phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
bioprodukter, massa, byggsystem, skog och medlem, trä

Trä är ett fantastiskt material med stora möjligheter

 

Trä är naturligt, tryggt och enkelt att både bo och bygga i. På Södra tar vi enkelheten ett steg till. Med en stor bredd av träprodukter och tjänster bidrar vi till en effektiv och kontrollerad byggnationsprocess. Med vår erfarenhet av att arbeta med trä som stommaterial, fasad och interiör, och med vår förståelse för hela processen - från planta till byggnation, kan vi ge dig stöd till ett lyckat projekt.  

Planera i trä

Som byggherre eller i annan beslutsfattande roll, så är projektplaneringen mycket viktig. Att välja och planera för stomme i korslimmat trä som byggmaterial ger dig många fördelar. Det är tidsbesparande, ekonomisk klokt och hållbart.

Arkitektur i trä

Som arkitekt är du säkert redan lika såld på trä som vi, då det är ett flexibelt material som ger möjlighet att skapa unika former. Samtidigt är det hållbart och robust och låter byggnader åldras med sin elegans. Trä är ett levande material som fångar ögat. Träffar hjärtat. Möter framtiden.

Konstruera i trä

Som konstruktör är materialets stabilitet och hållbarhet väsentlig för att kunna hitta rätt lösning för den unika byggnaden. Massivträ har en hög bärförmåga och goda tekniska egenskaper.

Bygg i trä

Som entreprenör är byggprocessen i fokus och ett lättarbetat material som både kan levereras och monteras med enkelhet är önskvärt. En stomme i korslimmat trä uppfyller dessa önskemål väl.  Dessutom är trä ett behagligt material att arbeta med och vistas i, vilket skapar en god arbetsmiljö.

Bo i trä

Som boende i ett hus byggt i trä kommer du garanterat att trivas. Genom att välja att bo i trähus bidrar du till ett mer hållbart boende och ett minskat koldioxidavtryck. Samtidigt får du en behaglig och sund inomhusmiljö.

Förskolan hoppet byggd med KL-trä i stomme och som interiört synlig yta. Projekt i Göteborg av Södra Building Systems.

Fördelar med byggnation i korslimmat trä

  • God bärande förmåga med hög hållfasthet i förhållande till sin låga vikt.
  • Kan tillverkas och levereras i stora spännvidder, upp till 3,5x16 meter.
  • Kräver färre transporter på grund av sin låga vikt.   
  • Möjliggör ett snabbt och enkelt montage, vilket skapar kostnadseffektivitet.
  • Bidrar till god arbets- och närområdesmiljö, med låg bullernivå.
  • Bearbetning kan ske med traditionella handverktyg. 
  • Bidrar till goda hälsoeffekter med ett jämnt och bra inomhusklimat.  
  • Har goda byggnadsfysiska egenskaper kopplat till så som ljud, fukt och brand.
  • Öppnar upp för större möjlighet till återbruk, kan demonteras och återuppföras.
  • Är ett förnybart byggnadsmaterial, lagrar koldioxid.  

Frågor och svar om korslimmat trä (KL-trä)

Vad kan man bygga i KL-trä?

De finns egentligen inte så många begränsningar i vad man kan bygga i KL-trä. Det som till fördel kan byggas är flerbostadshus, skolor och förskolor, hallar med mera. Även vid byggnation av sjukhus diskuteras trä som material allt mer. Framför allt på de vårdande avdelningarna för att ta värde av den positiva hälsoaspekten som materialet bidrar med. Man ska inte heller glömma att en kombination av material ger styrka och att trä ska användas smart där det gör som mest nytta. Rätt material på rätt plats.

Hur högt kan man bygga i KL-trä? 

Idag bygger vi flervåningshus mellan 4–8 våningar som standard. Det är dock möjligt att bygga ännu högre byggnader i trä, exempelvis Sara Kulturhus i Skellefteå med 20 våningar på 80 meters höjd. Det stora segmentet med 4–8 våningar bostäder kommer fortsatt vara den vanligaste formen där KL-trä ersätter dagens lösningar. 

Kan man sänka byggnadens klimatpåverkan med hjälp av KL-trä?

Ja, Södras KL-trä har marknadens lägsta klimatpåverkan, endast en påverkan med 34 kg CO2 e/m3. En stomme av KL-trä från Södra kan sänka klimatpåverkan med upp till 80 % jämfört med dagens klassiska prefabricerade betongelement. Det är tack vare våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel, fossilfria sågverk och produktionsanläggningar. Läs mer: Vi hjälper byggsektorn att minska klimatpåverkan

Är det dyrt att bygga i KL-trä?

Hur dyr kostnaden blir för byggnation i KL-trä beror till stor del på när vi blir involverade i processen, desto tidigare desto lägre kostnad. Eftersom vi då kan ge ett stöd i projektering och genom byggnation redan från ett tidigt skede. Byggnation i KL-trä är då ekonomiskt jämlikt med traditionellt byggande. När väl byggbranschen ökat sin kunskap inom träbyggnation kommer det troligtvis bli billigare att bygga med trä än med andra material, såsom betong och stål. Tack vare en större elementstorlek (än betong) kan montagetiden kortas vilket minskar kostnader för personal och hyra av utrustning t.ex. kran, bodar m.m.

Hur gör man om man vill bygga ett hus i KL-trä från Södra:
Erbjuder Södra totalentreprenad?

·       Nej, däremot erbjuder Södra ett stöd genom processen tillsammans med partners, från projektering till byggnation. Vårt kompetensstöd sträcker sig över planering, digitala skisser, projektering, montagevägledning, logistik, ekonomi och dokumentation. Dessutom är vi specialister på fasadmaterial, Mer än en fasad (sodra.com)

Vilka bearbetningar kan göras?

·       I vår CNC maskin kan vi fräsa ut paneler i önskad form, göra utfräsningar/hål för dörr/fönster, rör/ventilation, och övriga schakthål i bjälklag. Vi kan även göra fasade kanter eller snedkapning vid fönster, bearbetningar för el, såsom kabelkanaler och eldosor, enl. svensk standard, och olika typer av montageförberedande bearbetningar och spårning.

Vad är skillnaden mellan olika ytkvalitéer?

·       Södra tillhandahåller synlig kvalitet och inbyggnadskvalitet. KL-trä med synlig kvalitet lämpar sig väl för utrymmen där ytan blir synlig i färdig konstruktion, vanligtvis bostäder och kontorsutrymmen. Denna ytskiktklass är den finaste som erbjuds. Med det menas att en speciell råvara används på ytskiktet, samt att ytan ses över i fabrik och eventuella defekter bearbetas. Riktlinjer finns för färgskiftningar, antal kvistar/torrkvistar/hål, hartsfickor, barkdrag, vankant, insektsskador och sprickor.  Det är dock viktigt att komma ihåg att trä är ett levande material som förändras efter årstid i samband med förändringar i temperatur och luftfuktighet. 

Vad är typiska spännvidder för bjälklag?

·       Bjälklag dimensioneras utifrån spännvidd och akustik/komfortkrav. Typiska spännvidder är 3–6,5 m. Tjockleken på paneler beror både på bärighet, akustikkrav och brandkrav. De behöver verifieras av en konstruktör innan produktion. Våra dimensioneringstabeller hittar du via Korslimmat trä (sodra.com)

Hur ser en typisk uppbyggnad ut för vägg och bjälklag? Exempel på färdiga väggar, bjälklag

·       En icke bärande vägg är oftast 60–100 mm och i 3 skikt. En bärande vägg 100–160 mm och i 5 skikt. För bjälklag med spännvidd upp till 4 m brukar det vara lämpligt att välja en 120 mm tjock KL-träpanel i 5 skikt medan en spännvidd på 6 m kräver en 190–250 mm tjock KL-träpanel i 7 skikt. Hur färdiga väggar och bjälklag ser ut kan skilja sig mycket åt. Inbyggda väggarna kan reglas och isoleras och därefter kläs med gips eller brandgips. Bjälklag kan ha en pågjutning eller installationsgolv, typ granab. 

Kan vi hjälpa till med montageordning?

·       I samband med projektering, när konstruktören tar fram kompletta ritningar, kan vi även föreslå lämplig montageordning. 

Vilket montagebolag rekommenderar vi?

·       Vi har en handfull montagebolag som vi samarbetar med. Beroende på typ av projekt, storlek på projektet och var det ska utföras, kan vi rekommendera ett lämpligt montagebolag. 

Vilken kran vid montage behövs/rekommenderas?

·       Vi rekommenderar en självresande tornkran. Den är lätt att transportera till byggarbetsplatsen, kan justeras i höjd och har en arm med lång räckvidd. Den tar lite mer plats än en tornkran och ev. att den blir lite klen i yttersta läget. Alternativt en mobilkran som kan lyfta något högre vikt men där armen kan begränsa hur långt från kranen det går att lyfta, då armen får en lutning, och därmed tar emot husväggen vid högre byggnationer.

Vilka infästningar rekommenderar vi?

·       Vi samarbetar med Rothoblaas och Würth. Deras vanligaste produkter för KL-trä finns presenterade i ett dokument, vilket du hittar via Kompletterande produkter som underlättar byggnationen (sodra.com)

Infästning trä och betong, hur fungerar det?

·       Det finns flera leverantörer av beslag för infästningar som är anpassade för trä-betonganslutningar. Det som är viktigt att tänka på är att ha en fuktbarriär mellan KL-trä och betonggrundläggning för att skydda panelerna från ev. fukt. 

Hur fungerar pågjutning och vad anser vi om det?

·       En pågjutning kan användas för vibrationsdämpning (vid höga akustiska krav) samt för att göra byggnaden tyngre när det behovet finns. Viktigt att tänka på att fukten i pågjutningen inte får påverka KL-träpanelen innan cementen har härdat. Välj tex Wetguard för att skydda KL- trä. Beroende på akustikkrav kan stegljudsmatta eller isolering användas mellan KL-träpanelen och pågjutningen.

Vad gäller kring fukt?

·       Produkten är inte känslig för regnpåverkan en kortare tid men undvik stående vattenansamlingar. Se till att vatten som tagit sig in, snabbt kan ta sig ut och torka ut trä som blivit fuktigt innan det byggs in. Ett bra sätt att hålla koll på fukt i panelerna är att kontinuerligt utföra fuktkontroller. Tänk på montageordningen och montera i sektioner så att dessa blir vädertäta allt eftersom.

Hur ska ett väderskydd se ut?

·       Det beror på förutsättningarna för bygget. Skall du inte lyfta in material utan är ute efter en torr arbetsplats och vill skydda byggmaterial och konstruktioner, så är ett fast väderskydd att föredra. Det är konstadseffektivt och går relativt fort att bygga.
Måste du däremot lyfta in material och konstruktioner under väderskyddet så är ett öppningsbart tak mer effektivt, det gör det enkelt att öppna och stänga taket i sektioner. Tänk även igenom produktionscykeln, behöver hela ytan täckas eller kan det byggas i etapper? 

Behövs väderskydd?

·       Nej, produkten är inte känslig för regnpåverkan en kortare tid men undvik stående vattenansamlingar. Ändträ, som lättare suger åt sig vatten än övriga panelytor, kan skyddas med tejpning eller presenning tills dess att nästa bjälklag läggs på. Plana ytor som bjälklag kan skyddas med Wetguard, ett regntätt material som är diffusionsöppet (liknande Gortex men för bjälklag) om det kommer stå oskyddat en längre tid. Se till att vatten som tagit sig in, snabbt kan ta sig ut och torka ut trä som blivit fuktigt innan det byggs in. Ett bra sätt att hålla koll på fukt i panelerna är att kontinuerligt utföra fuktkontroller. Tänk på montageordningen och montera i sektioner vertikalt för att snabbt få på tak. 

Vad gäller kring brand?

·       Ja, alla vet att trä brinner. Men samtidigt vet vi väl hur brandförloppet i trä ser ut, vilket gör att det finns bra lösningar för att hantera det. Beroende på vilken utformning som önskas kan man välja olika lösningar där man tar hänsyn till om trä ska vara synligt eller inte och därmed den totala brandbelastningen. Om man vill ha synligt trä kan man behöva öka tjockleken på KL-trä eller installera sprinklersystem.

Vad finns det för brandkrav och hur uppfyller vi dem?

·       Brandkravet som ställs på en byggnad beror på flera olika parametrar som antal våningar och användningsområde (ex. bostad/kontor). Kraven benämns REI xx, där xx är ett tidskrav tex 30 eller 60 minuter. Detta kan uppfyllas genom att klä in KL-träpanelen med en skyddande skiva ex. gips eller genom att välja en tillräckligt tjock KL-panel som klarar brandbelastningskravet. Panelerna i våra preliminärdimensioneringstabeller klarar angivna laster och spännvidder vid brand från en sida utan att ha skyddande beklädnad. Våra dimensioneringstabeller hittar du via Korslimmat trä (sodra.com)

Vad gäller kring akustik?

·       Akustik och ljudkrav löses med isolering och gips/skivor i den omfattning som behövs för önskad ljudklass. KL-trä är ett förhållandevis lätt stommaterial, vilket gör det känsligt för lågfrekventa ljud. Det finns olika sätt att ljudsäkra en stomme och vanligt är att använda någon form av elastomer mellan väggar och bjälklag för att hindra ljudet från att sprida sig mellan lägenheter och våningsplan i stommen. Vidare behövs någon form av ljudisolering på lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag, tex nedpendlade och avvibrerade undertak med isolering under bjälklaget eller ett uppreglat väggskikt bredvid KL-trä väggen.  

Hur fungerar elastomerer?

·       Det är ett elastiskt skikt som läggs mellan styva element (KL-trä väggar och bjälklag) för att förhindra överföringen av vibrationer i stommen, så som buller eller stötar från fotsteg. Det är nödvändigt att stoppa spridningen av vibrationer för att få en minskning av bulleröverföringen.

Hur lång tid tar arbetet med projektering?

·       Det är väldigt många faktorer som spelar in vid projektering av stommen. Storleken på projektet, var i skedet vi kommer in - är det bara en idé än så länge eller finns det framtagna system och bygghandlingar? Är det ett flerbostadshus går det snabbare om det är upprepning på varje plan, medan unika plan tar längre tid. Generellt kan man säga att en villa tar 1–2 veckor medan ett lägenhetshus på 5 våningar med totalt 48 lägenheter tar 12–14 veckor. 

Kan vi skicka en modell som visar hur vi vill att det ska se ut?

·       Absolut! Här gäller ju tydligare och mer information som ingår i modellen desto bättre och mer träffsäkert blir offerten och våra lösningsförslag.  

Vilket filformat ska filerna skickas i?

·       Vi kan ta emot många olika format. För att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt, vilket minimerar kostnaderna för dig som kund, föredrar vi följande program (där 1 är det format vi föredrar): 1. hsbCAD format där bearbetningar, paneltyper, elementindelning, fiberriktning m.m. framgår 2. Revit eller IFC modell 3. DWG 3D-solider 4. DWG 2D 5. PDF.

Skog utanför Åled i södra Halland.

Hållbarhet - hela vägen 

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar.

Läs mer om vår hållbara produktion 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.