phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Positiva hälsoeffekter med trä

Positiva hälsoeffekter med trä

Lagerkransen Lund med korslimmat trä från Södra

Trä är ett levande material som bidrar till positiva effekter för vår hälsa. Det finns ett flertal studier som visar på många olika hälsoeffekter synligt trä i olika miljöer har på oss människor. Många av de hälsoeffekter synligt trä ger kan kopplas till välbefinnandet man känner när man är ute i skogen. I en tid då vi spenderar allt mer tid inomhus behöver vi ta med en del av naturen in.

Idag byggs det allt fler skolor i trä och det finns flera studier som visar på ökat välbefinnande i trämiljöer, både lärare och elever vittnar om att de mår bättre i miljöer med synligt trä. Några av de mest påtagliga hälsofördelarna som framkommit i de olika studierna är bättre koncentrationsförmåga och mindre sjukfrånvaro. En studie visade att elever som undervisas i byggnader av trä hade betydligt lägre stressnivåer, blodtryck och hjärtfrekvens i jämförelse med de som undervisades i en skolmiljö utan synligt trä. Eleverna blev också mer kreativa och produktiva. I en annan studie jämfördes läranderesultat efter att ha implementerat designelement i trä. Man kunde konstatera att den genomsnittliga poängökningen på prov var 3,3 gånger högre i det klassrum där man hade integrerat trämaterial och grönska.  

Även fler sjukhus byggs i trä eller väljer att ta in designelement i trä. En studie från Linköpings universitet om träets inverkan på fysiskt och psykologiskt välbefinnande visade att patienters återhämtning i sjukhusmiljö går snabbare i en miljö med synligt trä. Det gav en trivsammare miljö och hade en lugnande effekt på patienter. Inomhusklimatet är viktigt för människan, det ska vara behagligt att vistas i, vilket är något en träbyggnad bidrar till då den andas. Byggnaden kan själv reglera luftfuktigheten beroende på om det är varmt eller kallt ute då det är ett levande material.  

Ytterligare forskning på ämnet genomförs och vid Minnesbergskolan i Arvika, som är byggd i trä, hoppas man kunna bidra med kunskap och ökad kompetens kring hur den fysiska miljön påverkar hälsa och välmående. 

Minnesbergsskolan 

Minnesbergsskolan i Arvika är en nybyggd skola med plats för 900 högstadieelever. Skolbyggnaden i trä knyter an till den starka träbyggnadstraditionen som finns i hela Värmland. Fasaden, exteriört och beklädnaden interiört, blev i trä från Södra. Exteriört en brandimpregnerad, värmebehandlad fasad med grön Signati. Interiört en värmebehandlad och brandimpregnerad beklädnad som målades med anpassade väggfärger. Ett val som man tycker bidrog till en tryggare känsla inomhus samtidigt som det var ett bra miljömässigt val.

Möt framtiden tillsammans med oss 

Vår projektavdelning är inte så skrytsamma av sig - men vi vet att de hittills inte stött på en miljö där trä inte har kunnat integreras eller någon arkitektritning som varit omöjlig att förverkla. Vi vet med andra ord att ditt projekt kommer att vara i goda händer. 

Kontakta oss här

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem

Nyhet

Ämnen: Byggsystem

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.