phone local_post_office
Massa
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Massa Nyheter Kommentar till tidningen Byggnadsarbetarens artikel

Kommentar till tidningen Byggnadsarbetarens artikel

Södras utbyggnad av massabruket i Värö är en av de största industriella satsningarna i Sverige på senare år och under 2016 var bruket emellanåt Sveriges största byggarbetsplats. Tidningen Byggnadsarbetaren, som ges ut av den fackliga organisationen Byggnadsarbetarförbundet, har pekat ut Värö som ”Årets sämsta bygge”.

Under 2016 har bruket i Värö stundtals varit Sveriges största byggarbetsplats med mer än 3 000 personer på plats. Södra har för utbyggnaden upphandlat ett stort antal leverantörer, däribland Valmet som huvudleverantör för processutrustning och montage och NCC för mark, anläggnings- och byggnadsarbeten. Under åren 2014-2016 har totalt 6,5 miljoner arbetstimmar lagts ned på expansionen av bruket. Under denna tid har totalt 13 olyckor inträffat, varav tyvärr en med dödlig utgång. Det är beklagligt att det under utbyggnaden har inträffat olyckor men under hela projektperioden har arbetsmiljöarbetet bedrivits med högsta prioritet och stort fokus.

Södra har en nollvision för arbetsskador

Södra har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och för att förebygga olyckor vid utbyggnaden av Värö har Södra tillsammans med leverantörerna arbetat med bland annat inrapportering av riskobservationer, tillbud och olyckor samt gjort olika insatser för att belysa riskmoment. Olika delprojekt har haft minst en skyddsrond i veckan och det har funnits en organisation med ett 30-tal personer som enbart jobbat med hälsa och säkerhet.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Massa

Nyhet

Ämnen: Massa

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.