phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Södras trästomme tar form vid Arvid Nordquists unika projekt

Södras trästomme tar form vid Arvid Nordquists unika projekt

Södras trästomme tar form vid Arvid Nordqvists unika projekt

Södras trästomme reser sig nu i Järfälla där Arvid Nordquist bygger nytt innovativt kafferosteri. Det blir en hållbar byggnad med trä i omkring 70 procent av fastighetens stomme. Där korslimmat trä (KL-trä), limträ och stål kombineras. Byggnaden byggs i enlighet med Miljöbyggnad Silver och är ett unikt projekt då det blir Sveriges första och ett av få rosteri i världen byggt i trä.

Södras trästomme tar form vid Arvid Nordqvists unika projekt

Arvid Nordquist bygger med visionen om ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och en trevlig arbetsmiljö för både rosteri- och kontorsanställda.  

Södra har tillsammans med RO-gruppen som byggentreprenör tecknat avtal på att leverera KL-trä och limträ till byggnaden, samt infästningar och andra kompletterande produkter för att skapa en enkel och hållbar konstruktion. Fastighetsbolaget Sagax står som byggherre för projektet och Eppens Arkitektur har utformat såväl kontors- som produktionsbyggnad. 

– Byggnationen kan effektiviseras genom att träelementen skapas i vår fabriksmiljö i Varberg och fraktas till byggplatsen där de sätts samman som stomme med stor precision, vilket kortar byggtiden på själva byggplatsen, säger Marie Olovsdotter projektledare vid Södra Building Systems. 

Att använda huvudsakligen trä till byggnationen av det nya rosteriet och kontoret är en klimatsmart lösning som minskar koldioxidutsläppen kopplade till bygget väsentligt, då kollagringsfunktionen kvarstår även då träet sitter i byggnaden. Sammantaget består stommen till rosteriet och produktionsanläggningen till 70 procent av trä och kontorets stomme kommer bestå till hela 90 procent av trä.   

– Att bygga detta projekt i så pass stor andel trä är spännande det ger både nya möjligheter och utmaningar i såväl projektering som konstruktion. Det vi ser som mest positivt är att det är ett mer klimatvänligt alternativ än stål och betong. Det mest utmanande som vi ser är att skydda stommen mot fukt, säger Tomas Holmér från RO-gruppen.     

KL-trä och limträ är två typer av träkonstruktioner som används som stomme i byggnader. De har hög hållfasthet och styvhet i förhållande till sin låga vikt, vilket gör dem lämpliga för stabilisering av byggnaden och för att klara stora spännvidder. Samtidigt är de formstabila och enklare att bearbeta än betong eller stål, vilket ger större flexibilitet och designmöjligheter. Träet som naturligt material ger också en behaglig miljö att vistas i.   

– Det är fantastiskt att följa hur vårt nya rosteri växer fram och sedan att få flytta in i en byggnad som speglar vårt hållbarhetsarbete och fokus på att minska klimatutsläppen. Som familjeföretag i flera generationer bygger vi för framtiden, då känns det fint att det sitter trä från svenska skogar i stomme och väggar. Det kommer bidra till en positiv arbetsmiljö och skapa en ytterligare årsring till Arvid Nordquist som företag, säger Erica Bertilsson Hållbarhetsdirektör vid Arvid Nordquist.     

Frågor? Tveka inte på att kontakta oss: 

Miljöbyggnad Silver  

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna. Certifieringen mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part. Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader, det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav - bland annat måste energiförbrukning, solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.