phone local_post_office
Byggsystem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Byggsystem Våra projekt Kilströmskaj Intervju Kim Ahlmalm

Sju frågor till montören Kim Ahlmalm

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona
Kim Ahlmalm är en annorlunda snickare/montör på det sättet att han i princip bara har erfarenhet av att bygga med i trä, både vanliga hus och massivträhus. Kim har arbetat på Fristad bygg i 12 år och det är åtta år sedan han monterade sin första vägg i massivträ, sedan dess har det blivit cirka 4 000 block.

1. Hur är det att arbeta med korslimmat trä?

- Min erfarenhet är att trä är ett otroligt bra material att arbeta med. Byggmetoden är ung och det finns fortfarande mycket som kan utvecklas för att byggprocessen ska bli effektivare. Vi lär oss hela tiden. Jag har testat olika lösningar vid de byggnationer jag har jobbat på och arbetar nu tillsammans med vår konstruktör Adam Kihlberg på Fristad Bygg för att effektivisera metoden.

Vid Kilströmskaj bygger vi ett våningsplan i taget, montage av väggar följs av att vi lyfter in material såsom gips, plywood och fönster. Därefter sätter vi bjälklag för nästa plan på plats. Ett annat sätt att bygga på är att använda hissar eller avlastningstorn för materialet som ska flyttas in. Här får man prova sig fram vad som fungerar bäst.

Hur mycket gips det ska vara är en annan fråga. Här på Kilströmskaj används mycket gips för att uppfylla brandvillkoren. En annan lösning är att utnyttja ett sprinklersystem och då förändras behovet av gips, vilket ibland gör att det går att utesluta gips helt, beroende på byggnadens brandkrav.

Materialet är lättarbetat både vid montage, när saker ska hängas upp, om en vägg behöver flyttas eller om något bli fel. Vi bestämde till exempel i det här projektet att vi skulle öppna upp för en stor dörr, då var det bara att ta fram motorsågen. Det hade varit nästan omöjligt i betong.

Logistiken är en stor fördel, det behövs bara en femtedel så många transporter med korslimmat trä som om vi arbetat med betong. I storstäder med mycket trafik är det här en stor förbättring.

2. Utvecklingsmöjligheter i byggtekniken?

- Som sagt är byggmetoden ung och det börjar nu komma fler industrier som tillverkar massivträ även i Sverige, Södra har till exempel byggt en fabrik i Värö. Nu finns det möjlighet att utveckla denna metod tillsammans med industrin. Jag ser flera möjligheter där industrin skulle kunna ta en större roll, vilket skulle underlätta för oss ute på bygget. Allt som kan göras på fabrik ska göras på fabrik, för att öka effektiviteten.

Idag tejpar vi ändträet ute på byggarbetsplatsen för att träet inte ska suga upp vatten. Det ser jag som ett av de moment som i framtiden skulle kunna göras på fabrik till fördel för fuktaspekterna.

Ett exempel gällande fuktsäkring är att behandla ändträytan för att minimera risken för fukt vilket skapar ett tillfälligt väderskydd. Idag är detta en relativt kostsam och tidskrävande åtgärd. Men med forskning borde man kunna utveckla en metod som gör att blocken är skyddade från fukt från start, så att man slipper arbeta med fuktsäkring på plats.

3. Vilket är det viktigaste momentet för dig som montör i montaget, för att uppnå en effektiv och säker process?

-  Skruvning och andra typer av infästningar är det viktigaste momenten för mig och det moment jag lägger mest tid på. Jag skulle vilja att utvecklingen gick mot färre sorters skruvar samt färre antal och större skruvar, vilket skulle öka effektiviteten.

4. Vilket är det vanligatse misstaget konstruktörer gör??

- Konstruktörer får inte sätta millimetermått på väggarna. Det räcker med att träet har svällt lite grand så passar inte väggarna. Fördelen är då givetvis att det går att rätta till genom att såga. För sex år sedan arbetade jag med ett sexvåningshus och då hade vi luft mellan väggarna för att parera måtten. Det tyckte jag fungerade mycket bra.

5. Varför vill du jobba med korslimmat trä?

- Det går snabbt och ger resultat.

- Det är enklare att montera saker på en trävägg. Köksskåp är till exempel är enligt min erfarenhet mycket lättare och snabbare att montera på en vägg av massivträ än på en betongvägg.

- Det är lätt att ändra om det blir fel.

- Det blir en tyst arbetsplats och man kan prata med sina arbetskamrater. Du får inga vibrationsskador.

- Det känns härligt att arbeta med materialet eftersom det är mer miljövänligt.

- Det väger mindre, vilket gör att man i mellan åt får en enklare grundläggning.

6. Vilken är den vanligaste frågan du får?

- De jag möter undrar mest om brand. Då svarar jag att vanligt trä brinner men det är svårt att få massivträ till att börja brinna. Det är helt enkelt svårt att tända eld på ett massivträblock. En man tog hem avkap från massivträblock till sin panna, men han kunde inte tända eld på det, så han fick slänga det. Dessutom står sig trä väl i brand, det förkolnar men tappar inte bärighet på samma sätt som vissa andra vanliga byggmaterial gör. 

7. Hur ser du på utvecklingen för korslimmat trä?

- Om jag får drömma kommer alla att arbeta med massivträ i framtiden. Jag har bra erfarenheter av att arbeta med massivträ och när vi utvecklat och effektiviserat byggmetoden med att bygga högt i trä, så kommer alla vilja jobba med massivträ i framtiden. Trä är helt enkelt ett fantastiskt material.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig. 

Kontakta oss 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.