phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Vägen mot marknadens mest klimatsmarta KL-trä

Vägen mot marknadens mest klimatsmarta KL-trä

Visste du att Södras korslimmade trä (KL-trä) har marknadens lägsta klimatpåverkan? IVL svenska miljöinstitutet genomförde en EPD som visar på att vårt KL-trä endast ger en påverkan med 34 kg CO2 e/m3. Vilket innebär en sänkning med upp till 80% i klimatpåverkan jämfört med en traditionell stomme i betong. För att skapa en förståelse för hur vårt KL-trä kan ha så låg klimatpåverkan kommer vi beskriva hela produktresan - från familjeskogsbruken till färdig produkt.

Södra grundades redan 1938 som en kooperation och har sedan dess arbetat för familjeskogsbrukens bästa. Skogsbruk och förädling av råvaran är sedan starten kärnan i Södras verksamhet. Idag har Södra en värdekedja som innefattar produktion av pappersmassa, textilmassa, trävaror, biobränslen, tallolja, el och fjärrvärme. Tillverkning av de olika produkterna sker i symbios, vilket ger oss möjlighet att nyttja och ta vara på hela trädet.

Ett hållbart skogsbruk i generationer

Virkesförrådet i Sverige, framför allt i skogar ägda av medlemmar i Södra har ökat stadigt under de senaste 100 åren, mycket tack vare en ökad kunskap om skogsskötsel och förädlade plantor som gör att skogen växer bättre.

Dagens skogar är ett resultat av tidigare generationers skötsel. Södra är en medlemsägd kooperation och har idag mer fler än 50 000 medlemmar. Södra har allt som oftast ett generationsägande, vilket går upp till 8–9 generationer som har bedrivit ett aktivt skogsbruk. Det ger möjlighet till ett långsiktigt och ansvarfullt agerande.

Södras skogsbruk bedrivs ansvarsfullt och med metoder som värnar skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Vi nyttjar resurserna vi har, men överutnyttjar dem inte. Det är ett skogsbruk som tar hänsyn till produktion, ekonomi och natur-, kultur- och sociala värden. Genom frivilliga avsättningar och naturvårdande skötsel bevaras och förstärks den biologiska mångfalden. Med miljöhänsyn vid alla skogliga åtgärder så verkar vi för att den biologiska mångfalden förstärks även i det brukade landskapet. 

En medelstor skogsfastighet för en medlem i Södra är drygt 50 hektar (motsvarande 100 fotbollsplaner), med en snittavverkning på 2,3 hektar årligen. Södra har mer fler än 50 000 medlemmar med olika målsättningar för fastigheterna och med en vilja om att bedriva skogsbruk på olika sätt. Att Södra ägs av flera småskaliga familjeskogsbruk bidrar till ett mer hållbart och diversifierat skogsbruk. Detta beror på att småskaliga skogsbruk ofta har en mer långsiktig syn på skogsbruket och är mer benägna att ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter. De är också mer benägna att använda hållbara metoder för att sköta skogen, vilket kan leda till en mer varierad skog med högre biologisk mångfald.

I jämförelse med storskaliga skogsbruk kan småskaliga skogsbruk också ha en mer lokal inriktning, vilket kan bidra till att stärka lokalsamhällen och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Dessutom kan småskaliga skogsbruk ha en mer flexibel och anpassningsbar strategi för att hantera skogsskötsel, vilket kan vara fördelaktigt i en föränderlig miljö.

Södras satsning på KL-trä och kombinatsvärdet i Värö

För att kunna vara med och driva utvecklingen av träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin valde Södra att satsa på produktion av KL-trä i Väröbacka, vilket är en strategiskt vald placering för dess närhet till flera tillväxtregioner i Norden, men även för logistik till internationella marknader via hamnen i Varberg eller via järnvägsspår in på kombinatet. Anläggningen samlokaliseras med Södras sågverk och massabruk för enkel tillgång till råvara, grön energi och färdig infrastruktur.

Massabruket vid kombinatet i Väröbacka är ett av väldens största och producerar 760.000 ton massa, vilket även ger 1,6 TWh energi och drivmedel. Kombinatet har även Sveriges största sågverk med en produktionskapacitet på 600.000 kubikmeter sågad vara. Det ger även 25.000 ton pellets. Produktionskapaciteten på KL-trä är cirka 80–100 000 kubikmeter. Vi strävar efter att maximera värdet genom att nyttja alla delar av trädet.

Vårt upptagningsområde för råvara till sågverket vid kombinatet i Väröbacka är lokalt och har en radie med 10 mil. Möjligheten att kunna använda den gröna energin vi producerar innebär att vår tillverkning av KL-trä är helt fossilfri.

För att sammanfatta så är Södras värdekedja, från familjeskogsbruk till färdig produkt, och det strategiska tankesättet kärnan för att kunna leverera marknadens mest klimatsmarta KL-trä. 

Frågor? Kontakta oss gärna: 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem, Om Södra

Relaterat innehåll

Nyhet

Ämnen: Byggsystem, Om Södra

Publicerad:

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona
Drönarbild över Värökombinatet med sågverk, KL-träfabrik och massabruk
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.