phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
bioprodukter, massa, byggsystem, skog och medlem, trä

Korslimmat trä är ett fantastiskt material med stora möjligheter

 

Trä är naturligt, tryggt och enkelt att både bo och bygga i. På Södra tar vi enkelheten ett steg till. Med en stor bredd av träprodukter och tjänster bidrar vi till en effektiv och kontrollerad byggnationsprocess. Med vår erfarenhet av att arbeta med korslimmat trä (KL-trä) som stommaterial och med vår förståelse för hela processen - från planta till byggnation, kan vi ge dig stöd till ett lyckat projekt.  

Planera i KL-trä

Oavsett om du har rollen som byggherre eller annan beslutsfattare, så är projektplaneringen en mycket viktig faktor. Att välja och planera för korslimmat trä som byggmaterial ger dig många fördelar. Det är tidsbesparande, ekonomisk klokt och ger dig möjlighet till en bättre projektkontroll.

Arkitektur i KL-trä

Som arkitekt är du säkert redan lika såld på korslimmat trä som vi, då det är ett flexibelt material som ger möjlighet att skapa unika former. Samtidigt är det hållbart och robust och låter byggnader åldras med sin elegans.

Konstruera i KL-trä

Som konstruktör är materialets stabilitet och hållbarhet väsentlig för att kunna hitta rätt lösning för den unika byggnaden. Massivträ har en hög bärförmåga och goda tekniska egenskaper.

Bygg i KL-trä

Som entreprenör är byggprocessen i fokus och ett lättarbetat material som både kan levereras och monteras med enkelhet är önskvärt. Korslimmat trä uppfyller dessa önskemål väl.  Dessutom är det ett behagligt material att arbeta med och vistas i, vilket skapar en god arbetsmiljö.

Bo i KL-trä

Som boende i ett hus byggt av korslimmat trä kommer du garanterat att trivas. Genom att välja att bo i KL-trä bidrar du till ett mer hållbart boende och ett minskat koldioxidavtryck. Samtidigt får du en behaglig och sund inomhusmiljö.

Frågor och svar om KL-trä

Vad kan man bygga i KL-trä?

De finns egentligen inte så många begränsningar i vad man kan bygga i KL-trä. Det som till fördel kan byggas är flerbostadshus, skolor och förskolor, hallar med mera. Även vid byggnation av sjukhus diskuteras trä som material allt mer. Framför allt på de vårdande avdelningarna för att ta värde av den positiva hälsoaspekten som materialet bidrar med. Man ska inte heller glömma att en kombination av material ger styrka och att trä ska användas smart där det gör som mest nytta. Rätt material på rätt plats.

Hur högt kan man bygga i KL-trä? 

Idag bygger vi flervåningshus mellan 4–8 våningar som standard. Det är dock möjligt att bygga ännu högre byggnader i trä, exempelvis Sara Kulturhus i Skellefteå med 20 våningar på 80 meters höjd. Det stora segmentet med 4–8 våningar bostäder kommer fortsatt vara den vanligaste formen där KL-trä ersätter dagens lösningar. 

Kan man sänka byggnadens klimatpåverkan med hjälp av KL-trä?

Ja, Södras KL-trä har marknadens lägsta klimatpåverkan, endast en påverkan med 34 kg CO2 e/m3. En stomme av KL-trä från Södra kan sänka klimatpåverkan med upp till 80 % jämfört med dagens klassiska prefabricerade betongelement. Det är tack vare våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel, fossilfria sågverk och produktionsanläggningar. Läs mer: Vi hjälper byggsektorn att minska klimatpåverkan

Är det dyrt att bygga i KL-trä?

Hur dyr kostnaden blir för byggnation i KL-trä beror till stor del på när vi blir involverade i processen, desto tidigare desto lägre kostnad. Eftersom vi då kan ge ett stöd i projektering och genom byggnation redan från ett tidigt skede. Byggnation i KL-trä är då ekonomiskt jämlikt med traditionellt byggande. När väl byggbranschen ökat sin kunskap inom träbyggnation kommer det troligtvis bli billigare att bygga med trä än med andra material, såsom betong och stål. Tack vare en större elementstorlek (än betong) kan montagetiden kortas vilket minskar kostnader för personal och hyra av utrustning t.ex. kran, bodar m.m.

 

Fördelar med byggnation i KL-trä

  • God bärande förmåga med hög hållfasthet i förhållande till sin låga vikt.
  • Kan tillverkas och levereras i stora spännvidder, upp till 3,5x16 meter.
  • Kräver färre transporter på grund av sin låga vikt.   
  • Möjliggör ett snabbt och enkelt montage, vilket skapar kostnadseffektivitet.
  • Bidrar till god arbets- och närområdesmiljö, med låg bullernivå.
  • Bearbetning kan ske med traditionella handverktyg. 
  • Bidrar till goda hälsoeffekter med ett jämnt och bra inomhusklimat.  
  • Har goda byggnadsfysiska egenskaper kopplat till så som ljud, fukt och brand.
  • Öppnar upp för större möjlighet till återbruk, kan demonteras och återuppföras.
  • Är ett förnybart byggnadsmaterial, lagrar koldioxid.  
Skog utanför Åled i södra Halland.

Hållbarhet - hela vägen 

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar.

Läs mer om vår hållbara produktion 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.