phone local_post_office
Innovation
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Papper

Södra erbjuder ett brett spektrum av fiberbaserade massaprodukter för en mängd olika ändamål inom papper. Högre produktkvalitet, kundsamarbeten och mer resurseffektiva fabriker har hög prioritet i utvecklingsarbetet för att hitta nya användningsområden och utveckla befintliga. 

Trä

Användandet av Södras träprodukter ger ett viktigt bidrag till att minska samhällets miljöpåverkan och långsiktigt kunna bidra till en framtida bioekonomi. En viktig del i arbetet handlar om att vidareförädla träråvaran i en effektiv produktion och underlätta för kunderna att använda trä i sina processer.

Textil

Södra tillverkar dissolvingmassa som används för framställning av cellulosabaserade textilfibrer som viskos och lyocell. Södra har även utvecklat en teknik för att återvinna textilier, OnceMore® och är därmed först i världen med att återvinna textilfiber med ursprung från blandmaterial i storskalig process. 

Energi

Södra fortsätter arbetet för att minska klimatutsläppen från energisektorn och även ett mer långsiktigt arbete bedrivs kring skogsindustrins roll i det framtida energisystemet. 

Kemikalier

Kemikalier är ett områden med stor potential för att ersätta fossila alternativ. Förädling av dagens biprodukter till nya energibärare samt biokemikalier leder också till ett förbättrat resursutnyttjande där vi bättre tar hand om skogsråvaran.

Skog

Alla Södras innovationer börjar i skogen, hos tiotusentals småskaliga familjeskogsbruk. Att säkerställa och förbättra trädens tillväxt, odling och kvalitet är de viktigaste delarna i vår forskning och våra utvecklingsprojekt, där vi främjar en ännu livskraftigare svensk skog.

Välkommen att kontakta oss
Skog

Vi stöder skogens innovationsprojekt via Södras Forskningsstiftelse

Även utanför Södra sker naturligtvis omfattande forskning och utveckling för att bäst och smartast kunna nyttja skogens resurser. Södras forskningsstiftelse stöder och främjar en rad innovationsprojekt som syftar till att skapa en ännu ljusare framtid för skogen och skogsindustrin i södra Sverige.

Södras Forskningsstiftelse

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.