phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Vårt tjänsteerbjudande

Vi är med hela vägen från idé till färdig stomme

LIDL
Med vår långa erfarenhet av trä som material kan vi ge dig stöd i ditt val och säkerställa rätt användning av trä i ditt projekt. I ett nytt byggprojekt kan vårt stöd vara extra värdefullt tidigt i processen, men vår kompetens sträcker sig över planering, digitala skisser, montagevägledning, logistik, ekonomi och dokumentation.

Ett omfattande projektstöd

Tillsammans med partners kan vi med erfarenhet av träprodukter, konstruktion, byggkrav och tillverkning stödja dig från första utkastet till ett byggnationsklart projekt. Vi kommer säkerställa att projektet går smidigt i alla steg. Ibland behöver du bara en andra åsikt om en fråga och då kan vi som en oberoende part gå igenom din dokumentation och göra en bedömning.

I ett byggprojekt är vårt bidrag ofta mest värdefullt tidigt i processen. Vi diskuterar gärna med byggherrar och arkitekter för att dela med oss av vår kunskap om byggnation i trä, beskriva materialets möjligheter och begränsningar, samt identifiera områden där mycket pengar kan sparas genom att göra mindre förändringar. Vårt stöd säkerställer också att din ursprungliga idé är genomförbar.

Fördelar för ditt byggprojekt

För ett bra montage krävs rätt kompetenser

Att använda massivt trä vid byggnader med flera våningar är ett relativt nytt fenomen och det kräver ny kompetens från byggföretagen. Vi har nära relationer med kända företag som har lång erfarenhet av att skapa höga byggnader i massivt trä. Om du ska samarbeta med ett byggföretag som saknar detta kan våra partners stödja dig i rollen som montageledare för att säkerställa att rätt kompetens sprids och tillämpas - och att byggtid och kvalitet hålls.

Reducerad påverkan med fossilfri transport

Vill du att dina träprodukter levereras med minimal klimatpåverkan? Södra har kommit överens om ett mycket viktigt mål: 2030 kommer alla våra transporter att vara helt fossilfria. Det är ett mål som vi redan är på god väg att uppnå. För att diskutera vad detta kan betyda för dina leveranser är du välkommen att kontakta oss. 

Ta kontroll över tid och kostnad i projektet

Vi tar gärna ansvaret för att kontrollera tid och kostnader som är kopplade till vårt engagemang i ett byggprojekt, till exempel projektledning. Det frigör resurser för dig så att du kan fokusera på andra delar av projektet. På så vis utnyttjar vi varandras egenskaper och skapar effektivitet.

En tydlig leveransplan med full kontroll

Att ha arbetare till hands, men inget byggnadsmaterial är kostsamt. Än värre om materialet kommer när ingen kan ta hand om det, eller i fel ordning och dimensioner. Vi känner till alla onödiga hinder, därför arbetar vi med precision för varje produkt och leverans. Tillsammans sätter vi en leveransplan med full kontroll. En sändning från oss är alltid tydligt markerad, materialet står rätt ordning och levereras naturligtvis på  överenskommen tid.

Beräkningsstöd för byggnadens materialåtgång

För stora byggnader är det inte alltid enkelt att beräkna materialmängd, exempelvis för fasadbeklädnad. Vi kan digitalt tillhandahålla beräkningar av mängder och längder, samt tillhandahålla skisser över exakt placering av delarna på byggnaden – så det går snabbt och enkelt för byggarna.

Digitala modeller ger byggnaden ett evigt liv

Vi tillhandahåller digitala modeller som visar monteringsschema, byggkomponenter, material som används för din specifika byggnad. En hög byggnad i massivt trä kommer att binda koldioxid under hela sin livstid. Om marken ska användas för andra ändamål, eller om förhållandena ändras av någon annan anledning, kan byggnaden demonteras, flyttas och byggas om på en annan plats med hjälp av informationen i den digitala modellen.

Urban Blomster urbbl
"Redan idag eller kanske imorgon kommer många andra utan tvekan att upptäcka fördelarna och de fantastiska möjligheterna med trä - och inse att välja trä, är att välja framtiden."
Urban Blomster
Marknadsutvecklingschef, Byggsystem, Södra

Tydlig dokumentation lagrar kunskap åt dig

Vi har certifikat och dokumentation för ett flertal produkter och processer. Vi sammanställer relevanta ritningar, tekniska data, certifikat, produktegenskaper och information som kan vara användbar i projektet, så att du enkelt ska kunna hitta informationen du behöver. Om du behöver ytterligare fakta kan vi alltid hjälpa dig med underlag.

Ta del av våra dokument 

Skog utanför Åled i södra Halland.

Hållbarhet - hela vägen 

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar. 

Läs mer om vår hållbara produktion 

 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.