phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Tänk Trä Konstruera i trä

Rätt lösning för den unika byggnaden

Byggarbetsplats projektet Kilströmskaj Karlskrona under uppbyggnad KL-trä
Som konstruktör är materialets stabilitet och hållbarhet väsentligt, liksom att hitta rätt lösning för den unika byggnaden. Massivträ har en hög bärförmåga och fler andra goda egenskaper.

Enkel och robust byggteknik som ger fördelar i konstruktioner

  • Korslimmat trä har en god bärande förmåga med hög hållfasthet i förhållande till vikt. De massiva byggelementen tillverkas i stora paneler, upp till 3,5x16 meter.  

  • Du som kund får den produkt som uppfyller alla funktionskrav som stommen eller andra byggdelar utsätts för, samtidigt som byggprocessen förkortas.

Produktbibliotek 

För dig som arkitekt och konstruktör tillhandahåller vi ett Revit- och Archicad-bibliotek via distributören ProdLib. Innehållet uppdateras och utökas automatiskt, allteftersom vårt erbjudande till marknaden blir bredare.

Vårt BIM-bibliotek innehåller våra korslimmade träprodukter, varje produkt är justerbar efter dina behov och kan effektivt används som stomme i många byggnader. Dessutom innehåller vårt bibliotek ett verktyg som hjälper dig få kontroll på trästommens koldioxidutsläpp och därmed ökar kunskapen om hur du kan minska miljöpåverkan genom medvetna val redan tidigt i processen.

Ladda ner vårt produktbibliotek 

Du kan ladda ner det kostnadsfria Södra-biblioteket från ProdLib´s hemsida. Efter installationen får du tillgång till allt vårt BIM-innehåll, som hjälper projekteringsarbetet i Revit och Archicad. 

Ladda ner vårt produktbibliotek

Dimensioneringsprogram 

Vi erbjuder våra produkter i Strusofts FEM-Design och Dlubals RFEM, där behöver du som användare inte själv specificera panelens uppbyggnad och materialegenskaper. Istället väljs någon av Södras fördefinierade paneler som finns i CLT-modulen. Genom att använda de färdiga panelerna sparar du som konstruktör tid, arbetsgången kvalitetssäkras och du får en panel som stämmer överens med Södras produktutbud.

Så här enkelt är det

När du som konstruktör ska dimensionera en bärande stomme av KL-trä, ritas den först upp i programmet tillsammans med de laster som påverkar. Därefter bestämmer du material, väljer en av våra fördefinierade paneler och programmet räknar sedan ut exakt vilken paneltyp som behövs för att klara lasterna. I modulen är våra paneler i KL-trä fördefinierade enligt vårt typgodkännande som reglerar tillverkningen.

Om du som beställare inte själv utför beräkningarna och tar fram rätt dimension så kan vi bistå med den tjänsten. Arbetet, från att dimensionera till att beställa en panel som håller de uppställda kraven, blir alltså både enklare och effektivare.

Tydlig dokumentation lagrar kunskap åt dig

Vi har certifikat och dokumentation för ett flertal produkter och processer. Vi sammanställer relevanta ritningar, tekniska data, certifikat, produktegenskaper och information som kan vara användbar i projektet, så att du enkelt ska kunna hitta informationen du behöver. Om du behöver ytterligare fakta kan vi alltid hjälpa dig med underlag.

Ta del av våra dokument 

Stora utvecklingsmöjligheter  

Ökat marknadsintresse

I dag står det moderna träbyggandet av flerbostadshus för en marknadsandel på mer än 10 % och intresset fortsätter att öka. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus och stora hallar numera byggs med trästomme. Trä är ett förnybart byggnationsmaterialet vilket väcker intresse även hos allmänheten. 

En konstant utveckling

Byggmetoden med korslimmat trä är ung och det finns fortfarande mycket som kan utvecklas för att byggprocessen ska bli effektivare. Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Trästommar ger tydliga fördelar jämfört med annat byggande – det blir mer kostnadseffektivt, projekten går snabbare, det är säkert och betydligt mindre miljöbelastande.

Redo för innovation

För oss på Södra råder det inga tvivel om att korslimmat trä blir ett allt naturligare val för att skapa höga byggnader. För att möta den växande efterfrågan gör vi stora investeringar i produktionskapacitet, forskning och utveckling. Vi är alltid öppna för samarbeten för att utforska nya idéer och projekt som kan bredda användningen och förbättra funktionerna i korslimmat trä.                                           

Skog utanför Åled i södra Halland.

Hållbarhet - hela vägen 

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar. 

Läs mer om vår hållbara produktion 

 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

Våning i KL-trä
Flervåningshus i KL-trä
Block i KL-trä
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.