phone local_post_office
Massa
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Massa Produktion Digital rundvandring

Besök våra massafabriker digitalt

Södra Cell Mönsterås
Har du aldrig besökt en massafabrik? Nu kan du enkelt göra ett digitalt studiebesök och lära dig mer om massaproduktion och hur vi skapar gröna restprodukter vid våra fabriker i Värö, Mönsterås och Mörrum. Välkommen till vår digitala rundvandring!

Vi är en av världens största tillverkare av massa och vid våra fabriker tillverkas pappersmassa och textilmassa av träd från våra medlemmars skogar.

Under ditt digitala studiebesök hos oss får du följa trädets väg genom hela processen från tvättning och barkning till färdig pappersmassa. Du får även ta del av hur vi genom vår massaprocess skapar gröna restprodukter. Exempelvis blir ånga el som levereras ut på det allmänna nätet. Andra exempel på restprodukter från vår process är biometanol, tallolja och terpentin.  

Digital rundvandring massabruk
play_circle_outline Visa videon i en popup

Från ved till pappersmassa och energi - följ med på hela resan

Följ med på en spännande upptäcktsfärd genom fabrikens labyrinter och få nya kunskaper om vad träden i våra skogar bidrar med. För framtiden är gjord av träd.

Digital rundvandring massabruk
play_circle_outline Visa videon i en popup

Från ved till flis

Första steget i processen är tvättning och avbarkning. De avbarkade stockarna huggs sedan till flis för vidare transport till fabriken. Varje steg i processen är noga planerad för att få bästa kvalitet på massan.

Digital rundvandring massabruk
play_circle_outline Visa videon i en popup

Flisen kokas till massa

I kokeriet tas flisen om hand och kokas till oblekt pappersmassa. Därefter tvättas och bleks massan.

Digital rundvandring massabruk
play_circle_outline Visa videon i en popup

Massan torkas och klipps till ark

Första steget på den våta sidan är att pressa allt vatten ur massan. Den går sedan in i det gigantiska torkskåpet. När massan är färdigtorkad klipps den till ark som paketeras till massabalar. Nu är massabalarna klara att levereras till kunder över hela världen.

Digital rundvandring massabruk
play_circle_outline Visa videon i en popup

Energi och återvinning, kretsloppet där vi skapar gröna restprodukter

I det här avsnittet får du ta del av hur vi genom vår massaprocess skapar gröna restprodukter. Exempelvis blir ånga el som levereras ut på det allmänna nätet. Exempel på andra restprodukter från vår process är biometanol, tallolja och terpentin. 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.