phone local_post_office
Hållbarhet
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Dialog och samverkan

Cirka 52 000 skogsägare är medlemmar i Södra, vi har många kunder och sysselsätter ett stort antal personer direkt och indirekt. Sammantaget har Södra många och givande relationer till en mängd intressenter.

Dialog om Södras inriktning

Intressenterna bidrar på olika sätt till Södras utveckling. Ett viktigt exempel är Södras hållbarhetsstrategi som togs fram med stort engagemang från bland annat medarbetare, medlemmar, kunder, leverantörer och externa experter. Intressenterna involverades genom enkäter, djupintervjuer och ett strategiseminarium.

Kontakt med närboende

På orter där Södras verksamheter finns är vi ofta en betydande aktör, bland annat genom att skapa direkt och indirekt sysselsättning. Södra informerar och samverkar med skolor, föreningar, leverantörer och närboende. Oftast handlar kontakterna om påverkan på närområdet i form av trafik, buller och lukt.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.