phone local_post_office
Massa
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Massa Produktion Process

Produktionsprocess

en kvinna som övervakar en fabrik
Vi har en bred produktportfölj som består av både pappers- och dissolvingmassa. Och under 2020 introducerade vi en banbrytande ny produkt som kombinerar dissolvingmassa med återvunna textilier. Vi använder främst gran och tall från våra medlemmars hållbara skogar och andra pålitliga källor, men även lövträ (främst björk). Nyckeln till vår mångfald är vår expertis inom sortering av skogsråvaror för exakt rätt slutproduktegenskaper.

Vårt vedråvaran innehåller cellulosafibrerna som blir till massa. Produktionsprocessen går ut på att skilja cellulosafibrer från restprodukter. I flera kretslopp tas sedan restprodukterna tillvara, bland annat som energi. Även kemikalier återvinns. Tillverkningen är i hög grad automatiserad och det mesta styrs och övervakas av högteknologisk utrustning.

Det första som händer när massaveden kommer till bruket är att barken tas bort. Den tas tillvara och bränns för att ge värmeenergi, ibland efter att ha pressats till pellets. Veden som befriats från barken huggs till flis. För att vedens cellulosafibrer ska friläggas kokas flisen. Sedan tvättas och bleks cellulosan. När de sista oönskade resterna är avlägsnade ur massan torkas den och klipps till lagom stora ark som buntas sammat till balar för vidare transport till pappersbruk.

Sortering av råvaror

Idén bakom vårt barrved-koncept är hur vi sorterar våra träråvaror. Tre olika typer av råvara från våra medlemmars skogar når våra vedgårdar; sågverksflis, gallringar av barrved och rundvirke. Varje typ ger olika egenskaper till slutprodukten. Dessa olika material blandas noga för att skapa massor som uppnår olika pappersegenskaper.

Vårt bruk i Värö använder ECF (elemental chlorine free) blekningssekvens, men kan också producera TCF (totally chlorine free) kvalitet på begäran. Mönsterås använder TCF-blekningssekvenser medan Mörrrum använder ECF. Denna kombination ger oss möjligheten att producera både TCF- och ECF-produkter. TCF-massor har en Z i produktnamnet.Huvudkomponenten i Södra green är sågverksflis, medan Södra black består huvudsakligen av gallringar och Södra blue av rundvirke.

Inom alla tre grupperna har vi massa med 85 ljusstyrka och i den gröna gruppen erbjuder vi också en massa med 70 ljusstyrka. Massor kan vara antingen ark- eller flashtorkade. Flashtorkad massa har bokstaven F i namnet.

Har du några frågor? Kontakta oss!

Produktgrupper

Pappersmassa

  • Södra black
  • Södra green
  • Södra blue
  • Södra gold


Dissolvingmassa

  • Södra orange
  • Södra purple
  • Södra purple F
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.