phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Hållbarhet Nyheter Världsnaturfonden lyfter arbete med att minska koldioxidutsläpp

Världsnaturfonden lyfter arbete med att minska koldioxidutsläpp

Sedan 2015 är Mönsterås den kommun som minskat sina koldioxidutsläpp mest i hela landet, enligt en undersökning från Världsnaturfonden (WWF). Minskningen beror bland annat på Södra Cell i Mönsterås arbete med att minska sina koldioxidutsläpp.

Södra Cell Bioproducts Metanolfabrik vid Södra i Mönsterås

WWF följer den lokala utvecklingen av utsläpp runt om i Sverige. Undersökningen visar att Mönsterås kommun minskat utsläppen av koldioxid med i genomsnitt 10,26 procent årligen sedan Parisavtalet 2015. Det är det bästa resultatet bland alla Sveriges 290 kommuner. En av orsakerna till kommunens förstaplacering är just Södra Cell Mönsterås arbete med att minska sina koldioxidutsläpp.

- Vi tar vårt hållbarhetsarbete och ansvar på största allvar.  Och vi är givetvis mycket stolta över att vi bidrar till minskade fossila koldioxidutsläpp i vår kommun och att vi uppmärksammas på det här sättet, säger Patrick Hernäng, miljö- och hållbarhetschef vid Södra Cell Mönsterås.

Södra bidrar till den fossilbränslefria omställningen i samhället genom produktion av grön el, fjärrvärme, tallolja (som blir biodiesel), biometanol med mera. Bakom de minskade utsläppen ligger flera initiativ och ett långsiktigt arbete för att utveckla Södras hållbara industriproduktion.

- Södra Cell Mönsterås har ambitionen att vara helt fossilbränslefria från och med 2025. I dag används fossil olja vid start och nereldning av våra pannor. Vi har redan minskat fossilbränsleberoendet i mesaugnarna genom barkpulvereldning och omställning till biogen olja. De egna transporterna inne på området har vi ställt om till fossilfri drift genom att köra på bränslet HVO (hydrerad vegetabilisk olja - förnybar diesel för dieselmotorer), berättar Patrick.

I merparten av kommunerna i landet har utsläppen minskat, men det går för långsamt uppger WWF. I 47 av landets kommuner har utsläppen dessutom ökat. Via klimatkollen.se kan du gå in och följa utvecklingen i din kommun.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten vid bruket i Mönsterås. Vid årsskiftet startades projektet ”Hållbarhet i vardagen”, som den lokala miljö- och hållbarhetsavdelningen ansvarar för. 

- I projektet pågår arbete med att öka sorteringen och återvinningen av avfall med ambitionen att minska den brännbara fraktionen och bland annat sortera ut plast- och pappersförpackningar. Vi ser även över möjligheten för framtiden att öka sorteringen i manöverrum och personalutrymmen, säger Camilla Olofsson, miljösamordnare.

- Inom ”hållbarhet i vardagen” finns också initiativ inom områdena, hållbar energi, hållbara innovationer, hållbar produktion och konsumtion, bekämpa klimatförändringar samt ekosystem och biologisk mångfald, säger Olof Hellström, hållbarhetssamordnare

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Hållbarhet

Nyhet

Ämnen: Hållbarhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.