phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Våra produkter Fasader

En fasad som åldras med elegans

Designhus i trä
Många olika krav kan ställas på en fasad, exempelvis om det ska bli en miljöbyggnad eller om den behöver uppfylla särskilda brandkrav. Södras projektavdelning har hög produktkunskap och lång erfarenhet av många olika typer av träfasader, med vår kompetens kan vi göra verklighet av dina idéer.

Högkvalitativa och kundanpassade fasadlösningar 

Vi kan lösa de flesta av dina utmaningar, inom ramarna för vad som är certifierat och godkänt i BBR. Tillsammans med våra erfarna samarbetspartners levererar vi högkvalitativa och kundanpassade lösningar. Vi tar hand om hyvling och efterbehandling samt transport av din skräddarsydda beställning direkt till byggarbetsplatsen. Vi har ett brett utbud av beklädnader främst anpassade för exteriört med även interiört bruk, som exempelvis kan levereras målade, exaktkapade och värmebehandlade. Vi kan också tillhandahålla speciella träslag så som cederträ och alla fasader kan fås brandskyddsbehandlade. 

Med vårt erbjudande av lösningar och behandlingar förenklar och förstärker vi träprodukten för varje unikt behov. 

Våra träfasader 

Florahuset är beklätt med fasad av Projects. Ceder brandimpregnerad

Panel - Ceder

Cederträ är ett omtyckt och vackert träslag som är vädertåligt, formstabilt och har ett naturligt rötskydd. Goda egenskaper som gör att man kan avstå från att ytbehandla cederträ och låta det åldras med elegans. 

Panel i cederträ passar både som ståenede och liggande, dess rödbruna ton ger ett vackert arkitektoniskt och effektfullt inslag som man lägger märke till. Profil och längd erbjuds på efterfrågan.  

Cederspån / shingels på domen för Universeum

Träspån - Ceder 

Spån av cederträ passar bra för beklädnad av ytterväggar och tak. Erbjuder en flexibilitet i skapandet för byggnader med unika former. 

Läs mer om vårt cederträ
 • Minimalt underhåll

När du väljer ceder behöver du endast ge träet ett minimum av underhåll. Cederträ är nämligen ytterst motståndskraftigt mot nedbrytning förorsakad av röta, svamp, solljus och insektsangrepp. Förklaringen ligger i träets naturligt höga innehåll av thujaplicin som förutom att ge cederträ sin karaktäristiska doft även är ett naturligt ämne med bevarande och skyddande egenskaper.

 • Cederträ behåller sin form

Det är inte bara cederträets minimala behov av underhåll som gör det till ett attraktivt val av träslag. Cederträ har även en enastående förmåga att behålla sin form. Även vid stora ändringar när det gäller fuktinnehåll förändrar sig ceder avsevärt mindre än exempelvis furu och gran.

 • Ceder till alla slags bygguppdrag

Cederträ lyfter byggprojektet till nya höjder som inget annat träslag. Den vackra, djupa glöden i cederträet signalerar exklusivitet, kvalitet och god smak. Du kan använda ceder till alla tänkbara ändamål – oavsett om det gäller för privata eller offentliga byggprojekt.

 • Svartmögel

Svartmögel (eller ytmögel som det ibland också kallas) beror oftast på kringliggande orsaker så som luftföroreningar, skuggiga partier, fuktig omgivning m.m. Detta är inget som är unikt för ceder utan kan uppkomma på de flesta material. Om en yta skulle bli angripen bör den tvättas av med ett milt rengöringsmedel för att undvika att kluster/ansamlingar bildas. Vanligast (när det gäller trä) är att svartmögel angriper obehandlat trä som lämnats för att gråna, med tiden härdar ytan vilket gör det svårare för svartmöglet att fastna.

Fasadbilder Södra Building Systems

Panel - Sibirisk lärk 

En lättarbetad panel som genom långsam tillväxt ger styrka. Produkten har en fantastik motståndskraft mot rötskador och naturlig nedbrytning. De goda produktegenskaperna gör denna typ av sibiriskt lärkträ till ett bra och miljöriktigt val av virke för de flesta användningsområden utomhus. Sibiriskt lärkträ är lätt att arbeta med eftersom det endast innehåller sin egen naturliga impregnering och därför inte fordrar särskild avfallshantering när man ska göra sig av med exempelvis spill eller spån. Södra kan leverera FSC® certifierat lärkträ. 

Läs mer om vår sibiriska lärk
 • Sibirisk lärk av finaste kvalitet

En av de mest positivt värderade egenskaperna hos sibiriskt lärkträ är träslagets fantastiska motståndskraft mot rötskador och naturlig nedbrytning. Med sibirisk lärk från Södra får du ett lärkträ av absolut högsta kvalitet. Vårt lärkvirke kommer från området kring floden Jenisej i Sibirien, cirka 6 000 kilometer öster om Sverige, där råvirket noggrant väljs ut av kunnigt skogsfolk inom skogsnäringen som vet vad förstklassigt trävirke för sågverksindustrin är. Det sågade lärkträet transporteras med godståg till Sankt Petersburg varifrån det sedan skickas direkt till Sverige.

 • Lärkträ är motståndskraftigt mot rötangrepp och nedbrytning

Sibiriskt lärkträ innehåller stora mängder av harts och garvsyra (cirka 20 %). Detta kombinerat med träets höga ålder och virkets täthet ger sibiriskt lärkträ enastående egenskaper, såsom motståndskraftighet mot rötangrepp och naturlig nedbrytning. Trätätheten (densiteten) hos sibiriskt lärkträ ligger på cirka 700–750 kg per kubikmeter.

 • Långsam tillväxt ger styrka

Sibiriskt lärkträ är vanligtvis mellan 120 och 200 år gammalt när det fälls och omkring 30–40 meter högt. Träet har en diameter på 0,5–1,0 meter vid rotändan och har en typisk cylindrisk form med högt sittande krona. Sibiriskt lärkträ har haft en lång tillväxtperiod och är därför både mycket starkare och mer massivt än andra träslag.

 • Vi kan leverera FSC certifierat lärkträ

Södra kan leverera FSC® certifierat lärkträ. Kontakta vårt säljteam och få mer information kring de olika möjligheterna. En mycket karakteristisk egenskap för just denna typ av lärkträ är att kärnandelen i det enskilda träet ofta ligger på 80 % eller mer.

 • Sibirisk lärk med många fördelar

Sibiriskt lärkträ är miljövänligt och självimpregnerat. De goda produktegenskaperna gör denna typ av sibiriskt lärkträ till ett bra och miljöriktigt val av trävirke för de flesta användningsområden utomhus. Sibiriskt lärkträ är lätt att arbeta med eftersom det endast innehåller sin egen naturliga impregnering och därför inte fordrar särskild avfallshantering när man ska göra sig av med exempelvis spill eller spån. Nedtagna brädor av lärkträ kan vid avfallshantering även sorteras som normalt brännbart avfall. 

 • Svartmögel

Svartmögel (eller ytmögel som det ibland också kallas) beror oftast på kringliggande orsaker så som luftföroreningar, skuggiga partier, fuktig omgivning m.m. Detta är inget som är unikt för sibirisk lärk utan kan uppkomma på de flesta material. Om en yta skulle bli angripen bör den tvättas av med ett milt rengöringsmedel för att undvika att kluster/ansamlingar bildas. Vanligast (när det gäller trä) är att svartmögel angriper obehandlat trä som lämnats för att gråna, med tiden härdar ytan vilket gör det svårare för svartmöglet att fastna.

Fasadbilder Södra Building Systems

Panel - Limträ

De breda, vackra limträpanelerna från Södra är ett mycket flexibelt och mångsidigt arkitektoniskt material som du kan använda på ett oändligt antal sätt för att ge ditt bygge ett vackert utseende. Varje panel är 270 mm bred och tillverkad av 10 sammansatta lameller. De utomordentligt breda panelerna ger din fasad ett distinkt och okonventionellt utseende, och tack vare att panelerna är så breda kan du snabbt täcka relativt stora områden. 

Läs mer om vår limträpanel
 • Du sparar tid material och pengar

Södras limträpaneler är lätta och snabba att montera. De är försedda med ändspont vilket minskar spillet och gör så att du kan montera panelerna kontinuerligt. Tack vare snabb montering och lite spill sparar du både tid och pengar.

 • Vi har handsorterat det bästa för dig 

Vi hjälper dig att minska tid och utgifter, men det betyder inte att vi har sparat på kvaliteten. Varje trälamell är noggrant sorterad innan den används för att göra limträpanel. På det sättet är du säker på att din träbeklädnad är av samma höga kvalitet – oavsett hur många kvadratmeter du ska bekläda. 

 • Formstabila paneler - också vackra efter många år 

Limträpaneler från Södra ser lika vackra ut år efter år eftersom de är extremt formstabila. Du kommer att ha en enhetlig och hållbar träbeklädnad som behåller sin form under hela året. 

 • Du kan klara dig med endast en ytbehandling

Om du önskar kan du få dina limträpaneler levererade med en grund- och mellanstrykning i valfri NCS S kulör efter eget val. Då behöver du bara ge dem en enkel slutstrykning efter montering. Även här sparar du tid, arbete och pengar.

Frontwood, tre-skiktskiva för fasad

Frontwood - Massivträskiva 

Frontwood är en massivträskiva i tre skikt bestående av gran med en bredd av användningsmöjligheter för utvändigt och invändigt bruk. Skivan ger ett naturligt, rent och snyggt uttryck, samt kan ytbehandlas efter förfrågan.  

Våra behandlingar 

Projekt Vallastaden Brandimpregnerad fasad

Vallastaden project with a fire impregnated facade

Värmebehandlat trä

En panel som är ytterst formstabil och väderbeständig. Med värmebehandlat trä från Södra slipper man problem med formförändringar i virket. Träet påverkas inte av de temperaturförändringar som normalt får det att svälla eller krympa. Därför lämpar sig denna produkt bra för de ytor som utsätts för väderpåverkan, så som fasader, altaner och terrasser.

Läs mer om vårt värmebehandlade trä
 • Träet bevarar sin formstabilitet

Det är träets naturliga fuktinnehåll som normalt gör att det uppstår formförändringar i virke och träprodukter när temperaturen utanför växelvis stiger respektive faller. Med värmebehandlat trä från Södra slipper man detta problem, eftersom träets restfuktighet är helt nere på cirka 4%. Träet påverkas därför inte av de temperaturförändringar som normalt får det att svälla eller krympa. Värmebehandlat trä är ytterst formstabilt, vilket är en stor fördel.

 • Fasader, altaner, terrasser och bastu

Fasader, altaner och terrasser är utsatta för väderpåverkan som kan bryta ner träet eller få det att ändra form. Värmebehandlat trä är därför ett självklart val för sådana byggprojekt. Ett ställe där trä verkligen får visa vad det klarar av, är i en bastu, där temperaturen kan svänga från ganska få grader (ouppvärmt) till 80 grader eller mer. Värmebehandlat trä från Södra kan utan problem klara dessa konstanta temperaturväxlingar utan att på något sätt förlora sin form.

 • Värmebehandlat trä kan även brandimpregneras

Om du ska använda värmebehandlat trä till byggprojekt där föreskrifterna kräver brandhämmande trä, kan du använda värmebehandlat trä med Södras brandimpregnering. Brandimpregneringen är icke hygroskopisk (icke saltbaserat) och har därför ingen förmåga att ta upp och avge fukt. Du undviker därmed problem med röta, mögel och saltutfällning.

 • Svartmögel

Svartmögel (eller ytmögel som det ibland också kallas) beror oftast på kringliggande orsaker så som luftföroreningar, skuggiga partier, fuktig omgivning med mera. Detta är inget som är unikt för värmebehandlat trä utan kan uppkomma på de flesta material. Om en yta skulle bli angripen bör den tvättas av med ett milt rengöringsmedel för att undvika att kluster/ansamlingar bildas. Vanligast (när det gäller trä) är att svartmögel angriper obehandlat trä som lämnats för att gråna, med tiden härdar ytan vilket gör det svårare för svartmöglet att fastna.

Kulturtorget i Märsta

Brandimpregnerat trä 

Med Södras brandimpregnering C260 gör vi det möjligt att vara kreativa i dina byggnadsprojekt. 

C260 trä kan lösa varje bygguppgift där brandrisken med obehandlat trä annars skulle sätta hinder i vägen. Södras brandimpregnerade trävaruprodukter banar väg för en helt ny värld med spännande, okonventionella och kreativa lösningar, både när det gäller fasad och interiör.

Läs mer om vårt C260 trä
 • En fråga om liv

Trä är ett av det vackraste och mest allsidiga byggmaterial som finns. Det tillför varje byggprojekt liv på ett sätt som inget annat material har förmåga till. Den enda begränsande faktorn med trä är brandrisken. Denna begränsning har Södra upphävt med sitt C260 trä. Det passar därför perfekt för flerbostadshus, kontorsbyggnader, hotell, skolor och andra platser, som huserar många människor under samma tak.

 • C260 - förlänger antändningstiden

C260 innehåller den särskilda impregneringsvätska som utvecklar koldioxid när den kommer i kontakt med en värmekälla. C260 kväver elden som en brandskumsläckare. Det är denna egenskap som gör C260 till det absolut rätta valet när estetik och säkerhet skall förenas till en högre helhet.

 • Därför är brandimpregnerat trä det rätta valet

Det finns kanske mer prisvärda varianter av brandskyddad träbeklädnad på marknaden där man endast har ytbehandlat träet med en brandhämmande vätska. Denna lösning är inte tillnärmelsevis så säker som trä som är impregnerat med brandhämmande medel. Ett brandhämmande ytskikt slits med tiden nämligen ner av väder och vind. Dessutom är det opraktiskt när man kortar av brädorna eller på annat sätt måste kapa eller såga dem och de obehandlade ytorna blottas och träet mister sin brandhämmande effekt på det aktuella stället.

Jackproppen flerbostadshus Midsommarkransen Stockholm

Signatibehandlat trä

Signati är en unik vattenbaserad infärgning där god inträngningsförmåga kombineras med ett väderbeständigt mineralförstärkt ytskikt. Denna förstärkning ger klibbfrihet, förbättring av kulör, hårdhet och nötstyrka, samt ger bra smutsavvisande effekter. 

Våra projekt 

Florahuset är beklätt med fasad av Projects. Ceder brandimpregnerad

Projekt
Flerbostadshus Florahuset, Midsommarkransen i Stockholm 

Arkitekt
Belatchew Arkitekter

Byggår
2020

Omfattning
Cederpanel brandimpregnerad

Fasadbilder Södra Building Systems

Projekt
Flerbostadshus Illustrationen 6, Vallastaden i Linköping

Arkitekt
A-arkitekter

Byggår
2017

Omfattning
Sibirisklärk, brandimpregnerad och exaktkapad

Innergård Ciselören Eksjö

Projekt
Bostadskvarteret Ciselören, i Eksjö

Arkitekt
Arkitektbolaget

Byggår
2020

Omfattning
Granpanel och special 

Läs mer om projektet

Jackproppen flerbostadshus Midsommarkransen Stockholm

Projekt
Bostadshus Jackproppen, Djurgården i Stockholm 

Arkitekt
Kjellander Sjöberg Arkitektkontor 

Byggår
2020

Omfattning
Värmebehandlad, Signatibehandlad grå och till hälften brandimpregnerad.

Kulturtorget i Märsta

Projekt
Flerbostadshus Kulturtorget, i Märsta 

Arkitekt
Fokus Arkitektbyrå

Byggår
2019

Omfattning
Panel värmebehandlad och brandimpregnerad

Fasadbilder Södra Building Systems

Projekt
Bostadskvarteret Lunden, i Eksjö 

Arkitekt
Arkitekthuset

Byggår
2017

Omfattning
Limträpanel i gran, brandimpregnerad, målad och exaktkapad

Fasadbilder Södra Building Systems

Projekt
Flerbostadshus Rindöbrygga, i Stockholms skärgård 

Arkitekt
Sandell Sandberg

Byggår
2017

Omfattning
Sibirisk lärk 

Fasadbilder Södra Building Systems

Projekt
Flerbostadshus Sjöhusen, i Nacka 

Arkitekt
Sandell Sandberg

Byggår
2016

Omfattning
Cederträ, exaktkapad och brandimpregnerad fasadpanel

Villor byggda med stomme i KL-trä och klädda med cederspånsfasad. Interiört synligt KL-trä. 
Källsprångsvägen i Viskafors.

Projekt
Ekologiska hyresvillor, Källsprångsvägen i Viskafors

Projektutvecklare & byggaktör 
Viskarforshem AB 

Arkitekt
Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB

Byggår
2020/2021

Omfattning
Stomme i korslimmat trä, fasad i cederträ 

Lidl Visby

Projekt
Lidlbutik, på Gotland

Arkitekt
LINK Arkitektur

Byggår
2020

Omfattning
Fasad - Exaktkapad Sioo-behandlad limträpanel

Läs mer om projektet 

Interiörpanel på Bontop projekt från Projects

Projekt
BonTop, innergård för ett 55+ boende i Mölnlycke 

Arkitekt
Kanozi

Byggår
2022

Omfattning 
Panel i gran och värmebehandlad furu, brandimpregnerad och laserad i två olika kulörer.

Minnesbergskolan i Arvika, fasad levererad av Projects

Projekt
Minnessbergskolan, Arvika  

Arkitekt
Brunnberg och Forshed arkitektkontor

Byggår
2020

Omfattning
Innerpanel infärgad med grön Signati. Fasad värmebehandlad och brandimpregnerad. 

Tydlig dokumentation lagrar kunskap åt dig

Vi har certifikat och dokumentation för ett flertal produkter och processer. Vi sammanställer relevanta ritningar, tekniska data, certifikat, produktegenskaper och information som kan vara användbar i projektet, så att du enkelt ska kunna hitta informationen du behöver. Om du behöver ytterligare fakta kan vi alltid hjälpa dig med underlag.

Ta del av våra dokument 

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.