över hela världen. Men när våra anställda reser måste det vara hållbart. Därför har vi installerat över 100 laddpunkter på våra anläggningar för att medarbetare ska kunna pendla med elbil och när vi flyger så gör vi det på bioflygbränsle. Idag är elen som vi laddar bilarna med producerad av oss själva, i framtiden kanske även bioflygbränslet är det.

 

Kontakta oss
Vill du också vara med i omställningen mot fossilfritt och har frågor eller förslag till fler lösningar?
Hör av dig till Henrik Brodin, 0470-85624.

 

Pressmeddelande

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.