phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Energieffektivitet och Hållbarhet i Centrum: Bygg flervåningshus med korslimmat trä för energi- och kostnadsbesparing

Energieffektivitet och Hållbarhet i Centrum: Bygg flervåningshus med korslimmat trä för energi- och kostnadsbesparing

Byggherrar står inför det spännande valet av byggmaterial när de planerar och utvecklar flerbostadshus. Ett alternativ som inte bara erbjuder hållbarhet utan även kan ge betydande energibesparingar är korslimmat trä (KL-trä). Valet av KL-trä som stomme kan bidra till minskad energiförbrukning i byggnader och steg mot en mer hållbar framtid.

I dagens tid, där hållbarhet och energieffektivitet är centrala prioriteringar, söker byggherrar aktivt efter sätt att minska energiförbrukningen i sina projekt och samtidigt upprätthålla höga standarder för kvalitet och komfort. Här kan KL-trä bidra till en lösning.

En av de mest anmärkningsvärda fördelarna med KL-trä är dess naturliga isoleringsegenskaper. Paneler i KL-trä har flera korslimmade skikt som skapar en stark och stabil stomme samtidigt som de minimerar värmeförlusterna. Denna höga isoleringsförmåga bidrar till att bibehålla en jämnare inomhustemperatur, vilket minskar behovet av konstant uppvärmning eller kylning. Som ett resultat kan energiförbrukningen i flerbostadshus minskas avsevärt, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar för både byggherren och de boende.

Flervåningshuset Lagerkransen i Lund
Flervåningshuset Lagerkransen i Lund är ett projekt byggt med stomme i KL-trä med tydligt resultat på bidraget till energieffektivitet.

Klimatdeklarationen för byggnaden redovisar en genomsnittlig utsläppsnivå på 192 kg CO2 ekv/m2 ljus BTA under hela dess livscykel. Dessutom indikerar den primära energianvändningen att byggnaden förbrukar i genomsnitt 55,4 kWh energi per kvadratmeter bruttoarea under användningsskedet. Alltså en sänkning med mer än en halvering om man ser till genomsnittet för byggnader som vanligtvis varierar mellan 100–200 kWh, beroende på flera faktorer så som typ av byggnad och klimatförhållanden i regionen. Dessa siffror ger en indikation på byggnadens låga miljöpåverkan och energieffektivitet, vilket bidragit till en certifiering enligt miljöbyggnad guld.

För byggnation av projektet användes totalt 500 element i KL-trä som levererades på 23 lastbilstrailers. Montagetiden av dessa tog tre till fyra dagar per våningsplan. Utvecklare bakom projektet är Wästbygg Projektutveckling AB.

Detta är ett resultat på att KL-trä inte bara möjliggör en optimerad energieffektivitet, det ger också en snabbare och smidigare byggprocess. Med prefabricerade paneler i KL-trä kan byggprojekt genomföras på kortare tid än traditionella byggmetoder. Denna effektivitet gör att projekt kan färdigställas snabbare och byggstörningar reduceras för de boende och samhället runtomkring.

Det är viktigt att notera att KL-trä är ett miljövänligt alternativ. Trä är en förnybar resurs och valet av KL-trä bidrar till ett minskat koldioxidutsläpp och lagrar kol i själva byggnaden. KL-trä är också återvinningsbart och kan demonteras för uppförande på annan plats eller omvandlas till andra produkter vid byggnadens slutliga livscykel.

För byggherrar som strävar efter att uppfylla energieffektivitetsmål och samtidigt satsa på hållbarhet, är valet av KL-trä som stomme för flerbostadshus ett fördelaktigt val. Med sina isoleringsegenskaper, effektivitet i byggprocessen och miljövänliga egenskaper kan KL-trä bidra till en lösning för att skapa energisnåla byggnader.

Genom att omfamna KL-trä kan byggherrar inte bara uppnå lägre energiförbrukning och kostnadsbesparingar utan även bidra till en mer hållbar framtid och skapa nya värden. Valet är tydligt - KL-trä är en innovativ och framåtblickande lösning som tar energieffektivitet och hållbarhet till nya höjder.

•*Här refererar "192 kg CO2 ekv/m2" till den genomsnittliga mängden koldioxid (CO2) och andra växthusgaser som genereras per kvadratmeter ljus byggnadsarea (BTA). CO2 ekv står för "koldioxidekvivalenter" och används för att inkludera andra växthusgaser som metan (CH4) och lustgas (N2O), och omvandla dem till en enhet som är jämförbar med CO2-utsläpp.

•*Här refererar "55,4 kWh/m2" till den genomsnittliga primäranvändningen av energi per kvadratmeter bruttoarea (BTA) i byggnaden. BTA inkluderar alla uppvärmda ytor inom byggnaden och används för att mäta den totala inneslutna ytan.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem

Nyhet

Ämnen: Byggsystem

Publicerad:

Relaterat innehåll

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.