phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Nyheter Resning av KL-stomme vid Förskolan Hoppet

Stomresning vid förskolan Hoppet

Byggarbetsplats leverans av KL-trä villa i Båstad

Efter en imponerade montageprocess står nu Södras korslimmade trä som en del av stommen vid innovationsprojektet förskolan Hoppet i Göteborg. Förskolan har som mål att bli helt fossilfri och där är Södras byggelement i korslimmat trä en viktig del för att uppfylla målet. Byggprojektet har 70 procent lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt.

Förskolan Hoppet är ett unikt projekt där alla inblandade har vridit och vänt på alla delar för att nå ett så klimatneutralt projekt som möjligt. Hållbarhetsmålen är ambitiösa och har gjort att man når en reduktion i klimatpåverkan om cirka 70 procent för de stora byggdelarna jämfört med en nybyggd och jämförbar förskola i Göteborg. Som del av stommen valdes korslimmat trä från Södra, lokalt producerade i Värö med råvara från svenska skogar. 

Platschef vid byggnationen, Martin Andersson från RA Bygg är imponerad av montageprocessen för korslimmat trä.

- Jag tycker att det har fungerat smidigt då endast några mindre anpassningar har behövt göras. Tidsplanen för stomresningen går enligt plan trots vissa väderutmaningar med hård vind och regn, vilket förhindrat lyft av bjälklag som planerat. Vid detta tillfälle har istället tid och fokus lagts på skruvning, vilket sparar tid från en annars senare process, säger Martin. Han tillägger även att det varit mycket värdefullt att ha med en erfaren montageledare på plats under byggnationen.

Montageledare Joakim Bolteus från Massiva Trähus har stor erfarenhet av träbyggnation.

-En av de positiva faktorerna han lyfter med trämontage är att det är ett lätt material i förhållande till spännvidd, vilket ger färre transporter. Logistiskt kan det annars vara svårt att hitta goda lösningar för byggarbetsplatser, så det är bättre desto färre transporter som behövs. Det är också enkelt att lasta av och hantera panelerna på plats, i detta fall används ett mellanlager.

Joakim påpekar även att den lätta vikten ger fördelar vid lyft med kranbilen, då det ger kapacitet att lyfta paneler med större räckvidd än jämförelsevis med betongblock som är mycket tyngre. Vid detta bygge hade man antagligen inte klarat räckvidden med befintlig kran om delarna varit tyngre. Att delarna inte väger så mycket gör också att de kan sättas ner snabbt på sin ganska precisa position, därefter lossar kranen som kan hämta nästa del medan justeringar av nedsatt panel sker med mänsklig kraft.

Projektledare Stefan Eierborg vid Södra Building Systems tycker att det är ett spännande projekt att få vara del av och känner stolthet över att vårt korslimmade trä nu står på plats som stomme för en byggnad med så pass låg klimatpåverkan.  

KL-trä förskolan Hoppet KL-trä förskolan Hoppet KL-trä förskolan Hoppet  
Bilder från stomresning vid förskolan Hoppet. 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Byggsystem, KL-Trä, Södra Building System

Nyhet

Ämnen: Byggsystem, KL-Trä, Södra Building System

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.