phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Dokument EPD

Marknadens mest klimatsmarta KL-trä

EPD klimatdeklaration
Det finns ett stort behov av byggnation, men byggsektorn har samtidigt många utmaningar att hantera, för att lyckas begränsa de stora utsläpp av växthusgaser som förändrar vårt klimat. För att bemöta denna utmaning kan vi stödja med vårt korslimmade trä som idag har marknadens lägsta klimatpåverkan. Den stora skillnaden och effekten är möjlig tack vara våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel, fossilfria sågverk och produktionsanläggningar.

Korslimmat trä (KL-trä) från Södra kan hjälpa byggsektorn att minska klimatpåverkan. Branschen orsakar stora utsläpp av växthusgaser, som i sin tur förändrar vårt klimat. Det betyder att det finns behov av både omställning och nytänkande.

Ett steg mot att göra byggandet mer hållbart är lagen om klimatdeklaration av nya byggnader, som införts i Sverige 2022.

Vad ingår i en klimatdeklaration 

För att göra en klimatdeklaration behöver klimatpåverkan för samtliga komponenter och byggmaterial i byggnaden vara känd. I en livscykelanalys redovisas miljöpåverkan, inklusive klimatpåverkan, för en produkt under hela dess livscykel. För en byggnad innebär det miljöpåverkan för allt från utvinning av råmaterial, tillverkning av byggmaterial och komponenter, byggnation och installation, användande och slutligen för demontering och återanvändning/avfallshantering. Dessutom ingår miljöpåverkan från energianvändning och transporter i alla led.

Vad är en EPD?

EPD är en miljövarudeklaration, där produktens miljöpåverkan sammanfattas i ett kortfattat, standardiserat dokument. En EPD innehåller resultatet från livscykelanalysen plus annan viktig information om produkten. Deklarationen är granskad av en oberoende tredje part och följer alltid en standard. Det gör det enkelt att jämföra klimatpåverkan mellan olika material och komponenter med samma funktion. Därmed blir det lättare att välja hållbara alternativ och göra stor skillnad för klimatet. KL-trä är till exempel det enda förnybara byggmaterialet i stommar för flervåningsprojekt.

Stommaterialets betydelse 

Vid en nybyggnation har husets stomme oftast störst klimatpåverkan. Det betyder att valet av KL-trä som stommaterial är väldigt klimatsmart. Jämfört med betong kan KL-trä sänka byggnadsstommens klimatpåverkan med över 50 procent och väljer du en stomme av KL-trä från Södra kan den siffran förbättras ytterligare.

Vårt KL-trä har idag marknadens lägsta klimatpåverkan. Den stora skillnaden och effekten är möjlig tack vara våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel, fossilfria sågverk och produktionsanläggningar.

Vad betyder detta för dig i projekteringsskedet

För dig som är arkitekt eller byggherre betyder det massor av möjligheter att göra fler och smartare affärer. Redan vid marktilldelningar är det allt vanligare att det ställs krav på klimatdeklaration. Och för dig som är projektör underlättar vi arbetet väsentligt, eftersom klimatinformationen finns lättillgänglig även i de digitala versionerna av våra produkter. Det ska inte finnas några hinder för att göra klimatsmarta val och bygga ett hållbart samhälle. Med Södras stöd blir det möjligt!

Våra produkter i digital version

Kampanjbilder från kampanjen Skogslandslaget. Mathilda Clausen Wingårdh medlem i Södra

Vägen mot marknadens mest klimatsmarta KL-trä

Visste du att Södras korslimmade trä (KL-trä) har marknadens lägsta klimatpåverkan? IVL svenska miljöinstitutet genomförde en EPD som visar på att vårt KL-trä endast ger en påverkan med 34 kg CO2 e/m3. Vilket innebär en sänkning med upp till 80% i klimatpåverkan jämfört med en traditionell stomme i betong. För att skapa en förståelse för hur vårt KL-trä kan ha så låg klimatpåverkan kommer vi beskriva hela produktresan - från familjeskogsbruken till färdig produkt.

Läs mer

Jämförelse av stommar i KL-trä och betong

  • Jämfört med betong kan en stomme av KL-trä generellt sänka klimatpåverkan med 50%.
  • Med KL-trä från Södra sänks påverkan ytterligare, då Södras KL-trä endast ger en påverkan med 34 kg CO2 e/m3.
  • Det innebär en sänkning upp till 80 % jämfört med dagens klassiska betongkonstruktion på stommen. 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

Se dokument för vår EPD

Du hittar dokument för vår EPD, miljövarudeklaration placerad i lista för våra dokument. 

Dokument  

VR360 Blandskog i motljus

Vi hjälper byggsektorn att minska klimatpåverkan.

Vårt korslimmade trä har marknadens lägsta klimatpåverkan. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.