phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Skogen arbetar för klimatet

Skogen och skogsråvaran bidrar med klimatnytta på flera sätt. Växande träd binder massor med koldioxid och när råvaran förädlas fortsätter samma mängd koldioxid att lagras under hela produktens livslängd. Med skogens hjälp ersätts fossila material nu i allt fler sammanhang och hindrar därmed koldioxiden från att öka den globala uppvärmningen. 

En rikare biologisk mångfald

Livskraftiga skogar med en rik biologisk mångfald är en förutsättning för vår verksamhet. Med ett aktivt naturvårdsarbete där vi skyddar värdefulla områden, tar särskild hänsyn till hotade arter och utför åtgärder som förstärker naturvärdena så säkerställer vi att alla arter som finns i skogslandskapet idag kan fortleva och sprida sig även i framtiden.

Ansvar och engagemang

Att bruka skogen ansvarsfullt är naturligt för oss. Och som stort skogsföretag tar vi även ansvar på många andra sätt. En viktig del är att alla medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Vi skapar dessutom nya arbetstillfällen, sponsrar det lokala föreningslivet, levererar fjärrvärme och tar en aktiv roll i skapandet av en hållbar framtid. 

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.
Uppförande av flerbostadshus i korslimmat trä.

Års- och hållbarhetsredovisning

Södra visar vägen för en hållbar utveckling i alla led, från frö till kund, och uppfyller steg för steg sina koncerngemensamma hållbarhetsmål, bland annat när det gäller fossilfrihet och kommersialisering av produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens alternativ. Ta del av vår års- och hållbarhetsredovisning här.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Barrkvist

Södras positiva klimateffekt lika stor som 25 procent av Sveriges rapporterade utsläpp.

Södra kan nu återigen presentera sin positiva effekt för klimatet. En omfattande rapport visar att vår nettoeffekt är positiv, både genom tillväxten i våra 52 000 medlemmars skogar, men framför allt genom att produkter från skogen ersätter produkter och energi som har en högre klimatbelastning. 

Läs mer om Södras klimateffekt

Blad

För oss är hållbarhet naturligt

Hållbarhet är naturligt för oss. Det handlar bland annat om att ha ett helhetsperspektiv och ta ansvar hela vägen från frö till kund. Lär dig mer i denna korta film om Södras hållbarhetsarbete.

Spela filmen

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.