phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Korslimmat trä minskar klimatpåverkan kraftigt i byggprojekt med höga hållbarhetsambitioner

Korslimmat trä minskar klimatpåverkan kraftigt i byggprojekt med höga hållbarhetsambitioner

Lagerkransen och Hoppet

Södras stomlösning med korslimmat trä bidrar till att minska klimatpåverkan med nästan 80 procent i två uppmärksammande projekt med höga hållbarhetsambitioner, nämligen förskolan Hoppet i Göteborg och bostadsprojektet Lagerkransen i Lund. Förskolan har som mål att bli helt fossilfri och Lagerkransen strävar efter certifiering Miljöbyggnad Guld.

Trä är det enda förnybara materialet för att bygga högt. Stommen i en byggnad har normalt störst klimatpåverkan. Jämfört med en betongstomme kan en stomme av trä sänka klimatpåverkan med över 45 procent beroende på val av träsystem och tillverkare. 

Södras nypublicerade EPD, visar att denna siffra kan minskas ytterligare med hjälp korslimmat trä från Södra. Korslimmat trä från Södra ger ett klimatavtryck på 34 kilogram koldioxidekvivalenter* per kubikmeter, vilket motsvarar en minskning av klimatpåverkan med upp till 80 procent jämfört med en vanlig betongstomme, beroende på hur mycket korslimmat trä som används. Det är en siffra som få andra produkter i världen kan mäta sig med inom byggnation. 

Södras korslimmade trä är en del av två pågående byggprojekt med höga hållbarhetsambitioner. Förskolan Hoppet i Göteborg är det ena. Målet där är att bygga så fossilfritt som möjligt och de första klimatberäkningarna visar att man lyckats minska klimatpåverkan för de stora byggdelarna med cirka 70 procent jämfört med byggnation av en likvärdig förskola. Som del av stommen valdes korslimmat trä från Södra, lokalt producerad i Värö med råvara från våra ägares skogar i södra Sverige.  

- Vi har inriktat oss på olika träbaserade lösningar, som har jämförts och som ska leva upp till våra tekniska krav. För att beräkna klimatpåverkan har vi arbetat med den data vi haft tillgänglig, och vi efterfrågar EPD:er. När vi valt vår lösning har vi vägt in olika faktorer, så som byggbarhet, kostnad och klimatpåverkan. Det är en helhet av detta som har avgjort valet av vår lösning. Med de lösningar vi valt har vi lyckats minska klimatpåverkan med cirka 70 procent för de stora byggdelarna och stomlösningen har minskat påverkan med cirka 80 procent, säger Elsa Fahlén, Innovationsledare Lokalförvaltningen Göteborgs stad. 

Även flerbostadshuset Lagerkransen i Lund byggs med stomme av korslimmat trä från Södra och målet är att nå certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.  

Södra och Wästbygg driver ett gemensamt utvecklingsprojekt där man vill man visa på de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelarna som är förknippade med byggande i massivträ. Genom att kombinera Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning med Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation, är målet att skapa en plattform för en framtida klimatsmart byggproduktion. 

Wästbygg håller på med den preliminära ansökningen gällande Miljöbyggnad Guld till Sweden Green Building Council och det ser positivt ut. 

- Helt säkra kan vi dock inte vara förrän verifieringen av certifieringen görs på faktiska värden två år efter färdigställandet, det vill säga våren 2024, säger Malin Rosenberg som är certifieringssamordnare för projektet. 

Det som återstår i den preliminära ansökan är en detaljerad klimatberäkning på stommen och grunden. Denna beräkning utgår från den miljövarudeklaration, EPD, som leverantörerna ska lämna och som omfattar klimatavtrycket för hela kedjan; råvara, förädling, transporter, produktion och rivning.  

- Den bärande stommen till Lagerkransen levereras av Södra, som helt nyligen har kunnat redovisa en EPD med marknadens förmodligen lägsta klimatavtryck, vilket givetvis bidrar i vårt projekt. Men det finns ytterligare delar, till exempel betongplattan och armering, där arbetet med att samla in EPDer ännu pågår, säger Malin Rosenberg.

Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra, tycker det är otroligt roligt att nu få se resultatet av Södras korslimmade trä i förhållande till klimatpåverkan i olika projekt.

-På Södra arbetar vi med ett hållbart skogsbruk och bedriver en fossilfri produktion. Det är just de här faktorerna tillsammans med en samlokaliserad verksamhet, där vi kan nyttja vår egen energi och effektivisera logistiken som gör att vårt korslimmade trä har en EPD som visar så pass låg klimatpåverkan. Att vi även kan erbjuda fossilfri transport ut till projekten ger ett ökat värde, likväl som att vi har våra ägares skogar främst i södra Sverige, vilket ger kunden en närproducerad råvara, säger Urban Blomster.   

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem, Södra Building System

Nyhet

Ämnen: Byggsystem, Södra Building System

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.