phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Tänk Trä Planera i trä

Ha full kontroll över planeringen

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona
För byggherren och andra beslutsfattare är planeringen av projektet av stor vikt. Att välja trä som material ger dig flera projekteringsfördelar: det ger bättre kontroll, det sparar tid och är ekonomiskt fördelaktigt.

Att bygga i trä ger fördelar genom hela processen

  • Materialvalet ger flexibilitet och enkelhet, vilket underlättar det arkitektoniska arbetet och skapar möjlighet för nytänkande. Samtidigt som trä tar oss tillbaka till vårt traditionella byggande. 

  • Montaget på arbetsplatsen förenklas, vilket sparar tid och resurser. Detta tack vare prefabricering av kundanpassade större massiva träelement.

  • Närheten till våra medlemmars skogar och byggelementens lätta vikt gör att vi kan minska transporterna. 

  • Kontrollen ökar tack vare att logistik, montage och installation planeras noggrant i förväg. 

Vi säkerställer att du redan från början arbetar med genomförbara idéer

Ett bollplank med erfarenhet

Med erfarenhet av träprodukter, konstruktion, byggkrav och tillverkning kan vi vara ett bra bollplank för dig, från första utkastet fram till byggnationsklart projekt. I ett byggprojekt är vårt bidrag ofta som mest värdefullt tidigt i processen. Vi uppskattar en bra dialog med byggherrar och arkitekter, där vi kan dela vår kunskap om byggnation i trä och beskriva materialets möjligheter och begränsningar.

Säkerställer en smidig process

Tillsammans med våra partners kommer vi säkerställa att projektet löper smidigt hela vägen. Ibland kanske du bara behöver en andra åsikt och då kan vi agera som en oberoende part och gå igenom relevanta dokument och göra en bedömning. Vi kan också identifiera områden där kostnader kan kapas genom att göra mindre förändringar. Vårt stöd säkerställer också att du redan från början arbetar med idéer som är praktiskt genomförbara.

3D-bilder i byggprojektet Kilströmskaj i Karlskrona Södra Building Systems

Kilströmskaj, där skog och hav möts

Ett projekt som lyfter fram storskaligt byggande av flervåningshus i trä. Projektet består av ett sexvåningshus och två fyravåningshus som under 2020 uppfördes i tre etapper.

Södra levererade korslimmat trä, (KL-trä) som skapar stabila och hållbara husstommar bestående av förberedda byggelement med urfrästa installationsdragningar, för att bidra till ett snabbare och enklare montage. KL-trä har en hög bärförmåga i förhållande till sin vikt, vilket bidrar till färre transporter från produktion ut till byggarbetsplatsen.

Läs mer om vårt projekt Kilströmskaj 

Stora utvecklingsmöjligheter  

Ökat marknadsintresse

I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på nästan 15 procent och intresset växer. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus och stora hallar numera byggs med trästomme. Trä är ett förnybart byggnationsmaterialet vilket väcker intresse även hos allmänheten. 

En konstant utveckling

Byggmetoden med korslimmat trä är ung och det finns fortfarande mycket som kan utvecklas för att byggprocessen ska bli effektivare. Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Trästommar ger tydliga fördelar jämfört med annat byggande – det blir mer kostnadseffektivt, projekten går snabbare, det är säkert och betydligt mindre miljöbelastande.

Redo för innovation

För oss på Södra råder det inga tvivel om att korslimmat trä blir ett allt naturligare val för att skapa höga byggnader. För att möta den växande efterfrågan gör vi stora investeringar i produktionskapacitet, forskning och utveckling. Vi är alltid öppna för samarbeten för att utforska nya idéer och projekt som kan bredda användningen och förbättra funktionerna i korslimmat trä.                                           

Tydlig dokumentation lagrar kunskap åt dig

Vi har certifikat och dokumentation för ett flertal produkter och processer. Vi sammanställer relevanta ritningar, tekniska data, certifikat, produktegenskaper och information som kan vara användbar i projektet, så att du enkelt ska kunna hitta informationen du behöver. Om du behöver ytterligare fakta kan vi alltid hjälpa dig med underlag.

Ta del av våra dokument 

Skog utanför Åled i södra Halland.

Hållbarhet - hela vägen 

Få saker är mer naturliga än produkter från svensk skog. Vi är en av Europas största leverantörer av trä för byggnation och nästan all vår råvara kommer från våra ägares svenska skogar. Dessa skogar har gått i arv och brukats i generationer, med stor omsorg och respekt för naturen. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk planterar vi minst tre nya träd för varje som vi skördar. 

Läs mer om vår hållbara produktion 

 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.